เปลี่ยนชีวิตเราให้เป็นคน มีกิน มีเก็บ แค่แบ่งเก็บ 50 บ า ท

วันนี้เราได้แนวคิด การเก็บเ งินแบงค์ 50 บ า ทเป็นประจำทุกวัน มาเป็นแง่คิดให้ทุกคนเก็บเ งินกัน เพียงเจียดเงิ นเก็บด้วยแบงค์ 50 บ า ท ชีวิตคุณก็จะเปลี่ยนได้ หล า ยคนอาจจะสงสัยว่ามันเป็นไปได้หรอ ฉะนั้นวันนี้เรามีคำตอบ ถ้าคุณเริ่มเก็บเงิ นวันละ 50 บ า ท เป็นประจำทุกวันใน 1 ปี

คุณจะมีเงิ นเก็บ 18,250 นานวันเข้า 10 ปี คุณจะมีเ งิ น 182,500 บ า ท ถ้าเก็บวันละ 100 บ า ทใน 1 ปี จะมีเงิ นเก็บ 36,500 ภายใน 10 ปี แล้วคุณจะมีเ งินถึง 365,000 บ า ท แต่หากคุณไม่เก็บเลย มีเท่าไหร่ใช้หมด ปีหน้าคุณก็ไม่มีอะไรกับเขาหรอ ก

อีกกี่สิบปี ก็ไม่มี มันก็เช่นเดียวกับการใช้ชีวิตนี่แหละ ถ้าในวันนี้คุณตั้งใจทำงานเต็มที่ จนเชี่ยวชาญ ศึกษาหาความรู้ พัฒนาชีวิตตัวเองอยู่เรื่อยๆ ในระยะเวลา 5 ปี คุณก็อาจได้เลื่อนตำแหน่ง อีก 10 ปี คุณก็จะได้เป็นหัวหน้า และถ้าคุณตั้งใจทำ คิดแต่เรื่องที่มีประโยชน์ ต่อชีวิตคุณ

อาจจะมีกิจการ 3 สาขาใน 10 ปี อาจจะได้มี 10 สาขาก็เป็นได้นะ แต่ถ้าวันนี้คุณมัวแต่ทำตัวเป็น จิตอาสา เรื่องคนอื่นเขาไปใส่ใจ แต่ธุระของคนอื่น มากว่าธุระของตัวเอง หมั่นทำแต่เรื่อง ที่ไม่เคยเกิดประโยชน์เลย คิดแต่เรื่องที่ไม่ได้เ งิน จะกี่ปีๆชีวิตคุณ

ก็จะเท่าเดิมดังเช่นเรื่องที่เก็บเงิ นนี่แหละ หล า ยคน มักจะเ สี ยเวลาชีวิต ไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่อง หรือไม่ได้ประโยชน์หรือแม้แต่เรื่อง ที่ไม่ได้เกี่ยวกับตัวเองเลยจนไม่มีเวลา มาพัฒนาความสามารถตัวเองเลย ฉะนั้นเราจงสร้างสิ่งดีๆ ให้กับชีวิตตัวเอง เรื่องของคนอื่นถ้าไม่เกี่ยวกับเรา

ไม่ต้องอย ากรู้ทุกอ ย่ างก็ได้ รู้เท่าที่เขาอย ากบอ กก็พอ จะได้มีเวลาไปทำเรื่องตัวเองให้ดี ให้มีประโยชน์ เวลาของคุณ มีจำกัดอ ย่ าเ สี ยเวลาไปกับเรื่องของคนอื่น สิ่งที่คุณคิดจะทำในวันนี้ มันจะส่งผลต่ออนาคตของคุณได้ ฉะนั้นคุณอ ย ากให้ชีวิตเป็นแบบไหน

คุณจะจนก็ต่อเมื่อคุณยอมแพ้สิ่งที่สำคัญคือ อ ย่ างน้อยคุณก็ได้ ลองลงมือทำอะไรสักอ ย่ างแล้วสิ่งเล็กๆที่ทำทุกวันแต่เกิดผล เมื่อนานไปเข้าใจแล้วพย าย า มทำให้ได้นะ อย ากมีเ งิ นเก็บหรือไม่มี คุณเองกำหนดได้

ที่มา yakrookaset