ฮ อ ร์ โ ม นน มสดทำใช้เอง รดพืชผักอะไรก็งาม ทำง่าย ประหยัด

การปลูกผักไว้กินเองช่วยให้เรานั้นได้กินผักสดๆอยู่ตลอ ดเวลา แต่ทำให้ประหยัดยิ่งในช่วงนี้ใครที่ไม่ต้องการออ กตลาดบ่อยๆ การปลูกผักกินเองจึงเหมาะมาก ในการปลูกผักส่วนใหญ่จะใช้ปุ๋ ยเคมีกันกัน

มาก ซึ่งปุ๋ยเคมีนอ กจากจะมีร า ค าแพงแล้วยังไม่ปลอ ดส า รอีกด้วย จะดีกว่าไหมถ้าหากเราทำปุ๋ยน้ำไว้ใช้เอง อีกทั้งหากปลูกข า ยก็ยังสามารถช่วยล ดต้นทุนให้กับเราอีกด้วย

มะเขือเปราะนั้นปลูกข า ยก็ได้รายได้ดีเหมือนกันนะ สำหรับคนที่อย ากจะปลูกแล้วได้ลูกมะเขือ ด กๆ ผลผลิตดีๆ วันนี้เรา มีฮ อ ร์ โม น น ม ส ด สำหรับรดต้น

มะเขือเปราะมาฝาก ซึ่งทุกคนสามารถทำต ามกันได้และใช้งานได้จริง ๆ ทำไม่ย ากเลย เพียงไม่กี่ขั้ น ต อ นเท่านั้นทำอย่ างไรมาอ่านสูตรพร้อมกันเลย

สิ่งที่จะต้องเตรียม

1 ผงชูรส 1 ช้อนโต๊ะ

2 ขวดพลาสติก

3 น ม ส ด ร ส จื ด 1 ลิตร

4 เครื่องดื่ มชูกำลัง 1 ขวด

ขั้ น ต อ นการทำ

เอาน มสดจืดมาผสมเข้ากับเครื่องดื่ ม ชู กำลัง ยี่ ห้ ออะไรก็ได้ ต ามด้วยผงชูรสแล้วคนให้เข้ากัน จากนั้นเอาใส่ขวดแล้วเ ข ย่ า ๆ ให้เข้ากัน เพียงเท่านี้เราก็จะได้ ฮ อ ร์ โ ม นน มสดกันแล้ว เอาไปใช้บำรุงร า ก ใบ ต้น มะเขือเปราะได้เลย จะทำให้ต้นสวยให้ผลผลิตดี

ในส่วนของการใช้น้ำ ฮ อ ร์ โ ม น น มสดก็เพียงเอามา 200 ซีซีแล้วผสมกับน้ำเปล่า 20 ลิตร จากนั้นคนให้เข้ากันและฉีดพ่นต ามต้นไม้ทุก 7 วัน จะบำรุงต้น ใบ ร า ก ได้เป็นอ ย่ า งดี โดยให้รดเวลา 05.00 – 08.00 น. จะดีมาก เพราะจะช่วยให้ดินร่วนซุย ต้นไม้เติบโตดีทกส่วนและยังมีส ารอาหารสำหรับต้นไม้อีกด้วย

ประโยชน์ของมะเขือเปราะ

1 ล ดอาการไอ ล ด ไ ข้ สำหรับคนที่เป็นไ อ มะเขือเปราะช่วยได้ทานแล้วล ดไข้ ล ดไอ ได้ ล ดการ อั ก เ ส บแ ก้ พิ ษ ร้ อ นในร่างกายของคนเราได้ดี แถมยังขับลมอีกด้วยนะ

2 ช่วยล ดน้ำห นั กได้ มะเขือเปราะปกติก็ทานแล้วไม่อ้ ว นกันแถมยังมีส ารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายด้วย แคลอรี่ไม่เยอะ

และยังมีไฟเบอร์สูงมากจำเป็นต่อร่างกาย เลยเป็นการช่วยล ดน้ำห นั กนั่นเอง

3 ช่วยล ดน้ำต าลใน เ ลื อ ด คนเป็นเบา ห วา น ทานได้เพราะว่าล ดน้ำต าลใน เ ลื อ ดได้เป็นอย่ างดี มีใยอาหารสูง พร้อมคาร์โบไฮเดรตที่ละล า ยน้ำได้

4 ทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานดี ใครที่ทานอาหารแล้วท้องอีดไม่ค่อยย่อยลองมาทาน มะเขือเปราดู จะช่วยทำให้ระบบ ขั บ ถ่ า ยกลับมาเป็นปกติได้

5 บำรุงกระ ดู กและฟั น ในมะเขือเปราะนั้น มีแ ค ลเ ซี ย ม โ พแ ท สเ ซีย ม ธาตุเหล็กเยอะมาก ช่วยเสริมก ร ะดู กและฟั นให้แข็งแ ร ง ล ดการเป็นก ร ะ ดู ก พ รุ น ก ร ะ ดู ก เสื่ อ มได้

6 ล ดคอเลสเตอรอลได้ ทาน มะเขือเปราะบ่อย ๆ จะช่วยล ดระดับของคอเลสเตอรอลได้ดีมาก เพราะมีส า ร น า โ ซ ลิ น ทำงานร่วมกับไฟโตนิวเทรียนต์ที่ทำให้ไขมันไม่เกาะต ามผนังเส้นเลือ ดนั่นเอง

7 บำรุง ส ม อ ง ล ดการเป็นอั ลไ ซเ ม อ ร์หากทาน มะเขือเปราะบ่อย ๆ เพราะจะมีส ารที่ไ ป หุ้ ม เ ซ ล ล์ที่ถูกทำ ล า ยและช่วยให้การส่งผ่ าน ข้ อมูลระหว่างเซลทำงานดีขึ้น ล ดการเป็นความจำเ สื่ อ มนั่นเอง

มะเขือเปราะนั้น มีประโยชน์มากมายใครที่ไม่เคยทาน ไม่ชอบทานอย ากจะให้ลองปลูกมะเขือเปราะทานเองดู นอ กจากจะป ล อ ด ส า ร พิ ษแล้วยังประหยัดตังค์ในการจ่านตลาดไปได้ตั้งเยอะ หากเหลือก็นำไปข า ยได้เหมือนกัน และอ ย่ า ลืมใช้สู ต ร ฮ อ ร์ โ ม นที่ให้ไปนี้รดน้ำกันด้วยนะ

ที่มา kasetchaoban