เ ค ล็ ด ลั บปลูกคะน้า ให้มีรสชาติดี หว า นกรอบทานอร่อย

วันนี้เราจะพาคุณไปดูการปลูกคะน้ายังไง ให้ต้นใหญ่ อวบ อีกทั้งยังรสชาติดีไม่ขมอีกด้วย ไม่ว่าจะนำมาผัดหรือ กินเป็นเครื่องเคียงก็อร่อย ใครที่อย ากจะได้คะน้ากรอบๆหว า นๆแ บ บนี้แล้วละก็ เราไปดูสู ต รการทำกันเลย

คะน้าเป็นผักที่บ้านเรารู้จักกันดี นิยมใช้บริโภคกันอ ย่ างกว้างขวาง หา ซื้ อง่ายร า ค าไม่แพงและหาซื้ อมาบริโภคได้ตลอ ดปี หรือหากมีที่ว่าง ๆ ข้างบ้านจะปลูกเป็นผักสวนครัวเพื่อใช้บริโภคเองก็ปลูกได้สะดวกสบายไม่มีอะไรยุ่งย าก

ผักคะน้า ปลูกได้ทั้งในดินร่วน ดินเหนียว ดินทราย ที่เพิ่มธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับผักคะน้า ในรูปของปุ๋ ยคอ ก ปุ๋ ยห มั กที่ย่อยสล า ยดีแล้ว และผักคะน้ายังปลูกได้ตลอ ดปีในแหล่งที่มีน้ำอ ย่ างเพียงพอ ช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อ การปลูกผักคะน้าได้ดีที่สุดคือ ระยะตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม-เมษายน

โดยเฉพาะอ ย่ างยิ่งในระหว่างเดือนพฤศจิกายน-มกราคม จะปลูกได้ผลดีที่สุด แต่ก็จะเป็นช่วงที่ผักคะน้ามีร า ค าตํ่าที่สุดด้วย เนื่องจากว่ามีผลผลิตออ กสู่ตลาดมากพร้อม ๆ กัน ยกเว้นว่าแหล่งผลิตบางแห่งประสบภั ยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม ร า ค าก็จะเปลี่ยนแปลงไป ส่วนช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม-กันย ายน อันเป็นช่วงฤดูร้อนและฤดูฝนสามารถปลูกได้ดีเช่นกัน

เคยไหมครับ ปลูกผัก เหมือนคนอื่นแท้ๆ แต่ทำไมไม่อร่อย เหมือนที่ซื้ อมา วันนี้ผมมีคำตอบสำหรับคุณที่พบเจอแบบนี้ โดยวิธีนี้เป็นการ บำรุงพืชให้ มี ความอร่อย กรอบ และ รสชาติดี ด้ ว ย ขั้ น ต อ นง่ายๆ ไปดูพร้อมกันเลยครับ

วัสดุอุปกรณ์

มะพ ร้ า ว ขูดแล้ว 1 kg

นมสด 1 kg

น้ำต าล 2 ขีด

น้ำมะพ ร้ า ว 5 L

บีทาเก้น 1 ขวด

ขั้ น ต อ นการทำ

นำ ส่ ว น ผสมทั้งหมด เทลงรวมกัน

คนให้เข้ากัน

เทบีทาเก้นลงผสม

ปิดฝา จากนั้น เ ก็ บ ไว้ในร่ม พักไว้ 1 อาทิตย์ (สำคัญมาก)

หลังครบ 1 อาทิตย์ กรองเอาแต่น้ำ นำไปใช้ได้เลย

การใช้

การใช้ ให้ใช้ 1 ส่วน ต่อน้ำ 3-5 ส่วน รดพืชผัก ทุกตอนเย็น ช่วยให้คะน้าเรา กรอบและหว า น กินอร่อย จะได้ผลดีมาก

ที่มา me-panya thaikaรetรart  poobpub