อุปสรรคไม่ใช่ข้อแม้ ขอแค่ มุ่งมั่นตั้งใจ ให้มากขึ้นก็สำเร็จได้

อุปสรรคไม่ใช่ข้อแม้ ขอแค่ มุ่งมั่นตั้งใจ ให้มากขึ้นก็สำเร็จได้

เมื่อเอ่ยคำว่า อุปสรรค ไม่มีใครอ ย ากได้ยิน เพราะมันแสลงความรู้สึก เหมือนมีกำแพงสูงขั้นกลางระหว่าง ความพย าย ามและความสำเร็จ

บางคนให้ความสำคัญ อุปสรรค เหมือนเป็น โอกาสทองของชีวิต บางคนก็เห็นเป็นตัวซาตานร้า ย ที่พรากความสำเร็จไปจากชีวิต บางคนก็ใช้เป็นเงื่อนไข หรือ ข้อแม้ เพื่อแก้ข้อบกพร่องที่ตัวเองผิดพลาดมาจนชิน

ไม่ว่าอุปสรรคจะถูกนิ ย า ม ภายใต้เงื่อนไขใด หรือ ใครเคยประสบมาเช่นใด คนผู้นั้นมักจดจำและเล่าถึงได้อย่างออกรส

แต่ทว่าบางคนก็ไม่กล้าพอที่จะบอกต่อ ด้วยเกรงจะเป็นการประจานความพ่ายแพ้ ที่เทคแคร์อย่างผิดพลาด

อุปสรรคจึงไม่ใช่ข้อแม้ที่โหดร้า ย จนมิอาจข้ามผ่านได้ แค่ต้องเทคแคร์ด้วยเวลา และความตั้งใจที่มากขึ้นเท่านั้น

ใครที่เจอกับอุปสรรคไม่ว่าด้วยเรื่องอะไร ขอให้ผ่านไปให้ได้นะค่ะ

ขอบคุณที่มา whatthats