เ งิ นในธนาคารที่มีอยู่ เมื่อเจ้าของบัญชีจากไปแล้ว ต้องทำอ ย่ างไร

หล า ยๆคนเก็บออมเ งิ นไว้กับธนาคารซึ่งเห็นว่ามีความปลอ ดภั ยและง่ายในการเก็บ แต่คนเราไม่สามารถรู้ถึงวันสุดท้ายของตัวเองได้ เมื่อถึงวันสุดท้ายของเราแต่ยังมีเ งิ นอยู่ในธนาคารลูกหลานควรทำอ ย่ างไร แล้วลูกหลานจะเอาเ งิ นนั้นออ กมาได้อ ย่ างไรวันนี้เรามีคำตอบมาฝากกันคร่าวๆ จะเป็นอ ย่ างไรไปดูกันเลย

โดยกฎหมายแล้ว ผู้ที่สามารถติดต่อขอปิดบัญชีได้ คือ ผู้จัดการม ร ด ก ต ามที่พินัยก ร ร มระบุไว้ แต่หากไม่มีพินัยก ร ร มหรือไม่ได้ระบุชื่อในพินัยก ร ร ม ทาย าทจะต้องทำเรื่องร้องขอให้ศาลแต่งตั้งผู้จัดการม ร ด กเ สี ยก่อน ซึ่งใช้เวลาประมาณหนึ่งถึงสองเดือน หลังจากนั้นผู้จัดการม ร ด กก็จะสามารถติดต่อสถาบันการ เ งิ น เพื่อปิดบัญชีได้

เราเจอบทความหนึ่ง เป็นของสมาชิกผู้ใช้พันทิป ชื่อ พ่อขวัญเอย เล่าว่า แ ช ร์ประสบการณ์ ปิดบัญชี Bank ของผู้ล่วงลับกับ Bank สีเขียว หลังจากได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการม ร ด ก เพื่อจะได้นำ เ งิ น มาจัดการแบ่งให้ทาย าท ผมวิ่งรอ กไปมากับ Bank สีเขียวหล า ยเที่ยวเพื่อปิดบัญชี

จนต้องขอเอกส า รจาก Bank ว่าต้องใช้หลักฐานอะไรบ้าง ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ สนง. บอ กว่าให้ไม่ได้นะครับ ผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไม เwราะเป็นเรื่องที่ลูกค้ าน่าจะรู้ก่อน มาติดต่อ กับ Bank แต่ โ ช ค ดีที่คุยกับผู้จัดการสาขาเข้าใจ เลยอย ากนำมาแแ ช ร์ให้ทุกคนได้รู้กันครับว่าต้องเตรียมหลักฐานอะไรบ้าง ถ้าต้องปิดบัญชีของผู้ล่วงลับกับ Bank สีเขียว

เอกส า รประกอบการขอรับม ร ด ก เ งิ น ฝากของผู้วายชนม์ Bank สีเขียว กรณีมีคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการม ร ด กมาแสดง

1 สำเนาใบ ม ร ณ ะ บัตร

2 หนังสือทาย าทขอรับม ร ด ก(E05093-4-12)

3 สำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการม ร ด ก

4 สำเนาบัตรประจำตัว ปชช. ของผู้จัดการม ร ด ก หรือสำเนา Paรรport กรณีผู้จัดการม ร ด กเป็นชาวต่างชาติ

5 สำเนาหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด

6 ใบรับ เ งิ น

7 สมุด เ งิ น ฝากทุกประเภทของผู้วายชนม์(ถ้ามี)

หมายเหตุ หนังสือรับรองคดีถึงที่สุดจะขอจากศาลได้หลังจากคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการม ร ด กแล้ว 30 วัน ร า ยการ 5และ6 ทาง Bank มีให้กรอ ก ต้องนำเอกส า รตัวจริงไปแสดงด้วยนะครับ

กรณีไม่มีคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการม ร ด กมาแสดง

1 สำเนาใบ ม ร ณ ะ บัตร

2 สำเนาบัตรประจำตัว ปชช. และสำเนาทะเบียนบ้านของทาย าททุกคน ผู้มาขอรับ เ งิ น

3 หนังสือทาย าทขอรับม ร ด ก(E05093-4-12)

4 หนังสือสัญญาค้ำประกัน

5 สำเนาบัตรประจำตัว ปชช. และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน

6 หนังสือยินยอมจากคู่สมรสของผู้ค้ำประกัน (ในกรณีที่ผู้ค้ำประกันสมรสแล้ว)

7 ใบรับ เ งิ น

8 ใบสำคัญการจดทะเบียนสมรสของผู้วายชนม์(ถ้ามี)

9 สมุด เ งิ น ฝากทุกประเภทของผู้วายชนม์(ถ้ามี)

จะเห็นว่าเอกส า รที่ Bank สีเขียวต้องการมีเยอะมากๆ ปกป้องเรื่องยุ่งๆที่ Bank อาจจะต้องเจอภายหลังอ ย่ างเต็มที่ จากประสบการณ์ที่ผมดำเนินการปิดบัญชีกับ Bank สีเขียวอย ากเล่าให้ฟังดังนี้

เมื่อได้รับคำสั่งแต่งตั้งเป็นผู้จัดการม ร ด กแล้วให้นำหลักฐานที่มีไปยื่นต่อสาขาที่จะปิดบัญชีทางสาขาจะส่งเรื่องให้ สนง. ดำเนินการ อาจใช้เวลาสัก 1-2 อาทิตย์ จะมี จม.แจ้งจาก สนง. ให้ไปติดต่อที่สาขาเพื่อเบิก เ งิ น ได้ (แต่ผมรอถึง 3 อาทิตย์ ไม่มี จม.มา จึงไปต ามเรื่องที่สาขา น้อง พนง. โทรไปต ามเรื่องที่ สนง. แต่ไม่มีคนรับสายเป็นชั่ วโมงๆ จนต้องให้ผมกลับมารอฟังข่าวที่บ้าน และน้องแจ้งต ามมาว่า จม.ลงทะเบียนส่งมานานแล้ว เมื่อถามถึงเลขทะเบียนเพื่อเช็คกับไปรษณีย์ คำตอบคือ ไม่มีครับ

ถ้า โ ช ค ดีได้รับ จม. และครบกำหนด 30 วันหลังจากได้รับคำสั่งแต่งตั้งเป็นผู้จัดการม ร ด กแล้ว ให้ไปขอหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดจากศาล ก่อนไปปิดบัญชีที่สาขา ในกรณีที่อย ากได้เร็วหรือไม่อย ากไปศาลเพื่อขอหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด Bank แจ้งว่าสามารถพาบุคคลที่น่าเชื่อถือเพื่อไปรับรองการปิดบัญชีได้

อันนี้เป็นประสบการณ์กับกสิกรนะครับ บาง Bank ก็อาจจะต้องการหลักฐาน มากหรือน้อยกว่านี้ เช่น Bank กรุงศรีอยุธย า ระบุไว้ดังนี้ ผมปิดบัญชีเรียบร้อยแล้วครับ โดยได้รับความร่วมมือจากสาขาเป็นอ ย่ างดี แต่เห็นว่าขั้นตอนและระเบียบที่ออ กโดย Bank กสิกรสร้างความยุ่งย ากแก่ลูกค้ ามากๆ เมื่อเทียบกับ Bank อื่น ไม่ว่าจะมี เ งิ น ในบัญชีแค่ร้อยหรือพันบาท ก็ต้องเ สี ยเวลาส่งเรื่องเข้า สนง. ปิดบัญชีเสร็จยังจ่ายเป็นแคชเชียร์เช็คอีกตะหาก ต้องเ สี ยเวลาไปเข้าบัญชีอีก พนง. บอ กว่าจะได้มีหลักฐานการรับ เ งิ น (เดี๋ยวนะ ใบรับ เ งิ น ยังไม่พออีกรึ)

โดยสรุปแล้ว เราขอแนะนำว่า วิ ธีการที่ดีที่สุดคือ การทำพินัยก ร ร มไว้ก่อน เพื่อจะได้ไม่ต้องเป็นภาระของทาย าทในการดำเนินการภายหลัง ซึ่งการทำพินัยก ร ร มนั้นไม่ได้หมายความว่าเป็นการแช่งตัวเอง แต่หากมองต ามหลักเหตุและผล การทำพินัยก ร ร มนั้นถือเป็นการวางแผนการ เ งิ น ที่รอบคอบมากกว่า ​

อ้างอิงเนื้อหา

www.kaรikornbank.com/th/perรonaแ/the-premier/articแeร/Pageร/MoneyAfterDoNotแive.aรpx โดย ดร.ฉัตรพงศ์ วัฒนจิรัฏฐ์ PhD

รiteร.googแe.com/รite/khแinikthnaykhwam/withi-kar-beik-thxn-ngein-ni-baychi-phu-tay

www.onneenun.com/การปิดบัญชีธนาคารกรณีเ/

อ่านเนื้อหาต้นฉบับได้ที่ pantip.com/topic/33920721

ปล. ข้อมูลจากผุ้เล่าเรื่องและเพิ่มเติมเนื้อหาบางส่วนเพื่อความเข้าใจมากขึ้น หากผิ ดพลาดประการใด ต้องขออภั ยไว้ ณ โอกาสนี้ ศึกษาไว้เป็นกรณีเผื่อตัดสินใจ ส่วนหากต้องการดำเนินการจริงๆ โปรดติดต่อธนาคารด้วยตนเอง

ที่มา parinyacheewit