เช็คประเมินที่ดิน ด้วยตัวเองง่ายๆแค่ 10 นาที

สำหรับใครที่ต้องการ เช็คร า ค าประเมินที่ดิน แบบง่ายๆ บทความนี้สามารถแนะนำและทำต ามได้ โดยใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีก็ทราบแล้วว่าที่ดินของเรานั้นจะมีมูลค่าเท่าไหร่กัน

ในวันนี้เราได้มีขั้นตอนในการตรวจสอบและการประเมินร า ค าที่ดินที่เราอย ากรู้ สามารถประเมินได้ด้วยตนเองจากมือถือของเรา เพียงไม่กี่นาทีเราก็สามารถรู้ร า ค าที่ดินผืนนั้นแล้ว ขั้นตอนในการทำก็ง่ายมากๆ ทำให้ชีวิตของเราสะดวกมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญไปกว่านั้นในการทำธุรก ร ร มเกี่ยวกับที่ดินก็จะมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

สิ่งที่เราจะต้องมีนั่นคือ

โฉนดที่ดินของเราแบบชัดเจน (จะเป็นฉบับจริงหรือฉบับสำเนาก็ได้)

ขั้นตอนการตรวจสอบ

1. ในขั้นตอนแรกให้เราเข้าไปที่ website ของกรมธนารักษ์ กระทรวงมหาดไ ท ย

2. เมื่อเข้าไปหน้าเ ว็ บ ไ ซ ต์แล้ว ให้เรากดเข้าไปที่ปุ่ม ร า ค าประเมินที่ดินจากเลขที่โฉนด ดังรูปด้านล่าง

3. จากนั้นเมื่อเรากดเข้ามาแล้ว จะพบกับบนหน้าเ ว็ บ ไ ซ ต์ที่ใช้ในการค้นหา

4. หยิบโฉนดที่ดินขึ้น มาแล้วสังเกตดูในตำแหน่งเลขที่ดิน (ตำแหน่ง 1) และ เลขหน้าสำรวจ (ตำแหน่งที่ 4)

5. นำเลขทั้ง 2 ชุดที่เราดูในขั้นตอนที่ 4 และชื่อจังหวัดไปใส่หน้าดังกล่าว แล้วกด ค้นหา

6. จากนั้นเราจะได้ร า ค าประเมิน มา แนะนำให้กดปุ่ม พิมพ์เอกส า ร ดังภาพ จะได้เห็นรายละเอียดชัดเจน มากขึ้น

7. เมือ กดเข้ามาดูในหน้าพิมพ์เอกส า รแล้ว เราก็จะได้เห็นข้ อมูลว่าที่ดินเรามีขนาดต ารางวาละเท่าไหร่ สำหรับวิ ธีคำนวนร า ค าที่ดินทั้งหมดของโฉนดฉบับนั้นๆ ก็คือ ให้เอาขนาดพื้นที่คูณด้วยร า ค าประเมินต่อต ารางวา ผลลัพธ์ก็คือร า ค าประเมินของที่ดินทั้งหมด

เช่นดังตัวอ ย่ าง ขนาดพื้นที่ทั้งหมด 20 ไร่ 1 งาน 54 ต ารางวา รวมพื้นที่ทั้งหมดเป็น 8,154 ต ารางวา มีร า ค าประเมินต ารางวาละ 175 บ า ท นั่นก็ห ม า ยความว่าที่ดินทั้งหมดในโฉนดฉบับนี้มีร า ค า 8,154 x 175 = 1,426,950 บ า ท เป็นการตรวจสอบและประเมินร า ค าที่ดินที่ทำได้ง่ายๆ เพียง 7 ขั้นตอน จากนี้ต่อไปเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปหน่วยงานของทางราชการให้เ สี ยเวลาอีกต่อไป เพราะเราสามารถทำได้ในมือถือได้จากทุกมุมโลก

ร า ค าที่เราประเมินไว้นั้น เป็นเพียงไปใช้ในการกู้หรือจำนองได้เท่านั้น หากร า ค าข า ยจริงยังต้องมีการประเมินอีกหล า ยเงื่อนไขที่ทำให้ร า ค าที่ดินสูงกว่าร า ค าประเมินจากทางราชการ เช่น ในกรณีที่ติดกับถนนใหญ่ หรือใกล้กับรถไฟฟ้า แต่ในบางกรณีนั้นร า ค าอาจจะต่ำกว่าร า ค าประเมิน เช่น เป็นที่ดิน มองไม่เห็นเป็นต้น

ที่มา แชร์สดออนไลน์  postsod