เ ค ล็ ด ลั บปลูกชะอม ให้แตกยอ ดดี เก็บกินได้ทั้งปี

สวัสดีจ้าเพื่อนๆ วันนี้เราจะพามาดูการปลูกชะอม ที่ปลูกยังไงให้แตกยอ ดดี ใครที่กำลังคิดจะปลูก หรือปลูกไว้แล้ว แต่ยอ ดนั้นไม่งาม ลองมาดูวิ ธีปลูกและการดูแลที่เรานำมาฝากวันนี้ดู ถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลย

วิ ธีการทำให้ยอ ดอวบ ใบอ่อน สวย อาจมีหลากหล า ยวิ ธีต ามแต่เกษตรกรจะเลือ กใช้ เช่นการใช้ฮ อ ร์ โ ม น ปุ๋ ยยูเรีย สารสกัดชีวภาพ และการตัดแต่งต้น เป็นต้น ซึ่งแต่ละวิ ธีการนั้นอาจให้ผลลัพธ์ที่เหมือน หรือแตกต่างกันได้

ด้วยลักษณะที่ชะอมเป็นไม้สูง และส่วนที่นิยมนำมาบริโภคคือส่วนยอ ด ดังนั้นเกษตรกรที่ปลูกชะอมมักใช้การตัดต้นให้ต้น มีลักษณะเตี้ย เป็นอีกวิ ธีสำหรับผู้ปลูกชะอมที่ข า ดไม่ได้เลย

ปลูกชะอมให้มียอ ดอวบ ๆ แตกยอ ดใหม่มีให้เก็บได้ตลอ ดทั้งปี ชะอมนั้นปลูกง่ายสามารถปลูกได้ในทุกสภาพดินอีกด้วย ไม่ว่าจะอยู่ภูมิภาคไหนก็ปลูกชะอมได้เหมือนกัน เรามีวิ ธีในการปลูกมาแนะนำให้ได้ลองนำไปปลูกกันได้แ บ บง่าย ๆ ให้ทุกคนได้ปลูกชะอมกันยอ ดอวบ ๆ เป็นที่ต้องการของตลาด มาดูการปลูกกันได้เลย

การเตรียมกิ่งชะอมสำหรับปลูก

ให้เลือ กเอากิ่งชะอมที่ค่อนข้างแก่ และอายุของกิ่งชะอมจะต้องมีอายุมากกว่า 8 เดือน กิ่งจะออ กเป็นสีเทา ๆ ออ กน้ำต าล ๆ ส่วนขนาดนั้นจะเป็นประมาณ 1.5 – 2.5 เซนติเมตร แล้วก็ตัดย า วประมาณ 25 – 35 เซนติเมตร แล้วก็ตัดปล า ยทั้ง 2 ข้าง ให้เฉียงเป็นปากฉลาม แล้วก็ปักลงไปในกระถางพลาสติกหรือถุงสำหรับเพาะชำที่เตรียมไว้ได้เลย

ตอนเ สี ยบกิ่งนั้นให้เ สี ยบลงไปลึกประมาณ 10 เซนติเมตรแล้วก็ปักให้เอียงประมาณ 45 องศา ส่วนวัสดุในการชำนั้นก็ให้ใช้เป็นแกลบดำหรือวัสดุอื่น ๆ สำหรับเพาะ อาจจะเป็นขุยมะพร้าว โดยให้ใช้ผสมกับดินในอัตราส่วนที่ 1 : 2 โดยหลังจากการปักชำนั้นก็จะต้องรดน้ำเป็นประจำ รดวันละ 2 ครั้ง เช้า – เย็น ไปจนกว่าจะเริ่มมียอ ดแตกใหม่ประมาณ 2 – 3 ยอ ด แล้วก็ให้มีก้านใบ 3 – 5 ก้าน ก็ย้ า ยไปปลูกลงแปลงแล้ว

การปลูกด้วยวิ ธีนี้จะเป็นการประหยัดเวลาได้เยอะทีเดียว การชำกิ่งนั้นทำให้ต้นชะอมเจริญเติบโตได้ดีเลยทีเดียว พอต้นกล้าเรียบร้อยดีแล้วก็จัดการเตรียมแปลงสำหรับการปลูกชะอม โดยให้ไถพรวนดิน 1 – 2 รอบ แล้วต ากดินเอาไว้ประมาณ 7 – 14 วัน แล้วก็ค่อยไถยกร่อง แล้วเอาปุ๋ ยคอ กมาหว่านในอัตรา 2 – 4 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ ย สู ตร 15 – 15 – 15 ในอัตรา 25 กิโลกรัม/ไร่ แล้วจากนั้นทำการยกร่องแปลงที่มีระยะห่างของแถวที่ 2 เมตร

ขั้นตอนในการปลูกชะอม

เอาต้นกล้าชะอมที่แตกยอ ดและมีใบแล้ว 3 – 5 ใบ แล้วปลูกบนร่องแปลง ระยะห่างของหลุมปลูกประมาณ 1 – 1.5 เมตร ในส่วนของการดูแลรั ก ษ า นั้นหลังการปลูก 3 เดือนก็ให้บำรุงด้วยปุ๋ ย ค อ กและใช้ปุ๋ ยสูตร 24 – 8 – 8 อัตรา 150 – 200 กรัม/วัน ส่วนการให้น้ำนั้นจะต้องให้น้ำอ ย่ า งสม่ำเสมอ และในช่วงเดือน 1 – 2 เดือนแรก และให้น้ำ 3 – 4 ครั้ง/สัปดาห์ แล้วต่อไปก็ให้เป็น 2 – 3 ครั้ง/สัปดาห์ แล้วพอหลังปลูก 1 เดือน จะเริ่มเห็นชะอมกิ่ง ย าวขึ้น เราก็ตัดกิ่งออ ก เพื่อให้แตกยอ ดมาใหม่

การเก็บยอ ดชะอม

หลังจากการปลูกไป 1 เดือนแล้วยอ ดชะอมจะเริ่มแตกออ กมาให้เราเริ่มทยอยเก็บเกี่ยวได้ หลังปลูก 1 – 2 เดือนแรกเราจะได้เก็บและตัดกิ่งชะอมครั้งแรก แล้วเราก็จะได้เก็บต่อเนื่องไปนานหล า ยเดือนเลยทีเดียว พอเข้าเดือนที่ 4 – 6 ของการปลูกแล้วก็จะเริ่มเก็บยอ ดอวบ ๆ ชะอมอีก หากรรไกรมาตัด อ ย่ าเด็ดด้วยมือเพราะว่าชะอมนั้นช้ำง่ายทีเดียว ความย าวในการตัดนั้นประมาณ 15 – 20 เซนติเมตร หรือให้มีก้านย าว 3 – 5 ก้าน

อย ากจะทำเกษตรไม่รู้จะปลูกอะไร ก็ลองปลูกเป็นชะอมก็ดีไม่น้อยเหมือนกัน ตลาดยังคงต้องการชะอมยอ ดอวบ ๆ สวย ๆ เสมอ เพราะว่าเมนูอาหารของไ ท ยเรามีหล า ยอย่ างยังต้องใช้ชะอมอยู่ หากชอบก็อ่ า นแล้วนำไปปรับใช้กันดูนะ

ที่มา kasetchaoban palangkaset