เ ค ล็ ด ลั บซักผ้าให้หอมเ ห มื อ นส่งร้าน หอมนานเป็นเดือน

สำหรับใครที่ซักผ้าด้วยเครื่อง ซักผ้า ห ล า ย คนคงจะเจอปัญหาเช่นเดียวกันก็คือ ซักแล้วผ้าไม่หอม ก ลิ่ นน้ำย าปรับผ้านุ่มไม่ติดผ้านั่นเองค่ะ และวันนี้เราก็มี สู ต ร ซักผ้าให้หอม ด้วยวิ ธีง่ายๆ มาแนะนำให้เพื่อนๆได้ไปลองทำกันดูจ้า

ทางเ พ จ บอ กสูตรเอาไว้แบบนี้ว่า ก่อนหน้านี้เคยสงสัย ว่าทำไมที่ร้ า น ซักรีดซักผ้าได้หอมมาก ต่อมาจึงได้ สู ต ร ซั ก ผ้าหอมจากลูกเ พ จ คือ การใช้ น้ำย าซักผ้าสีฟ้า และใช้น้ำย าปรับผ้านุ่มดีนี่สีม่วง ผลปรากฎว่าหอมเ หมือนซักร้านจริงๆ

นอ กจากนี้ทางเ พ จยังบอ กอีกค่ะว่าใช้แค่ น้ำย าซักผ้าสีฟ้า+น้ำย าปรับผ้านุ่มสีม่วง ใน ป ริ ม า ณ ปกติไม่ต้องมากก็จะทำให้เสื้อผ้า ห อ ม ติ ด ตู้นาน มาก ก ลิ่ นจะละมุนอ่อนๆ คล้ายแป้งเ ด็ กกันเลยค่ะ ซึ่งเมื่อโพสต์ดังกล่าวเ ผ ย แ พ ร่ออ กไป ช า ว เ น็ ต จำนวน มากเข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิ ธีซักผ้าด้วย น้ำย าซักผ้าสีฟ้า+น้ำย าปรับผ้านุ่มสีม่วง ซึ่งหล า ยคนเคยทำแล้ว ห อ ม จ ริ ง หอมนานอีกด้วยค่ะ

ที่มา ของมันต้องมี poobpub