เ ค ล็ ด ลั บทำให้พริกด ก เก็บแทบไม่ทัน ปลูกครั้งเดียวเก็บได้ทั้งปี

สำหรับพริกนั้นไม่ว่าจะปลูกไว้กินเองหรือปลูกไว้ข า ยก็ต่างอย ากให้พริกมีผลด ก หากเก็บข า ยก็จะได้เยอะยิ่งถ้ามีร า ค าก็ทำให้เราเห็นเ งิ น มากขึ้น และถ้าเก็ยได้ทั้งปีก็จะยิ่งดีมากขึ้น ฉนั้นวันนี้เราจึงมีเ ค ล็ ด ลั บดีๆในการทำให้พริกด กมาฝากกัน จะเป็นอย่างไรเราไปดูกันเลย

ต้นพริกที่บางทีก็มีแต่ใบไม่ค่อยจะติดผล หรือพริกใบหงิกงอด้วย สำหรับใครที่อย า กจะให้พริกติดผ ล ด กนั้น มาลองทำต ามเ ค ล็ ด ลั บนี้เลย โดยต้องขอบคุณคุณข จร ศรีบุตราช เป็นเกษตรกรวัย 26 ปี ที่ จ.มหาสารคาม ที่ได้ทำสูตรนี้มานานกว่า 4 ปี มีขั้ น ต อ นในการทำอ ย่ า งไรมาติดต ามกันได้เลย

ขั้ น ต อ นการทำ

เริ่มแรกด้วยการจัด การเด็ดใบแก่ของต้นพริกแถว ๆ โคนกิ่ง ซึ่งให้ตัดออ กไปประมาณ 50 เปอร์เซ็นของใบทั้งหมดต้นพริกเลย จากนั้นก็จัด

การให้น้ำและปุ๋ ยปกติเลย จะเป็นสู ต รฮ อ ร์โ ม นหรือปุ๋ ยอะไรก็ได้ ซึ่งจะให้ อย่ างน้อยสัก 1 สัปดาห์ด้วย จะช่วยให้ต้นพริกนั้นติดผลด กมากกว่าเดิม

เป็นการกระตุ้นช่วยให้ต้นพริกนั้นจากที่มีแต่ใบด ก ๆ แล้วก็มีผลมากขึ้น แต่หลัก ๆ ของปุ๋ ยนั้นจะไม่ต้องง้อปุ๋ ย เ ค มีเลยนั่นเอง ซึ่งจะช่วยให้พริกใบพอ ดี ขั้ว ด อ ก ขั้วผลเหนียวไม่หลุดร่วงง่าย

หากสังเกตเห็นผลว่าต้นพริกของคุณนั้น มีใบเยอะมากเกินไปก็ไปจัด การเด็ดใบออ กเลยและบำรุงให้เหมาะสม เท่านี้พริกเราก็ได้รับส า ร อ า ห า รที่พอ ดีและให้ผลผลิตดีอีกด้วย

ที่มา เกษตรเกร็ดความรู้ kasetchaoban