เปลี่ยนสวนข้างบ้าน ให้เป็นแปลงผัก สร้างร า ยได้ดี

เพร า ะ ยุคสมัยนี้เป็นยุคที่ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง การหาอาชีพเสริมนับว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือ กที่ดีที่สุดวันนี้เรามีเรื่องราวของสมาชิกพันทิปที่โพสเล่าเรื่องราวของตนเองในการทำสวนผักข้างบ้านไปพร้อมๆกับการเป็น มนุษย์เ งิ นเดือน นับว่าเป็นไ อ เ ดี ยที่ดีมาก จะเป็น อ ย่ า ง ไรเราไปดูกันเกริ่นก่อน ผมและภรรย า ต่ างก็เป็น มนุษย์เ งิ นเดือนทำงานเก็บเ งิ นได้ก้อนนึงภรร ย า ผมก็ลาออ กมาทำร้านอ า ห ารช่วงแรกก็ดีครับมีเ งิ นเก็บ

ผมก็ก ู้ซื้ อบ้านเป็นบ้านทาวเฮ้าส์ได้บ้าน มาก็ไม่ได้อยู่ครับส่วนใหญ่กินนอนที่ร้านอาหารมีห้องนอน และ ผมเห็นว่ากิจการกำลังไปได้ดีผมก็เลยลาออ กมาช่วยภรรย า ต่อมากิจการเริ่มไม่ค่อยดีร า ยได้ลดลงเรื่อยๆจนเริ่มไม่ค่อยไหวเ พ ร า ะต้องผ่อนบ้านและจ่ายค่าเช่าร้าน มีการก ู้เ งิ น มาพยุงร้านสักพักก็เริ่มรู้สึกไม่ไหวเลยคุยกันตกลงว่าจะปล่อยร้านและกลับมาอยู่บ้านที่ซื้ อไว้

สรุปแล้วผมเป็นห นี้เป็นล้านแล้วช่วงที่ร้านกำลังไม่ไหวผมก็ไปสมัครงานก็ได้งานเ งิ นเดือนหนึ่งหมื่นก็ทำครับและพอปล่อยร้านไปแล้วภรรย าผมก็ไปสมัครงานได้เป็นครูอัตราจ้างโรงเรียนรัฐบ า ลซึ่งเ งิ นเดือนรวมกัน มันก็พออยู่ได้แต่มันต้องประหยัดมากเ พ ร า ะต้องจ่ายห นี้ด้วย จนผมคิดว่าต้องหาอาชีพเสริมทำเพื่อให้มีเ งิ นเพิ่มขึ้น มาบ้าง ซึ่งอาชีพเสริมของผมคือ

การทำผักสลัดไฮโดร งานนี้ผมเริ่มจากศูนย์เลย คือไม่มีความรู้อะไรเลยก่อนหน้านี้เคยปลูกเพื่อเอาผักไปใช้ที่ร้าน แล้วก็เลิกไปเ พ ร า ะผักไม่สวย บ้านที่ผมซื้ อเป็นบ้านทาวเฮ้าส์ เป็นบ้านหลังริมซึ่งมีพื้นที่นิดหน่อยก็เลยจั ดก า ร ทำในพื้นที่ข้างบ้านอันนี้คือโต๊ะปลูกแรกที่ทำจริงจังมีก่อนหน้านี้ไม่อ ย ากให้ดู อายจริงๆ ทุกอ ย่ างผมลงมือทำเองทุกขั้ น ต อ นไม่จ้างช่างนะครับโต๊ะแรกลงทุนไประมาณ3000 บ า ทได้ใช้ของเก่าจากที่เคยทำไว้ก่อนหน้านี้ด้วย หลังจากโต๊ะแรกประสบความสำเร็จปลูกขึ้น มาและข า ยได้

ปลูกประมาณ2-3รอบก็คืนทุนทั้งหมดที่ลงไปแล้ว รู้สึกว่ามันไปได้และความต้องการของลูกค้ า ยังสูงกว่าการปลูกที่ผมทำได้ ผมเลยเพิ่มโต๊ะที่2ผมทำเองทุกอ ย่ าง ไม่จ้างช่างครับ ความรู้การทำงานช่างมีอยู่มากมายในอินเตอร์เน็ตให้เราเรียนรู้ เราต้องรู้จักเรียนรู้เอาเองครับครับ ผมจะไม่เจาะลึกร า ยละเอียดตรงนี้ วาดแบบ ทำโครงขึ้น มาเอง ออ กแบบเอง ทำเองทุกอ ย่ าง ระหว่างทำก็ค่อยๆเรียนรู้ไป เมื่อเข้าฤดูฝนถ้าฝนแ ร งลมแ ร ง อาจทำให้ผักเ สี ยห า ย เลยต้องทำหลังคา อันนี้หลังคาโรงเรือนอันแรก ใช้ท่อ PVC ทำโครงแบบง่ายๆ

ครับคือบ้านผมพื้นที่น้อย การที่จะปลูกที่เดียวแล้วรอจน มันข า ยได้มันใช้เวลานานเกินไป ไม่ทันข า ยผมเลยต้องแบ่งช่วงอายุผัก มีช่วงเพาะและช่วงอนุบ า ล และแล้วหลังคาโรงเรือนที่ทำจากท่อ PVC ก็ทนลมฝนไม่ไหว พังลงมาผักก็เ สี ยห า ยเลยต้องทำโครงหลังคาจากเหล็ก ประสบการและการลองผิ ดลองถูก จะทำให้เราได้เรียนรู้ และ พัฒนาไปข้างหน้าเดือนนึงก็มีร า ยได้เพิ่มมาประมาณ 3-4พันบ า ท

แต่รู้สึกว่าอ ย า ก ให้มีผักข า ยได้ทุกสัปดาห์ก็เลยเพิ่มโต๊ะอนุบ า ลและโต๊ะปลูกอีก พื้นที่ข้างบ้านจึงมีโต๊ะปลูกจริง3โต๊ะและโต๊ะอนุบ า ล1โต๊ะ ส่วนขั้นอนุบ า ลก่อนต้นอ่อน ผมเอาไว้หลังบ้าน ตอนนี้ผมก็มีผักข า ยทุกสัปดาห์ร า ยได้จากอาชีพเสริมสามารถจ่ายค่าบ้านได้เลย ปลูกมาแล้วข า ยใคร ข า ยยังไง ต้องมีคนสงสัยแน่ๆ ครั้งแรกที่ข า ยคือได้ผักมาก็เอามาแปรรูปครับ ช่วงแรกทำเป็นสลัดผักต่างๆข า ยครับหลักๆข า ยในกลุ่มเฟส

และ ไลน์ เน้นทำการตลาดในอ อ น ไ ล น์ผักเริ่มเยอะขึ้นก็ข ย า ย ตลาด ลองเอาไปลงข า ยตลาดนัดดู เออมันก็ข า ยได้และกำไลดีข า ยทั้งแบบเป็นต้นและแบบตัดใบ ตัดใบเ พ ร า ะต้นไม่สวยเลยเอามาตัดใบ ต่อมาสลัดโรลมาก็เลยทำข า ย ก็มีออเดอร์ใหญ่เข้ามาบ้าง เคยทำสูงสุด 200กล่อง ปกติก็มีทำทุกวันวันนึงก็15-30กล่องแล้วแต่ออเดอร์ ข า ยไปเรื่อยๆมีช่องทางไหนข า ยได้ก็ข า ยโ ฆ ษ ณ าได้ก็โ ฆ ษ ณ า ผมเ ฟ ส บุ๊ ค

เป็นพื้นที่โ ฆ ษ ณ ามาตั้งแต่แรกๆที่ทำ กลุ่มไหนไม่ผิ ดกฏก็โ ฆ ษ ณ าไป หลังๆก็จะมีลูกค้ า ที่ซื้ อผักเป็นกิโลเข้ามาเรื่อยๆ ผักผมก็ข า ยกิโลละ100 ไม่ลดไม่เพิ่มต ามฤดู 100บ า ทผมอยู่ได้ตอนนี้มีโต๊ะปลูกเพิ่มหน้าบ้าน และยังเหลือพื้นที่หลังบ้านอีกนิดหน่อยกำลังจะเพิ่ม เ พ ร า ะมีลูกค้ า เพิ่มตอนนี้คือไม่พอข า ยจริงๆ ตอนนี้มีร า ยได้จากอาชีพเสริมนี้เยอะพอสมควร และ ทั้งหมดทั้งมวลผมใช้เวลาประมาณ 4 ปีตั้งแต่เริ่มต้นค่อยๆทำค่อยๆเพิ่ม หาตลาดหาลูกค้ า ได้แล้วผมค่อยเพิ่ม ตอนนี้ห นี้ที่มีหมดมั้ย ตอบเลยยังไม่หมดครับ

ก็ผ่อนจ่ายไปเรื่อยๆ ห นี้ทั้งหมดที่มีเป็นห นี้ในระบบครับ ผมไม่มีความคิดที่จะก ู้นอ กระบบและผมไม่ใช้บัตรเครดิตครับ บริหารจั ดก า ร เ งิ นดีๆก็ไปได้ ปลูกที่ว่า ย า ก ทำการตลาด ย า ก กว่า การบริหารจั ดก า ร ย า ก สุด หากคนที่อ่านเรื่องราวของผมกำลังรู้สึกท้อแท้ อ ย า ก ให้สู้ครับ ค่อยๆคิดค่อยๆทำ ดูผมเป็นแนวทาง ผมก็สู้และ ลองผิ ดลองถูกอยู่นาน กว่าจะได้ช่องทางที่มั่นคง

ที่มา kaijeaw sit-smiling