เวียนศีรษะ บ้านหมุน แก้ได้ทำต ามนี้ดีขึ้น

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มักจะมีอาการเวียนหน้า เวียนหัว อาการแบบนี้หากเราไม่รู้การแก้เบื้องต้นอาจทำให้เราล้มลงได้ ฉนั้นวันนี้เราจะพามาดูวิธีแก้หากมีอาการแบบนี้ ถ้าอย ากรู้กันแล้วเราไปทราบถึงสาเหตุและวิธีแก้ของอาการนี้กัน

หากใครที่เคยเกิด อา ก า ร บ้านหมุน น่าจะเข้าใจว่าความ มึ น หั วที่อยู่ๆก็เกิดขึ้นเหมือนทุกอ ย่ า งหมุนวน เวียนหัวจนต้องนั่งพักหรืออยู่นิ่งๆจนกว่าอ า ก า รที่ว่าจะห า ย คำว่าบ้านหมุนหรือที่เรียกว่าอาการ Vertigo นั้นอาจเกิดขึ้นกับใครก็ได้ จึงหยิบยกเรื่องนี้มาฝากกัน

อาการนี้เกิดจากความผิ ดปกติของอ วั ย ว ะที่ใช้ในการ ทรงตัว ซึ่งก็คืออวัยวะที่อยู่ในหูชั้นในเกิดความปกติไปจากเดิม ทำให้ตัวเราไม่สามารถทรงตัวได้ รู้สึกเหมือนจะล้ม โคลงเคลงไปมา หูอื้อ เกิดเ สี ยงหรือลมในหู บางคนอาจคลื่นไส้อาเจียน โดยหากใครเกิดอาการบ้านหมุนให้พย าย า มทำต ามวิธีนี้จะช่วยบ ร ร เ ท าอาการเบื้องต้นได้

1 เคลื่อนไหวให้ช้าลง พย าย า มนั่งให้นิ่ง ไม่ขยับตัวแ ร งเพราะจะยิ่งทำให้อาการแย่ลงอีก ให้เคลื่อนไหว อ ย่ า งการเดินช้าๆทีละก้าว จะทำให้อาการบ้านหมุนดีขึ้น

2 ตั้งศีรษะให้ตรง ไม่ก้มหน้าหรือเงยหน้าไปมา ให้พย า ย ามรั ก ษ าระดับศีรษะไว้ให้ขนานกับพื้น ไม่ขยับเร็วๆ ไม่ส่ายหัวไปมา

3 มองออ กไปไกลๆ จะช่วยให้อาการดีขึ้นโดยให้พย า ย ามใช้สายต ามองออ กไปข้างนอ กหรือที่โล่งๆ โฟกัสสายต าออ กไปเพ่งจุดที่อยู่ไกลๆ เพราะการเพ่งมองของภาพใกล้ตัวจะทำให้ทุกอ ย่ า งดูเคลื่อนไหวเร็ว หรือทำให้เวียนหัวมากขึ้น

การบริหารร่างกายสำหรับคนที่มีอาการบ้านหมุนบ่อยๆ ให้ทำต ามนี้ วันละ 2-3 ครั้ง จะช่วยให้อาการห า ยข า ดได้ซึ่งการบริหารทั้ง 3 ท่านี้เป็นท่าที่นักกายภาพบำบัดรั ก ษ า อ า ก า รของค นป่ ว ย

1 นั่งนิ่งๆ หันหน้าตรง แล้วหันศีรษะไปทางซ้ายและขวาสลับกันอ ย่ า งช้าๆ ที่สำคัญคือให้หันหน้าไปเพียง 45 องศาแล้วจึงหันไปอีกด้าน

2 ให้นอนหงายและผ่อนคล า ยช่วงลำคอและหัวไหล่ จากนั้นค่อยๆเอียงศีรษะไปด้านข้างโดยหันไปข้างที่หูอื้อ หันค้างเอาไว้ให้หูสัมผัสกับหมอนค้างไว้นานประมาณ 30 วินาที

3 นอนหันข้างแล้วตะแคงตัวไปทางเดียวกับศีรษะที่เอียงอยู่ ค้างไว้ 30 วินาที

เพียงทำต ามทั้ง 3 ท่านี้บ่อยๆ ก็จะช่วยให้ห า ยจากอาการบ้านหมุนได้ หรือช่วยให้อาการดีขึ้น ทั้งนี้ หากลองทำแล้วยังไม่ดีขึ้นหรือรู้สึกเวียนหัวมากจนทนไม่ไหว อาจเป็นเพราะร่างกายเรามีความผิ ดปกติบางอ ย่ า งทำให้เกิดอาการขึ้น ให้เข้าพบแ พ ท ย์เฉพาะทางให้ช่วยหาสาเหตุต่อไป

ที่มา krustory