เจอ กันบ่อย 9 อ ย่ างที่หล า ยคน มักมองข้าม

การเลือ กทานอาหารเป็นสิ่งสำคัญที่เราควรจะคำนึงถึงทั้งในเรื่องของรสชาติ ความส ะ อ า ดและมีประโยชน์ เ พ ร า ะถ้าหากเราได้ทานอาหารที่มีประโยชน์และส ะ อ า ดก็จะดีต่อร่างกายของเรา เวลาเลือ กซื้ ออาหารก็ต้องเลือ กให้ดี

ในชีวิตประจำวันรับรองว่าเราต้องเจอสิ่งเหล่านี้กันอยู่เป็นประจำ ซึ่งทำกันจนชินและคาดไม่ถึง ว่ามันจะเกิดสิ่งที่ทำเอาเราถึงกับอึ้งเมื่อได้รู้ มันเป็นสิ่งที่อันตร า ยต่อ การอุปโภคบริโภคของเราเป็นอย่ า งมาก หากคุณอย า กรู้ว่ามันคืออะไรก็ต ามไปดูกันเลย

1 ร้านข้าวห มู แดง ข้าวห มู กรอบ เวลาแบ่งไข่เขาจะใช้เชือ กเส้นบางๆในการแบ่ง เ พ ร า ะจะทำให้รอยปาดออ กมาสวย และไม่ทำให้ไข่แตก แต่คุณลองคิดดูให้ดีว่าเขาใช้เชือ กเส้นนั้น มากี่ครั้ง กี่วันแล้ว โดยไม่ได้เปลี่ยนใหม่เลยเนี่ย

2 รถเข็นข า ยโรตีแสนอร่อย คุณเคยสังเกตดูไหมว่ามัน มีห้องน้ำหรือเปล่า เ พ ร า ะส่วน มากโรตีจะข า ยกันในลักษณะรูปแบบของรถเข็น ที่เข็นข า ยไปเรื่อยๆจอ ดข า ยเป็นบางจุด บางพื้นที่ เพียงไม่นานก็จะเข็นข า ยต่อ เคยเอะใจขึ้น มาบ้างไหมว่าคนข า ยโรตีปั ส ส า ว ะอย่ า งไร และนั่นก็ทำให้เราถึงบางอ้อ เ พ ร า ะเขาใช้วิ ธีปั ส ส า ว ะต ามข้างทาง แล้วก็ไม่ได้ล้างมือ เอามาทำโรตีให้เราทานกันต่อไง

3 ของทอ ดที่ต้องทอ ดในกระทะใหญ่ๆที่มีน้ำมันท่วม การจะเปลี่ยนน้ำมันทีนึงจัดว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่เอาการอยู่เหมือนกัน บางร้านคิดประหยัดต้นทุนโดยการนำมาใช้ซ้ำในวันถัดไป ซึ่งการใช้น้ำมันทอ ดซ้ำหล า ยๆครั้ง จะทำให้เกิดส า ร การก่อมะเร็ง มิหนำซ้ำทางร้านก็ไม่ได้หาอะไรมาปิดกระทะน้ำมัน ปล่อยทิ้งไว้อยู่อย่ า งนั้น นึกถึงฝุ่นละออง ฝุ่นผงต่างๆที่ปลิวมาสิ แล้วเราก็ทานกันทั้งอย่ า งนั้นเลย

4 อาหารหรือข้าวแกงที่เราสั่งใส่ถุงกลับมาไว้ทานทีหลัง หากซื้อมาไม่ทันข้ามวันก็เริ่มบูด เน่าเ สี ย บางทีแค่ครึ่งวันก็ไปแล้ว นั่นแสดงว่าอาหารนั้นไม่ส ะ อ า ด หรือทำด้วยอุปกรณ์ที่ส ก ป ร ก แต่หากว่าอาหารนั้นอยู่ได้นานข้ามคืนโดยไม่เน่าเ สี ย ก็สันนิษฐานได้เลยว่า ในอาหารนั้นเต็มไปด้วยส า ร กันบูด และวัตถุกันเ สี ย

5 เวลาไปซื้ออาหารต ามร้านต่างๆ ส่วน มากเราจะเห็นคนข า ยใส่ถุงมือทำอาหาร ดูส ะ อ า ดน่ารับประทาน แต่คุณลองคิดดีดีเวลาที่เขาหยิบจับสิ่งของ หรือทอนเงิน เขาก็จะใช้ถุงมือนั้นจับไปด้วย โดยไม่มีการเปลี่ยน หรือล้างให้ส ะ อ า ด แล้วก็กลับมาทำอาหารต่อ เ ชื้ อ โ ร ค และสิ่งส ก ป ร กก็จะติดอยู่ต ามถุมือนั่นแหละ

6 ร้านน้ำผลไม้ต่างๆ เวลาที่เขานำผลไม้มาทำ เขาก็ไม่ได้นำมาล้างหรือทำความส ะ อ า ดใดใด ก็เอามาคั้นให้เราดื่มกันทั้งอย่ า งนั้นนั่นแหละ นี่ยังไม่รวมถึงส า ร เคมีต่างๆที่ปะปนอยู่ในผลไม้นะ แทนที่เราจะดื่มแล้วได้ส า ร อาหาร และวิต ามินเข้าสู่ร่างกาย กลับกล า ยเป็นการสะสมส า ร เคมีในร่างกายแทน

7 รถข า ยไส้กรอ กอีสาน เวลาคนข า ยเขาข า ยของไปจนหมด พอ กลับมาถึงบ้านก็มักจะจอ ดทิ้งไว้โดยไม่ทำความส ะ อ า ด เห็น มานักต่อนักว่าพอถึงเวลาต้องออ กไปข า ย ก็จะทำเพียงปัดกวาดเศษต่างๆบนรถ และเครื่องมือ จากนั้นก็นำมาข า ยต่อ โดยไม่ได้ทำความส ะ อ า ดใดใด เราก็เต็มใจทานกันอยู่อย่ า งนั้น เ พ ร า ะคิดถึงเพียงความอร่อยนั่นเอง

8 ข้าวขาห มู แสนอร่อย ที่รับประทานเข้าไปก็รู้สึกว่ามันละล า ยในปาก แล้วคุณเคยนึกถึงผักคะน้าที่เค้าเอามาเป็นเครื่องเคียงไหม บางร้านไม่เคยทำความส ะ อ า ดก่อนนำมาทำอาหารให้เราเลย อาจคิดว่าการลวกจะทำให้มันส ะ อ า ดขึ้น แต่ไม่ใช่แค่นั้นสิ ย า ฆ่ า แ ม ล งที่ใช้ในขั้นตอนการปลูกล่ะ มันยังติดอยู่เลย

9 ย า คูลท์ เครื่องดื่มที่เราดื่มกันตั้งแต่เล็กจนโต เคยอ่านฉลากข้างขวดไหมว่าผสมอะไรบ้าง นอ กจากจุ ลิ น ท รี ย์และแลคโตบาซิลลัสแล้ว ยังมีน้ำต าลที่มากกว่า 18 เปอร์เซ็นต์ คิดง่ายๆก็ประมาณ 3.5 ช้อนชาต่อ 1 ขวด แล้วเราดื่มกันทีนึงกี่ขวดถึงจะพอ ดังนั้นไม่ควรดื่มมาก เพียงวันละขวดก็เพียงพอแล้ว เ พ ร า ะการบริโภคน้ำต าลมากๆส่งผลเ สี ยให้แก่ร่างกายอย่ า งแน่นอน

ดังนั้นการที่เราจะเลือ กบริโภคอะไรข้างทาง เราควรสังเกตและเลือ กร้านให้ดีดี เ พ ร า ะพฤติ ก ร ร มเหล่านี้ยังคงมีอยู่ แม้จะไม่ใช่ทุกร้าน แต่ก็นับได้ว่าเป็นร้านส่วนใหญ่กันเลยทีเดียว เราควรเลือ กร้านที่ส ะ อ า ด ถูกหลักอนามัย ไม่ใช่แค่ความสะดวกหรืออร่อย ต้องคำนึงถึงสุ ข ภ า พร่างกายเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด

ที่มา Postsod  krustory.