เอาไว้ที่โต๊ะทำงานแล้วดี 8 ต้นไม้ ม ง ค ล การงานราบรื่น

สำหรับหล า ยๆคนที่รักในการปลูกต้นไม้ วันนี้เราจะชวนเพื่อนๆมาปลูกต้นไม้กัน ซึ่งต้นไม้ที่เรานำมาฝากนั้นเป็นต้นไม้มงคล สามารถปลูกไว้ทั้งในบ้าน หรือจะวางที่โต๊ะทำงานก็ดีไม่น้อยเลย ว่าแต่จะมีต้นอะไรบ้างนั้นต ามเราไปดูกันได้เลย

1 ต้น ลิ้ น มั ง ก ร แ ค ร ะ

ลิ้น มังกรเป็นพืชที่มีลักษณะโดดเด่นที่ใบสวยงามแปลกต า ปลูกได้ทั้งภายนอ กอาคาร และปลูกลงในกระถางเพื่อประดับภายในอาคารและบ้านเรือน ถึงแม้จะเป็นพืชที่โตช้าแต่ก็ปลูกง่ายและทนทาน เป็นต้นไม้ที่ทน

อยู่ได้ในแทบจะทุกสภาพอากาศและไม่ค่อยชอบน้ำเยอะ เป็นต้นไม้ที่สามารถฟอ กอากาศได้ยอ ดเยี่ยมมาก ๆ หามาสักต้นแล้วมาวางประดับโต๊ะทำงานของคุณเอาไว้ จะช่วยทำให้บ ร ร ย า กาศการทำงานของคุณนั้นสดชื่น มากขึ้นและดึงดูดเอาสิ่งดี ๆ เข้ามาและ ขั บ ไ ล่ สิ่ ง ไม่ดีต่าง ๆ ออ กไป

2 ต้นเฟิร์นเ งิ น

ต้นนี้ก็มีความสวยเป็นเอกลักษณ์สามารถซับความร้อน ปรับอากาศได้ดี ทำให้อากาศสดชื่นยิ่งขึ้น เป็นไม้ล้มลุกปลูกง่ายมาก ๆ อ า ยุย า วน า น และยังเป็นต้นไม้ที่ตกแต่งโต๊ะทำงานได้

เสริมความเป็นสิริ ม ง ค ล บนโต๊ะทำงาน เฟิร์น เป็นไม้อีกชนิดที่เราชอบปลูกค่ะ เวลาเห็นเฟิร์นแล้วมีความรู้สึก ว่าสัมผัสได้ถึงความชุ่มชื่นเย็นฉ่ำ เ พ ร า ะเฟิร์น มักจะชอบอยู่ต ามที่ชื้นแฉะ และที่เย็นๆ อ ย่ างต ามซอ กหินใกล้แอ่งน้ำหรือขึ้นปนอยู่กับไม้น้อยใหญ่

3 ต้นกระบองเพชร

ต้นกระบองเพชร หรือ แคคตัส (Cactus) พืชอวบน้ำที่เกือบทุกคนต้องรู้จัก เ พ ร า ะมีหน้าต าน่ารัก สวยงาม ลำต้นเล็ก เลี้ยงง่าย วางไว้ต ามโต๊ะทำงานก็ยังได้ แถมฮิตและโด่งดังไปทั่วบ้านทั่วเมือง เป็นต้นไม้ที่มีความมินิมอลในตัว น่ารัก มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง ต้นกระบองเพรชมีหล า ยส า ย พั น ธุ์ มาก ๆ

ใครชอบแบบไหนก็ลองไปหาเลือ กกันดู ต้นนี้สามารถดูดรังสีสีฟ้าจากจอคอมพิวเตอร์ จอมือถือได้ และต ามศาสตร์ความเชื่อนั้นต้นนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้สิ่งไม่ดีต่าง ๆ เข้ามาใกล้ รวมถึงคนที่ไม่หวังดีด้วยก็จะกันไม่ให้เข้ามาทำอะไรเจ้าของโต๊ะทำงานนั้นได้

4 ต้นพลูด่าง

เป็นต้นไม้ที่เลี้ยงง่ายที่สุดเลยค่ะ ปลูกในดินก็ได้ ในน้ำก็ได้เหมือนกัน และเอามาวางในโต๊ะทำงานช่วยฟอ กอากาศได้ มองแล้วสดชื่น เป็นต้นไม้ที่ร า ค าไม่แพงแต่มันสวยมาก เสริม ฮ ว ง จุ้ ยให้โต๊ะทำงานน่าสนใจมากขึ้น ทำให้โต๊ะนั้นอยู่เย็นเป็นสุขไม่ทุ ก ข์ ร้ อ น ใ จ เป็นคนใจเย็น มี ส ติ ทำอะไรด้วยความรอบคอบเสมอ

ลักษณะทั่วไป เป็นพรรณไม้เลื้อยเขตร้อน ลำต้นอ่อน ใบเป็นรูปหัวใจ สีเหลืองด่างสลับสีเขียวอ่อน จะเลื้อยขึ้นในแนวดิ่ง หรือปลูกให้เลื้อยไปต ามฝาผนัง มีรากอากาศ มีดอ กแต่ไม่สวยงามจึงนิยมเลี้ยงเป็นไม้ประดับใบ

5 ต้นออมเ งิ น

ยอ ดนิยมมาก ๆ สำหรับต้นนี้มีความน่ารักเหมือนกัน ปลูกง่าย ต ามชื่อเลยที่มีความ ม ง ค ลคือ ออมท รั พ ย์ ห ม า ยถึงจะทำให้เราเก็บเ งิ นอยู่ ไม่ใช่จ่ายฟุ่มเฟือยเกินไปด้วย เป็นต้นไม้ที่เชื่อว่าจะช่วยควบคุมสภาพการเ งิ นของเจ้าของโต๊ะทำงานนั่นเอง

ถ้าหากพืชไม้อะไรที่มีมากในบริเวณ ก็จะส่งผลให้คนในพื้นที่บริเวณนั้นได้รับอิทธิพลจากต้นไม้ โดยความเชื่อนี้เองก็ได้รับอิทธิพลมาจากคนจีน ชาวจีนเชื่อว่า การปลูกต้นไม้ จะเสริมพลังชีวิต หรือช่วยทำให้ฮวงจุ้ยของบ้านดีขึ้นได้ ต้นไม้นอ กจากให้ร่มเงาแล้วยังเสริมฮวงจุ้ยให้กับบ้าน ปลูกต้นอะไรแล้วเฮง

6 ต้นไผ่ ก ว น อิ ม

เป็นอีกต้นยอ ดนิยมเหมือนกันสำหรับต้นนี้ปลูกง่ายไม่แพ้ต้นอื่น ๆ เลย เชื่อ กันว่าปลูกแล้วจะช่วยเสริมด้านโชคล า ภ เ งิ นทอง ให้มีเ งิ นไหลเข้ามาหาเจ้าของโต๊ะทำงานเรื่อย ๆ ร า ค าไม่แพง มีข า ยต ามร้านข า ยต้นไม้ทั่วไปเลย ไปเลือ กหาขนาดที่คุณชอบกับกระถางที่ใช่แล้วมาวางตกแต่งบนโต๊ะทำงานของคุณได้เลย

เชื่อว่า ไผ่กวนอิม คงเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่คนรักต้นไม้สนใจซื้ อหามาปลูกกันอยู่ไม่น้อย เ พ ร า ะจัดเป็นไม้พุ่มที่เลี้ยงง่าย โตไว รวมทั้งได้รับความนิยมนำมาปลูกเพื่อประดับภายในบ้านด้วย แต่ก่อนเลือ กซื้ อไผ่กวนอิมมาปลูกสักต้น ลองมาทำความรู้จักกับไม้พุ่มชนิดนี้ วิธีการปลูก และการดูแลรั ก ษ า รวมถึงการปลูกให้เสริมฮวงจุ้ยให้กับบ้าน

7 ต้นแก้ว แ ค ร ะ

เป็นต้นไม้ที่มีความน่ารัก เลี้ ย งเป็นบอนไซได้สวยมากทีเดียว เป็นอีกต้นที่เหมาะจะวางประดับโต๊ะทำงาน ทำให้ บ ร ร ย า ก า ศ สดชื่น เป็นไ ม้ ม ง ค ล เสริมโชคลาภให้กับเจ้าของโต๊ะ เอาไปตั้งตงไหนก็ได้ในส่วนของบ้าน เ พ ร า ะว่ามันเข้าได้ทุกมุมมันเป็นไม้ที่ทรงไม่ใหญ่จนเกินไป ไม่เกะกะ เข้ามุมไหนก็ดูสวย ทำให้บ้านสวย

8 ต้นสับปะรดสี

สับปะรดสีเป็น พั น ธุ์ ไม้ประดับที่มีใบเป็นกลีบแข็งๆ แผ่ออ กไปรอบๆข้างบนใบมีลวดล า ยและสีสันที่สวยงามแตกต่างกันออ กไปแล้วแต่ชนิด พั น ธุ์ เป็นไม้ที่เจริญเติบโตช้า ดูแลง่าย สามารถทนแล้งได้ดี มีช่อ ดอ กย าวสูง สีกลีบดอ ก กลีบเลี้ยง และใบที่ฉูดฉาดคงอยู่นานหล า ยสัปดาห์หรืออยู่ได้หล า ยเดือน และจะงอ กต้นเล็กๆ ออ กมารอบๆ ต้นสามารถตัดแยกไปปลูกเป็นต้นใหม่ได้ สับปะรดสีสามารถทนทานอยู่ได้ทั้งในที่มีแสงมากและแสงน้อย แต่ถ้าได้รับแสงมากจะทาให้ใบมีสีสันสวยงามน่ามองยิ่งขึ้น แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไปขน มาวางมันทุกต้นนะ เลือ กเฉพาะต้นที่คุณชอบก็พอเดี๋ยวมันจะร กเอา

ที่มา  poobpub