เปลือ กไข่อย่าพึ่งทิ้ง เก็บไว้รองก้นหลุมปลูกพืชผัก ต้นโตเร็ว ปลูกอะไรก็งาม

ไข่ไก่ส่วนใหญ่เราจะใช้แค่ส่วนข้างในทำอาหาร ซึ่งส่วนภายนอ กที่เป็นเปลือ กเราก็จะทิ้งไป เพราะหล า ยคนคิดว่าไม่ีประโยชน์ แต่รู้หรือไม่ว่าจริงๆแล้วเปลือ กไข่ถึงแม้จะไม่มีประโยชน์กับเรา แต่มัน มีประโยชน์ต่อพืชผักมาก สามารถช่วยให้ผักที่เราปลูกนั้นงามไว โตต้นแข็งแรง

จากที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า เปลือ กไข่ นั้นอุดมไปด้วยคุณประโยชน์มากมายทางการเกษตร วันนี้จึงขอนำเสนออีกหนึ่งสู ต รที่รับรองว่าได้ผลดีไม่ไม่แพ้กันนั่นคือ การรองพื้นหลุมด้วยเปลือ กไข่ รับรองว่าสู ต รนี้ช่วยให้พืชผักผลไม้หวานกรอบอร่อย

สิ่งที่ต้องเตรียม

1. น้ำซาวข้าว 1/2 ส่วน

2. แกลบดำ 1 ส่วน

3. เปลือ กไข่ 1 ส่วน

วิ ธีการทำ

1. นำเปลือ กไข่ตำให้ละเอียดจากนั้นนำผสมกับแกลบดำจนเป็นเนื้อเดียว

2. จากนั้นนำไปโรยรอบต้นพืช ถ้าเป็นไม้ผลไม้ยืนต้นให้ปริมาณ 1 กระบุงรอบโคนต้น ถ้าเป็นพืชผักสวนครัวไม้ล้มลุกให้ปริมาณ 1 กำมือ

3.เมื่อโรยเรียบร้อยให้เทน้ำซาวข้าวต ามลงไปแล้วต ามด้วยน้ำสะอาดเป็นอันเสร็จ

ถือเป็นสู ต รปุ๋ ยง่ายๆที่ใช้ของใกล้ตัวแล้วมีต้นทุนไม่สูงมากเหมาะกับท่านที่อย ากได้ปุ๋ ยง่ายๆใช้ได้กับพืชทุกชนิด เพราะในเปลือ กไข่ล้วน มีแคลเซียมเป็นจำนวณมาก ทำให้ต้นขอพืช แข็งแรง หวาน รอบ อร่อย ของหาง่ายๆในครัวเรือนของเราล้วน มรประโยชน์ทั้งนั้นเหละครับ

ที่มา  bnew99