เดินทางให้ประหยัดน้ำมันด้วย 5 วิ ธีทำได้ง่ายๆ

สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้เราก็มีเคล็ดลับเกี่ยวกับการประหยัดน้ำมัน มาฝากกัน เพื่อช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายในระหว่างการเดินทาง และยังสามารถช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ได้อีกด้วย มาดูกันเลยครับว่ามีอะไรบ้าง

1.ควรตรวจสอบสภาพรถอ ย่ างสม่ำเสมอ

การเปลี่ยนน้ำมัน ตรวจสอบระบบเตือนเบรก สายย างและสายพานต่างๆ ล้วนเป็นเรื่องที่คุณควรนำรถยนต์ของคุณไปให้ช่างตรวจตราอ ย่ างใกล้ชิด ก่อนจะออ กเดินทาง เพราะจะช่วยให้รถยนต์ของคุณแสดงสมรรถนะในการขับขี่ได้ดียิ่งขึ้น ไม่เปลืองน้ำมัน และเสริมความปลอ ดภั ยในระหว่างการเดินทางให้กับคุณ

2.วางแผนเส้นทางการเดินทาง

เมื่อวางแผนการเดินทางแล้ว จะต้องมีแผนสำรองเรื่องเส้นทางต่างอีกด้วย ในกรณีที่อาจเกิดความล่าช้าในการหาเส้นทาง และควรวางแผนแวะชมจุดท่องเที่ยวต ามสถานที่ต่างๆ เพื่อไม่ให้เ สี ยเวลาในการเดินทาง

3.หลีกเลี่ยงการขับรถเร็ว

พฤติก ร ร มของผู้ขับขี่ เช่น ขับรถเร็ว เปลี่ยนเลนโดยไม่จำเป็น และเหยียบเบรกบ่อยๆ ล้วนเป็นการใช้เ ชื้ อเพลิงปริมาณมาก จากการศึกษาวิจัยพบว่าการขับขี่ที่ประมาทและเร่งรีบจะเพิ่มระยะไมล์ถึงร้อยละ 33 สำหรับการขับด้วยความเร็วบนทางหลวง แต่หากขับรถอ ย่ างระมัดระวัง จะทำให้ผู้ขับขี่เพลิดเพลินและผ่อนคล า ยมากยิ่งขึ้น

4.อ ย่ าสต าร์ทรถทิ้งไว้เด็ดข า ด

ในกรณีที่ต้องจอ ดรถรอ ควรดับเครื่องยนต์ หากปล่อยให้เครื่องยนต์ทำงานอยู่ จะทำให้สูญเ สี ยน้ำมันถึง 1-2 ลิตรต่อชั่ วโมง เมื่อเทียบกับการสต าร์ทเครื่องใหม่ ที่จะใช้ปริมาณน้ำมันเทียบเท่ากับที่ใช้ 10 วินาทีเท่านั้นเอง ดังนั้นหากต้องจอ ดรถรอเกิน 320 วินาทีขึ้นไป ควรดับเครื่องยนต์ รับรองว่าเ ค ล็ ด ลั บเหล่านี้จะทำให้คุณอุ่นใจและพร้อมสำหรับการเดินทางครั้งหน้าแน่นอน

5.เติมลมย างให้เหมาะสม

ในกรณีที่ระดับความดันอากาศในย างรถยนต์ไม่ได้มาตรฐาน จะทำให้เกิดแรงต้านทานการหมุนของย างรถยนต์เพิ่มขึ้น ส่งผลให้รถยนต์ใช้น้ำมันเพิ่มขึ้นในการขับเคลื่อน ดังนั้นควรตรวจสอบระดับความดันอากาศในย างรถยนต์ให้เหมาะสม เพราะนอ กจากจะช่วยประหยัดน้ำมันแล้ว ยังช่วยลดความเสี่ยงที่ย างจะระเ บิ ดระหว่างการเดินทางอีกด้วย

ที่มา spyderautoimport