เจาะกระสอบปลูกผักสวนครัว กระสอบเดียวได้หล า ยต้น

การปลูกผักเราทุกคนอาจจะคุ้นเคยการปลูกในแบบเดิมๆ คือทำเป็นแปลงๆไปแต่ละแปลงก็จะปลูกผักชนิดเดียวกัน วันนี้เราก็จะพามาดูอีกหนึ่งไ อ เ ดี ยการปลูกผักจะเป็นอ ย่ างไรเราไปติดต ามกันเลย

มีไ อ เ ดี ยแปลกใหม่ในการทำเกษตรมานำเสนออีกแล้ว นั่นคือ การ ปลูกผักแบบเจาะกระสอบ หล า ยคนยังไม่เคยทำแน่นอน เราจะใช้กระสอบปุ๋ ยเก่ามาทำเป็นกระถาง แต่ว่าสามารถปลูกผักได้หล า ยต้น มาก ๆ ซึ่งกระสอบจะเอามาวางแบบแนวนอน จะปลูกกี่กระสอบก็ต ามสะดวกได้เลย มีขั้นตอนในการทำอย่ างไรมาติดต ามได้เลย

สิ่งที่จะต้องเตรียม

1 ต้นกล้าผักที่จะปลูก

2 กระสอบ

3 ดินปลูก

4 ปุ๋ ยคอ ก

5 ขุยมะพร้าว

ขั้นตอนการทำ

ทำการผสมดินปลูกก่อน จะใช้ดินปลูก 3 ส่วน ปุ๋ ยคอ ก 1 ส่วน ขุยมะพร้าว 1 ส่วน ผสมทุกอย่ างให้เข้ากัน แล้วนำไปใส่ในกระสอบจนเต็มแล้วหาเชือ กมามัดปากเอาไว้จนแน่น แล้ววางกระสอบลงในที่ที่ต้องการจะปลูกผัก จัดให้ดินในกระสอบนั้นเสมอ กัน

จากนั้นเจาะกระสอบเป็นวงกลม 8 – 12 ช่อง/กระสอบ ในขนาดเส้นผ่ านศูนย์กลาง 3 – 5 เซนติเมตร เจาะไปต ามแนวของกระสอบเลย เสร็จแล้วนำกล้าผักมาปลูกลงไป แล้วรดน้ำให้ชุ่มระวังอย่ าให้ดินปลูกกระเด็นออ กมาเยอะไป ต้นกล้าที่นำมาใช้จะต้องมีรากไม่ย าวเกินไป

ปลูกผักแบบเจาะกระสอบดีอย่ างไร

1 มีพื้นที่น้อยก็ปลูกได้ ประหยัดพื้นที่ใช้สอยไปได้ตั้งเยอะ

2 ปลูกผักได้หล า ยต้นใน 1 กระสอบ

3 ไม่ต้องเปลืองงบซื้ อ กระถาง

4 ไม่ต้องเหนื่อยขุดแปลงและเจอ กับวั ช พื ช

5 เก็บง่าย ดูแลง่าย เคลื่อนย้ ายสะดวก น้ำไม่ท่วมง่าย

สำหรับไ อ เ ดี ยนี้ก็อาจจะแปลกใหม่มากสักหน่อย แต่รับรองว่าทำแล้วใช้งานได้จริง ใครที่มีกระสอบปุ๋ ยเก่าเยอะ กระสอบอาหารสั ต ว์ เก็บไว้นานอาจจะผุพังไปนำมาใช้เป็นกระถางปลูกผักกันดีกว่า ออ กมาสวยเก๋น่าสนใจมาก

ที่มา kasetchaoban