เ งิ นทองไม่เข้าใครออ กใคร 6 ข้ อเก็บไว้ใช้เมื่อมีใครมาขอยืมเ งิ น

ถ้าพูดถึงเรื่องเงินนับว่าเป็นเรื่องแรกๆเลยที่ในชีวิตเราต้องคำนึงถึง เ พ ร า ะทุกวันนี้ไม่มีใครจะอยู่ได้ถ้าไม่มีเงิน ขนาดขัดสนยังต้องขอยืมคนอื่น มาใช้ และที่เป็นปัญหาสำหรับหล า ยๆคนนั้นคือ ยืมแล้วไม่คืนนั่นเอง แต่ไม่รู้จะทำยังไงเมื่อมีคน มาขอยืม วันนี้เราเลยมีวิ ธีการพูดแบบไม่ให้เ สี ยน้ำใจมาฝากกัน มีอะไรบ้างเราไปดูกันเลย

1.พูดตรงๆและสั้นๆ

ตอนที่บอ กปฏิเสธ เพื่อนยืมเงิ นไม่ต้องอธิบาย สถานะทางการเงิ น ของคุณเช่นตอนนี้ ฉัน มีแพลนใช้เงิ นเรียนต่อโท ด้านบริหารธุรกิจ ฉันจะเอาเงิ น ไปศัลยก รรม ที่เกาหลีฯลฯ ไม่ให้ก็คือไม่ให้ คนยืมเงิ นอย ากได้แค่เงิ นถ้าไม่ได้เงิ น ก็ไม่ได้ต้องอธิบาย อะไรทั้งนั้น และเป็นสิทธิของเราด้วย

ที่จะไม่พูดแต่ถ้ากลัวว่า บทสนทนาจะตัดรอนกันเกินไป ลองปฏิเสธแบบสุภาพแบบนี้ดูค่ะ ฉันไม่มีเ งิ นพอให้ใครยืมได้เลยช่วงนี้ ฉันไม่ค่อยสบายใจเรื่องการให้ยืมเงิ นน่ะ ขอโ ท ษนะแต่ให้ยืมไม่ได้จริงๆ ประโยคเหล่านี้ตรงไปตรงมา แต่ไม่หย าบไม่ห้วน ไม่ตัดรอนจนเกินไป และไม่ได้เปิดช่อง ให้คน มาขอยืมเ งิ นได้อีกด้วย ในอนาคต ให้จำไว้เสมอว่า มันเป็นเ งิ นของคุณคุณไม่จำเป็นต้องอธิบายสถานะ หรือวิ ธีการใช้เงิ นของคุณกับใคร โดยเฉพาะคนที่จะยืมเงิ นของคุณ

2.เสนอความช่วยเหลือในรูปแบบอื่น

นอ กจากพูดว่าไม่เราสามารถช่วยเหลือ เพื่อนยืมเงิ น หรือคนที่มายืมเ งิ น ในรูปแบบอื่นได้เช่น ถ้าพวกเขาไม่มีเงิ น เ พ ร า ะไม่มีงานทำ ก็ช่วยหางานให้พวกเขาทำ ทำอาหารเผื่อพวกเขา พวกเขาจะได้ประหยัดเงิ นค่าอาหาร หรือหาวิ ธีกู้เ งิ น วิ ธีอื่นให้พวกเขาแทนเช่นกู้เงิ นธนาคารเป็นต้น แต่ส่วนใหญ่แล้วคนที่มาขอยืมเงิ นเรา ถ้าไม่ได้เงิ น พวกเขาอาจจะไม่ได้ต้องการวิ ธีหรือความช่วยเหลือ แบบอื่นดูท่าทีของพวกเขาก่อนจะให้คำแนะนำด้วย

3.ไม่เปิดเผยข้ อมูลทางการเงิ นของตัวเอง

ถ้าต้องการลดแรงกดดัน หรือโอกาสที่เพื่อนยืมเงิ น จะแวะมาเยี่ยมเยียนคุณ การไม่เที่ยวบอ กใคร ว่าได้ เ งิ นเดือนเท่าไหร่ มีเงิ นเก็บที่ไหนบ้าง มีท รั พ ย์สินห นี้สิน เท่าไหร่และอ ย่ างไร คือสิ่งที่คุณควรทำถ้ามีใครถามเรื่องเงิ น อาจจะพูดแบบกลางๆ ว่าก็พออยู่ได้จ้ะหรือพอมีพอ กินเฉยๆ

ไม่ต้องบอ กตัวเลขโต้งๆว่า มีเ งิ นสำรองฉุกเฉิน ในบัญชีสามล้านบาท เ พ ร า ะมันจะกล า ยเป็นสัญญาทางสังคม รอบตัวคุณอ ย่ างหนึ่งทันที ว่าเงิ นฉุกเฉินนี้ อาจหมายถึงพอให้เพื่อนยืมเ งิ นอ ย่ างฉุกเฉิน ก็เป็นได้ ก่อนจากกันจำไว้อ ย่ างหนึ่ง ว่าเรื่องเงิ นไม่เข้าใครออ กใคร ไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ตัวหรือไกลตัวดังนั้น ถ้าไม่อย ากเจอเคส เพื่อนยืมเงิ นไม่คืนก็อ ย่ าด่วนปากเร็วตัดสินใจเร็ว และให้ใครยืมเ งิ นทุกครั้ง ควรเก็บหลักฐานเช่นอัดคลิปเ สี ยงวิดีโอ หรือเซ็นสัญญายืมเงิ นทุกครั้ง

4.แสดงออ กชัดเจนว่าไม่ให้ยืมเ งิ น

วิ ธีรับมือเพื่อนยืมเงิ น วิ ธีแรกบอ กให้ชัดเจนไปเลยว่า ไม่ให้ใครยืมเ งิ นตั้งแต่ต้น ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือญาติพี่น้อง เมื่อเราชัดเจนว่า ไม่ให้ยืมเงิ นตั้งแต่แรก มันก็ง่ายที่จะปฏิเสธ โดยไม่จำเป็นต้องมีข้ ออ้าง หรือเหตุผลอะไรอีกวิ ธีนี้เหมาะกับคน ที่มีวินัยในการใช้ชีวิตระดับหนึ่งนะคะ คือพึ่งพาตัวเองเป็นรู้จักดูแลตัวเอง เ พ ร า ะถ้าเราไม่ให้ใครยืม เราก็ไม่ควรจะไปยืมเ งิ น หรือไหว้วานคนอื่นเช่นกันค่ะ

5.ขอเวลาตัดสินใจ

บางกรณีก็ย ากจริงๆ ที่จะพูดว่าให้ยืมเงิ นไม่ได้ เช่น เพื่อนสนิทญาติ หรือคนในครอบครัว ที่ต้องเจอหน้ากันทุกวัน ถ้ารู้สึกโดนต้อนจนจน มุมมากๆ ลองขอเวลาคนยืมเงิ นว่า ขอฉันคิดดูก่อนนะ การยืมเ งิ นเป็นเรื่องใหญ่ค่ะ พวกเขาเองก็รู้ดี ไม่งั้นคงไม่บากหน้ามาขอยืมเงิ น ถ้าคน มีมารย าทจริงๆ จะเข้าใจว่า คนถูกยืมมีสิทธิคิดได้ว่า

จะให้ยืมเงิ นดีหรือไม่ แต่ถ้าคุณพูดว่าขอคิดดูก่อน นั่นหมายถึงการเปิดโอกาส การให้ความหวังคนที่ยืมนะคะ ดังนั้นต้องบอ กพวกเขาด้วยว่า ขอเวลานานแค่ไหน แล้วกลับไปคิดจริงๆ ว่ามีเงิ นพอจะให้ยืมหรือไม่ให้เวล า ยืมได้ นานแค่ไหนแล้วถ้าเขา ยืมเงิ นไม่คืน มีผลกระทบ กับความสัมพันธ์แค่ไหนด้วย

6.ให้ยืมแบบไม่หวังได้คืน

ถ้าจนแล้วจนรอ ด ยังไงก็รู้สึกว่าเพื่อนยืมเ งิ นหรือคนยืมเงิ น คนนี้เราต้องช่วยจริงๆ ไม่ให้ไม่ได้จริงๆ ลองหาวิ ธีให้แบบที่เราคิดเ สี ยว่า ให้เ งิ นเป็นของขวัญไปเลย เช่น ใกล้วันเกิดของเพื่อนยืมเงิ น หรือคนยืมเงิ นคนนี้ ก็ให้เงิ นเขา ยืมแล้วก็บอ กเขาไปเลยว่า งั้นให้เป็นของขวัญวันเกิดแล้วกันนะ หรืออาจจะให้เป็นบัตรของขวัญ วอยส์เชอร์ซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ต พวกเขาจะได้เก็บเงิ นไปใช้จ่าย ด้านอื่นที่จำเป็น มากกว่าแทนวิ ธีนี้เป็นวิ ธีการ ช่วยเรื่องเงิ นที่ลดความกระดากอาย ระหว่างกันได้มากเลยทีเดียวค่ะ

ที่มา shopback  yakrookaset