เก็บไว้ทำ ไ อ เ ดี ยทำโรงเรือนปลูกผักด้วยท่อพีวิซี ทำง่าย ประหยัดง บ

ผักทุกชนิดมีสารอาหารและมีประโยชน์อยู่ในตัว แต่การจะปลูกผักนอ กฤดู โดยที่ไม่มีแ ม ล งมารบกวนนั้น จะต้องมีสถานที่พร้อม เพื่อป้องกันแ ม ล งศั ต รูพืชที่จะเข้ามาทำล า ยผัก ฉนั้นการทำโรงเรือนในการปลูกผักจึงเป็นทางเลือ กให้กับหล า ยๆคน

การทำโรงเรือนนั้นบางครั้งก็หมดเยอะหล า ยหมื่นเหมือนกัน ซึ่งงบประมาณนั้นก็อยู่ที่วัสดุที่เราเลือ กใช้นั่นเอง สำหรับวันนี้เราจะพามาดู ขั้ น ต อ นการทำโรงเรือนปลูกผัก ต้นทุนต่ำ โดยใช้ท่อ PVC ทำไม่ย ากเลย ทุกคนสามารถทำต ามกันได้ คุณภาพมาก ๆ เทียบเท่าโรงเรือนที่หมดงบหลักหมื่นได้เลย ทำอย่ างไรมาติดต ามกันได้เลย

ขั้ น ต อ นการทำ

1 ทำการปรับพื้น ปรับดินอัดให้แน่นก่อน โดยจะใช้ทรายช่วย หากอ ย า กจะทำให้ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้นสักหน่อยก็หาเสาสำเร็จมาเลยก็ได้ โดยตัดส่วนฐานตอม่อออ กไป วางรอบแล้วฝังคานคอ ดิน การทำแบบนี้ จะทำให้พื้นที่เป็นสัดส่วน มากขึ้น

2 พอปรับระดับทุกอย่ า งแล้วก็มาวางผังปูทางเดินทาง โดยกำหนดจุดวางโต๊ะกันเลย

3 ปรับระดับและปูทางเดิน แล้วก็เอาโต๊ะมาวาง จากนั้นก็นำท่อ PVC เพื่อทำให้เป็นลักษณะโครงหลังคา

4 พอได้ระดับแล้วก็ยึดขาท่อได้เลย เราก็จะเห็นเค้าโครงของความเป็นโรงเรือนแล้ว

5 ต่อไปก็ตัดต่อใส่โครงกลางและคานท่อด้านข้าง

6 ทำการขึงเชือ กป้องกันพลาสติกกระพือ โดยขึงให้ตึง ๆ เลย ในระยะเท่ากัน

7 ทำการปูพื้นโต๊ะ อาจจะใช้กระเบื้องเรียบก็ได้หรือต าข า ยสำเร็จก็ต ามสะดวก

8 โครงสร้างเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้ว

9 ต่อไปก็ขึงแผ่นพลาสติก UV ซึ่งเชือ กที่เราขึงไว้ตอนแรกนั้นจะทำให้โครงแน่นและโค้งสวยมากทีเดียว

10 เวลาขึงพลาสติกก็อ ย่ า ขึ งจนสุด เพราะว่าให้เป็นกึ่งโรงอบ ด้านล่างจะไม่ได้ใส่แผ่น UV แต่ใช้สแลนแทน แบบนี้เลย

11 ทำการขึงแผ่น UV แล้วก็ใส่สแลนปิดโครงสร้างในส่วนที่เหลือจะทำให้ระบายลมได้

12 ในส่วนของประตูก็ทำโครงแยกเอาไว้ก่อน โดยการวัดจากช่องวงกบ วัดให้แม่น ให้พอ ดีนะ

13 ขึงเสร็จแล้วก็เป็นแบบนี้

14 เสร็จแล้วก็ยกเข้าไปทาบวงกบเพื่อตัดตั้งประตูเลย

15 ทำการยึดบานพับติดตั้งใช้น็อตเกลียวปล่อยขันยึดได้เลย

16 ทำมือจับประตูให้เรียบร้อยโดยการใช้เศษท้อ

17 โรงเรือนเสร็จแล้วก็ขนต้นไม้เข้ามาได้เลย

การทำโรงเรือนแบบนี้ก็ทนแดด ทนลม ทนฝนได้ดีมากเหมือนกัน คุณภาพได้มาตรฐานเลย โดยที่เราไม่ต้องใช้งบประมาณเยอะในการทำก็มีโรงเรือนใช้ สามารถทำต ามกันได้เลย ทำไม่ ย า กวัสดุหาง่ายมาก

ที่มา kasetchaoban