เ ค ล็ ด ลั บปอ กกระเทียม ให้เก็บได้นาน ทำได้ง่ายๆ

เชื่อว่าแม่บ้านหล า ยๆคนคงเคยเจอ กับปัญหาการปอ กหอมกระเทียม และปัญหาที่ว่าปอ กไว้แค่แป๊ปเดียวก็เน่าเ สี ย วันนี้เราเลยจะพาคุณแม่บ้านทั้งหล า ยมาดูเ ค ล็ ด ลั บในการปอ กหอมกระเทียมให้เก็บได้นาน ที่ทำได้ง่ายมากๆเลยล่ะ ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยจ้าาา

สำหรับหล า ยคนที่มีกิจก ร ร มชื่นชอบการทำอาหาร และมักเข้าครัวอยู่เป็นประจำ ก็จะรู้กันดีอยู่แล้วถึงส่วนประกอบต่างๆ ของอ า ห า รและวิ ธีเก็บ รั ก ษ า ถ น อ ม อ า ห า รต่างๆ ให้คงสภาพสด ใหม่อยู่ได้นาน ยิ่งในช่วงสถานการณ์แ พ ร่ ร ะ บ า ด ในช่วงนี้ ทำให้ผู้คนส่วนใหญ่ต้อง Work From Home

ดังนั้น การซื้ อของกินของใช้ในแต่ละบ้านก็มักจะต้องซื้ อเก็บไว้เยอะ เพื่อที่จะได้ไม่ต้องออ กมาซื้ อของนอ กบ้านบ่อยๆ ให้เสี่ยงกับการเจอผู้คน กระเทียม หอมแดงเป็นผักที่

ไม่จำเป็นต้องเก็บในตู้เย็น สามารถวางไว้ในอุณหภูมิห้องได้ โดยสามารถเก็บไว้ได้นานขึ้น หากมีวิ ธีการเก็บ รั ก ษ า ที่ถูกต้อง รวมถึงวิ ธีปอ กที่จะทำให้ไม่แ ส บ ต าด้วย ดังนี้

วิ ธีปอ กกระเทียมแบบง่ายๆ

1 ตัดกระเทียมออ กจากขั้ว ตัดหัวและท้ายกระเทียมออ ก แยกกระเทียมเป็นกลีบ กดเบาๆ พอแ ต ก ส่วนใหญ่ใช้ใบมืดกด เปลือ กจะหลุดออ กได้ง่าย

2 วิ ธีเร่งรัด นำกระเทียมออ กมาหนึ่งตัว แล้วดึงกระเทียมออ กมาหนึ่งกลีบ ปอ กต ามปกติ แล้วให้ใช้ม ีดปล า ยแหลมจิ้มลงตรงเม็ดกลางของกระเทียม งัดขึ้นเล็กน้อย จากนั้นบิดเปลือ กของกระเทียมออ ก เท่านี้ก็เรียบร้อย

3 แกะกระเทียมออ กเป็นกลีบแล้วตัดขั้วหัวท้าย ใส่ลงในกระปุกพลาสติกที่มีฝาปิด จากนั้นก็เ ข ย่ าแรงๆ หล า ยๆ ครั้ง เปิดดูจะเห็นว่าเปลือ กของกระเทียมหลุดออ ก เ ข ย่ าไปเรื่อยๆ จนกว่าเปลือ กจะหลุด

หอมแดง หัวหอม ปอ กง่ายไม่แสบต า

1 ฉีดพรมน้ำส้มสายชูบนเขียงที่จะหั่น เพร าะฤ ท ธิ์ของน้ำส้มสายชูจะช่วย ยั บ ยั้ ง ส ารตัวกระตุ้นอาการเคือง ต าในหัวหอมได้ แต่เมื่อหั่นเสร็จเรียบร้อย ก็ต้องเอาหัวหอม หอมแดงที่หั่นแล้ว ล้างน้ำให้สะอาด เพร าะอาจทำให้น้ำส้มสายชูติดไปจนเ สี ยรสชาติได้

2 หั่นหอมใกล้กับเตาไฟ หรือจะจุดเทียนแก้ขัดก็ได้ เพร าะความร้อนที่แผ่ออ กมาจะช่วยละล า ยส า ร ที่ทำให้เกิดอาการเคืองต าได้ แต่ทั้งนี้ก็ต้องระวังไม่ให้ตนเองถูกไหม้ไปด้วย

3 เคี้ยวหมากฝรั่ง หรืออมลูกอมในขณะที่หั่นหอม เพร าะจะลดการห า ยใจทางจมูกมาที่ปากแทน ทำให้ลดการแสบของจมูกที่เชื่อมไปถึงประสาทต าด้วย

4 ให้นำหัวหอม หอมแดงแช่ในน้ำก่อนจะนำมาหั่น เพร าะจะช่วยลดอาการแสบต าลงได้ หรือจะนำมีดที่หั่นหอมไปแช่น้ำก่อนก็ช่วยได้เช่นกัน โดยให้ทำบ่อยๆ หากหัวหอมหรือใบมีดแห้ง ก็จะทำให้แสบต าได้

5 หมั่นห า ยใจท า งป า ก หลักการเดียวกับการเคี้ยวหมากฝรั่ง ช่วยลดการเคืองต า เพร าะห า ยใจกลิ่นของหัวหอมเข้าทางจมูกได้เช่นกัน
การเก็บกระเทียมให้อยู่ได้นาน มีหล า ยวิ ธีแต่ที่นิยมทำในบ้านเรามากที่สุด คือ ตัดหัวของกระเทียมออ กจากขั้ว โดยตัดเป็นหัวๆ อ ย่ าดึงเป็นกลีบออ ก แล้วลอ กเปลือ กออ กบางส่วน จากนั้นแยกเก็บใส่ไว้ในตะกร้า เก็บไว้ที่ที่อากาศถ่ายเท แต่โดนแสงแดด เท่านี้ก็สามารถอยู่ได้นานแล้ว

หรืออีกวิ ธีที่สามารถเก็บกระเทียมไว้ใช้ได้เป็นปีๆ โดยให้นำกระเทียมมาบดปั่นละเอียด ใส่ลงในพิมพ์น้ำแข็งแล้วแช่ช่องฟรีซ เมื่อต้องการนำมาใช้งานก็แค่เพียงแกะออ กจากพิมพ์ เท่านี้ก็เก็บได้นานเป็นปีๆ เลยทีเดียว

ที่มา    krustory