เสริมท รั พ ย์ เ งิ นทองวิ่งเข้าหา ทำแล้วชีวิตดี

สำหรับใครที่เป็นสายมู ชอบมูวันนี้เรามีเ ค ล็ ด ลั บดีๆมาฝากกัน ให้ชีวิตรุ่งเรืองมีกิน มีใช้แบบไม่ข า ดมือ ไม่ต้องไปขอพรที่วัดเพียงแค่ทำสิ่งเหล่านี้ จะมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลย

1 เตาไฟเป็นตัวแทนของโชค ลาภของสมาชิกคนในครอบครัว หากได้มีการติดตั้งเตาไฟติดกำแพงที่เป็นผนังทึบ จะเป็นสิ่งที่ดีมีโชคมีลาภ แต่ถ้าหากมีการติดตั้งเตาไฟเตาแก๊สไว้บ่อยๆบริเวณในส่วนของกลางห้องครัว ก็จะทำให้ข า ดพลังงานในเรื่องของโชคการเ งิ น จะพบปัญหา

2 สิ่งที่เปรียบเสมือนกับเป็นทองคำในบ้ า นนั่นก็คือไข่ไก่ วางไข่ไก่เอาไว้จำนวน 8 ฟอง ใส่เอาไว้ในตะกร้าและวางเอาไว้ในห้องครัว จะเปรียบเสมือนเป็นการวางทองคำสิ่งที่มีค่าเอาไว้ในบ้ า น จะช่วยส่งเสริมในเรื่องของการเ งิ น ที่จะทำให้เจ้าของนั้น มีความร่ำร ว ย มีกิน มีใช้อ ย่ างไม่ข า ด

3 อ ย่ างที่ได้บอ กไปแล้วตั้งแต่แรกว่า ห้องครัวนั้นจะเปรียบเสมือนเป็นขุมท รั พ ย์ของตัวบ้ า น เพราะฉะนั้นแล้ว ตำแหน่งของห้องครัวก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องใส่ใจกัน มากๆ ฮวงจุ้ยห้องครัวที่ดีไม่ควรตั้งวางเอาไว้ในส่วนของบริเวณหน้าบ้ า นหรือ กลางบ้ า นเพราะจะทำให้เ งิ นทองรั่วไหล โชค ลาภที่มีเข้ามาก็จะถูกคนอื่นแยกออ กไปได้

4 ในเรื่องของฮวงจุ้ยห้องครัวที่ดีนั้น จะต้องมีข้าวส า รอยู่เต็มถัง อ ย่ าปล่อยให้ข า ด เพราะมีความเชื่อ กันอยู่ว่าจะทำให้เจ้าของบ้ า นและผู้ที่อยู่อาศัยนั้น มีกิน มีใช้อ ย่ างไม่ติดขัดในเรื่องของเ งิ นทอง เหมือนกับข้าวส า รที่เต็มถังอยู่เสมอ

5 สิ่งที่จะช่วยเสริมฐานะทางการเ งิ นนั้นก็คือจานชาม หากเราได้ลองสังเกตดูดีๆแล้วต ามร้านอาหารใหญ่ๆต ามภัตต าคารอาหารใหญ่ๆ เขาก็มักจะเลือ กใช้เป็นจานทรงกลมสีข า ว จานทรงกลมนั้นได้เป็นตัวแทนของรากฐานของความอุดมสมบูรณ์นั่นเอง ซึ่งจะช่วยทำให้ฐานะทางการเ งิ น มีความมั่นคง

5 ภาพ ช่วยเสริมโชคลาภ ดวงเฮง บารมี เรียกเ งิ นเรียกทอง

1 ภาพปลา

เป็นสั ต ว์มง ค ล ที่หมายถึงความอุดมสมบูรณ์ สัญลักษณ์ของความมั่งคั่ง ปลาคาร์ฟ มาจากคำว่า หลี่ ที่จะหมายถึงผลกำ ไ รหรือผลประโยชน์เป็นสัญลักษณ์ของความปรารถนา จะได้ผลกำ ไ รผลประโยชน์จากการค้ าข า ยจากการทำธุรกิจ ปลาทอง คำว่าปลาทองในภาษา จี น มีเ สี ยงที่พ้องกับคำที่หมายถึง มีทองล้นหลาม ปลาทองจึงมักเป็นของขวัญ ที่สำคัญที่จะนิยมมอบให้กันในวัน ม ง ค ลต่างๆ

2 ภาพวาดมังกร

มังกรเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นสิริมง ค ลที่ดีที่สุด สัญลักษณ์สำคัญของในเรื่องศาสตร์ฮวงจุ้ยและตำนานพื้นบ้ า นของ จี น มังกรเ ห ยี ย บเมฆนั้น จะสือได้ถึงอำ น า จ การบัง คับบัญ ชามังกร ทรงอำ น า จ ตั้งเอาไว้ทางด้านทิศตะวันออ กของบ้ า น ตั้งเอาไว้ที่ใด ก็ได้จะนำพา โชคดี มหาศาล เข้ามาในบ้ า น ทำเรื่องเป็นสัญลักษณ์ที่จะนำโชคที่ดีในด้านของธุรกิจ แสดงถึงความยิ่งใหญ่ ความมั่นคงมั่งคั่ง ความสมบูรณ์แบบ

3 ภาพช้าง

เป็นสั ต ว์ที่มีรูปร่างสูงใหญ่ นิสัยเป็น มิตร กินพืชเป็นอาหาร ในทางของด้านฮ ว งจุ้ยหลังช้างนำมาใช้ในเรื่องของความสูงใหญ่เปรียบเสมือนกับเป็นภูเขาลูกใหญ่ ที่มีความมั่นคง ต ามหลักของฮ ว ง จุ้ย

4 ภาพวาดเรือสำเภา

เรือสำเภาได้เป็นสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรืองในด้านของการค้ าข า ย นำมาซึ่งเ งิ นทอง จะช่วยเสริมโชค ล า ภในด้านการค้ าข า ย การเ งิ น การทำธุรกิจต่างๆให้ได้ประสบผลสำเร็จได้มากยิ่งขึ้น

5 ภาพม้า

เป็นสั ต ว์ธาตุไฟ เป็นสั ต ว์ในลำดับที่ 7 ในนัก ก ษั ตริย์ จี น ความเชื่อว่ากันว่าเป็นสั ต ว์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังงานหย าง ทิศประจำปีม้าหรือมะเมียคือทิศใต้เป็นสัญลักษณ์ของขุนนางชนชั้นสูง วิ ธีการใช้ชีวิตที่สุขสบาย แสดงถึงความรวดเร็ว ว่องไวจะส่งผลที่ดีในด้านของธุรกิจค้ า ข า ย การงาน จะประสบความสำเร็จเร็วยิ่งขึ้น ถ้าได้เป็น ลักษณะของม้าม ง ค ลจะมีลักษณะกำลังวิ่ง มีความก้าวกระโดด ม้า 8 ตัวจะหมายถึงความคล่องแคล่ว ความรวดเร็วว่องไว

ที่มา thaigranite Postsod