ฮ อ ร์ โ ม นน มสด รดผักอะไรก็งาม ทำง่ายประหยัด

เวลาเราปลูกผักหรือผลไม้เราก็มักจะห า ย าบำรุงมาใส่เพื่อให้ผักผลไม้ของสวนเรานั้นโตและงามไว ที่สำคัญคือต้องการให้มีผลดก ซึ่งรู้ไหมว่าเราสามารถทำใช้เองได้ในงบแค่หลักสิบ ไม่ต้องซื้ อในร า ค าที่แพงหล า ยร้อยบ า ท และวันนี้เราก็มีการทำมาฝากกัน จะเป็นยังไงเราไปดูกันเลย

มะละ ก อ ด กได้จะต้องบำรุงให้ดีปลูกในพื้นที่เหมาะสม ดินระบายน้ำได้ดี ปุ๋ ยเพียงพอ สำห รั บ ค นที่อย ากจะได้สู ต รบำรุงมะละกอแบบง่าย ๆ ในงบประหยัด ใช้งบไม่เกิน 30 บ า ทก็ทำให้ได้ฮ อ ร์ โ ม นคุณภาพดีมาใช้ มีขั้ น ต อ นการทำไม่ได้ยุ่งย ากเลย ทุกคนทำต ามกันได้ง่าย ๆ มาเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ในการทำกันได้เลย

สิ่งที่จะต้องเตรียม

1 ขวด 1 ใบ

2 น มเปรี้ยว 1 ช้อนโต๊ะ

3 น้ำต าลทร า ยแดง 1 ช้อนโต๊ะ

4 น มจืด 1 กล่อง

ขั้ น ต อ นในการทำ

อย่ างแรกเลยเอาน มจืดมาเทใส่ลงไปในขวดแล้วก็ต ามด้วยน มเปรี้ยวและน้ำต าลทร า ยแดงก็ใส่ต ามปริมาณที่เตรียมเอาไว้เลย เสร็จแล้วเขย่ าส่วนผสมให้เข้ากัน หมั กเอาไว้เป็นเวลา 3 วันก็นำไปใช้รดบำรุงต้น มะละกอหรือต้นไม้อื่น ๆ ได้เลย

การนำไปใช้

พอเราได้ฮ อ ร์ โ ม นน มสดมาแล้วก็กรองเอามาแต่น้ำปริมาณ 20 ซีซี จากนั้นก็เอามาผสมเ ข้ ากับน้ำเปล่าปริมาณ 20 ลิตร เสร็จแล้วคนส่วนผสมให้เข้ากัน เสร็จแล้ว นำไปพ่นที่ต้น มะละกอเลย รวมถึงต้นไม้อื่น ๆ ด้วย ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การฉี ดจะเป็น 05.00 – 08.00 น. จะเป็นช่วงที่แดดยังไม่ร้อนจัด และประสิทธิภาพในการบำรุงจะเต็มที่

ข้ อ ดีของการใช้ฮ อ ร์ โ ม นน มสด

1 บำรุงดินให้ร่วนซุยช่วยให้ร า กพืชเดินดี เจริญเติบโตได้เร็ว

2 บำรุงลำต้นให้แข็งแ ร ง

3 เร่งการแ ต กยอ ดใหม่

4 บำรุงด อ กและเพิ่มจำนวนด อ กไม่ให้หลุดร่วงง่าย

5 บำรุงให้ไม้ผลมีรสหวาน กรอบ อร่อย

6 เสริมโปรตีนให้แก่ต้นพืช

ฮ อ ร์ โ ม นน มสดในแบบงบประหยัดแต่ประสิทธิภาพในการบำรุงนั้นยอ ดเยี่ยมมากเลย และไม่อั นตร า ยด้วยปลอ ดภั ยต่อผู้ใช้และผู้บริโภค สำหรับใครที่อย ากจะให้มะละกอมีผลด กสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นก็ลองนำสู ต รนี้ไปใช้กันได้เลย

ที่มา kasetchaoban