เ ค ล็ ด ไม่ลั บ เก็บผักสดให้กินได้นาน เป็นเดือนก็ยังสด

ในช่วงนี้แม่บ้านหล า ยๆท่านไม่อย ากออ กนอ กบ้านไปจ่ายตลาดบ่อยๆ จึงจะซื้อ กับข้าวมาตุนไว้ ซึ่งอาหารสดถึงจะแช่เย็นไว้ก็อาจทำให้เ น่ าเสียได้ ยิ่งเป็นผักหากเก็บไม่ดีก็จะทำให้เ น่ าเสียได้ง่าย จะดีกว่าไหมถ้าหากเรารู้วิ ธีเก็บผักเหล่านี้ให้สดอยู่ได้นานโดยไม่เ น่ าเสีย

วันนี้มีไ อ เ ดี ยดี ๆ ในการเก็บ ผั ก ให้สดนานขึ้น มาแ บ่ ง ปั น รับรองว่าทำได้ทุกบ้านเลย ตัวช่วยก็หาได้ง่าย ๆ จากที่มีในบ้านเราด้วย เหมาะกับทุกบ้านที่จะต้องกักตุนผักในการประก อ บอ าห า ร มาดูกันเลยว่ามีวิ ธีในการเก็บผักสดได้อ ย่ า งไร

ขั้ น ต อ นในการทำ

เริ่มต้นที่การเอาขวดน้ำมาตัดออ กมาเป็น 2 ส่วน จากนั้นก็เอาผักชี ต้นหอม มาล้างให้สะอาดเลย แล้วผึ่งไว้ให้แห้งก่อน พอแห้งแล้วค่อยเอา ผั ก ม าใส่ไว้ในขวด จากนั้นก็เอาส่วนของฝาขวดมาประกอบเข้ากับส่วนของขวด ดูภาพประกอบได้เลย พอเสร็จแล้วก็นำไปแช่ตู้เย็นไว้

ขั้ น ต อ นการทำนี้จะช่วยให้ผักสดนั้นอยู่ได้นานขึ้นกว่าเดิม ไม่ทำให้ผักเ น่ าเปื่อยได้เร็ว เวลาเราจะนำมาประกอบอ า ห า รค่อยเอามาเปิดขวดแล้วเอาออ กมาใช้ได้เลย

ที่มา  kasetchaoban