เถ้าแกลบเศษถ่านรองพื้นก่อน ปลูกอะไรก็งาม

การรองพื้นหลุมปลูกถือเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่สามารถช่วยให้พืชที่ปลูกนั้นรากสามารถรับสารอาหารได้เพียงพอทำให้พืชงามปลูกแล้วได้ผลดีค่ะ วันนี้ขอนำเสนออีกหนึ่งเ ค ล็ ด ลั บการรองหลุมปลูกแบบง่ายๆใช้วัสดุธรรมชาติเพียง 2 อ ย่ าง

วัสดุที่ต้องเตรียม

1. ขี้เถ้า(ถ้ามี)

2. แกลบดำ

3. เศษถ่านก้อนเล็กๆ

วิ ธีการทำ

1. ให้เริ่มจากนำเศษถ่านก้อนเล็กๆมาตำให้พอหย าบแล้วนำผสมเข้ากับแกลบดำในอัตราส่วนเท่าๆกัน ซึ่งถ้าใครมีขี้เถ้าก็สามารถนำลงผสมได้เช่นกัน

2. จากนั้นให้นำส่วนผสมที่ได้มาผสมเข้ากับดินร่วนในอัตราส่วน 1:1 แล้วพักไว้ จากนั้นให้มาทำการขุดหลุมปลูกเตรียมไว้ค่ะ

3. โดยขนาดหลุมที่จะปลูกให้อิงต ามต้นไม้ที่เราจะลงดิน ถ้าเป็นไม้ล้มลุกเช่น มะกรูด พริก มะนาว ให้ขุดหลุม 15*15*15 เซนติเมตร และถ้าเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ เช่น มะม่วง ทุเรียน ลำใย ขนุน ให้ขุดหลุม 1*1*1 เมตร

4. เมื่อได้หลุมขนาดที่พอเหมาะแล้วให้นำดินที่ผสมไว้แล้วเทไปที่ก้นหลุมปลุกแล้วเกลี่ยให้กระจายทั่วหลุมแล้วสามารถนำพืชลงปลุกในหลุมได้เลยค่ะ

ประโยชน์ของการรองพื้นหลุมปลูก

1. พืชทนต่อสภาพแวดล้อมเสริมให้พืชแข็งแ ร งไม่เปราะหักง่าย

2. ป้องกันการคายน้ำที่มากเกินไปพืชไม่เฉาง่าย

3. ปรับค่าPHในดินให้เหมาะแก่การปลูกพืช

4. ดินที่ผ่านการรองหลุมจะนิ่มร่วนซุยระบายน้ำปและอากาศได้ดี

เป็นสูตรรองพื้นหลุมที่ใช้วัสดุเหลือใช้ง่ายๆไม่ยุ่งย ากลองไปทำกันดูค่ะ

ที่มา postnoname