อาหาร 8 ประเภทที่ไม่ควรอุ่นซ้ำ

พบกันเช่นเคยกับความรู้ดีๆ วันนี้เราจะมาบอ กต่อความรู้ที่มีประโ ย ช น์ ต่อทุกๆคน ให้ได้รู้ และนำไปใช้กัน และแน่นอนว่าสิ่งที่เราจะมาบอ กต่อในวันนี้ เป็นสิ่งที่เราทุกคนไม่รู้และกำลังทำอยู่ในชีวิตประจำวัน นั่นก็คือ การอุ่นอาหารประเภทที่ไม่ควรอุ่น เนื่องจากอาหารบางประเภท บางชนิด ควรจะทำให้สุกน้อยที่สุด อาจจะเป็นเ พ ร า ะอย า กให้รสชาติ หรือเทกเจอร์ของอาหารนั้นๆยังคงอยู่ และอร่อยที่สุด ซึ่งอาหารทั้ง 8 ประเภทนั้นจะเป็นอะไรบ้าง ต ามไปดูกันค่ะ

1 ไข่กวน และไข่ต้ม

ไข่เป็นอาหารประเภทใดที่มีส่วนประกอบที่สามารถนำมาอุ่นซ้ำได้โดยไม่มีปัญหา แต่สำหรับไข่ต้มและไข่กวนนั้น ควรที่จะได้รับความร้อนหรือทำให้สุกเพียงครั้งเดียว ไม่ควรที่จะนำมาอุ่นซ้ำ เ พ ร า ะจะทำให้เ สี ยโปรตีนในไข่ไป ลองสังเกตตัวเองดูว่า เมื่อเรารับประทานอาหารที่เราอุ่นซ้ำบ่อยๆประเภทไข่ จะส่งผลให้ผู้ที่รับประทานนั้นเกิดอาการไม่สบายได้ง่าย ได้รับส า ร อาหารที่ไม่เต็มร้อยเท่ากันทำให้สุกเพียงครั้งเดียว

2 ผักโขม

เช่นเดียวกับผักคื่นช่าย หากเรานำ ม า ผ่ า นความร้อนซ้ำแล้วซ้ำอีกหล า ยๆครั้ง จะมีส า รอาหารประเภทหนึ่งที่ไม่เป็นผลดีต่อร่างกายของเรา อีกทั้งยังมีคุณสมบัติเป็นตัวก่อมะเ ร็ งได้อีกด้วย

3 เห็ด

เห็ดบางชนิดสามารถนำมาประกอบอาหารได้ต ามปกติ แต่ก็ไม่ควรที่จะนำมาอุ่นซ้ำบ่อยๆจนเกินไป เ พ ร า ะจะทำให้ส า รอาหารประเภทโปรตีนในเหตุนั้นสูญเ สี ยประโยชน์ลงไป และก่อให้เกิดโ ท ษต่อ ก ร ะ เ พ า ะอาหารของเราได้ง่ายมาก

4 มั น ฝ รั่ ง

หลังจากที่เราทำมันฝ รั่ งให้สุกแล้ว ควรตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องหรือว่าเก็บไว้ในตู้เย็น เ พ ร า ะว่าสภาวะเช่นนี้เป็นผล ดีต่อ การเจริญเติบโตของโบทู ลินั่ ม แต่ถ้าหาได้รับความร้อนซ้ำๆก็เกิดโ ท ษในทางที่ตรงกันข้ามได้

5 ผักคื่นช่าย หรือ คื่นฉ่าย

เป็นผักที่เราสามารถนำมาผัดหรือนำมาต้มก็ได้ หล า ยคน มักจะชอบนำมารับประทาน นำมาทำเป็นน้ำซุป และเนื่องจากอาหารที่เราทานไม่หมด ส่วนใหญ่เราจะนำไปปรุงใหม่ และนำไปอุ่นซ้ำ เมื่อเราทานอาหารผักชนิดนี้เข้าไปเมื่อเรานำไปอุ่นซ้ำ จะทำให้เ สี ย ส า รอาหารที่ดีออ กไป ส่งผลไม่ดีสะสมในระยะย า วของร่างกายเราได้

6 บีทรูท

ผักผลไม้สีม่วงชนิดนี้ประกอบด้วยส า รอาหารจำนวน มาก แต่ถ้าหากนำมาผ่ า นความร้อนบ่อยๆก็จะเกิดโ ท ษต่อผู้ที่รับประทาน จึงควรที่ทำให้สุขเพียงครั้งเดียว เพื่อหลีกเลี่ยงการมวนท้องต ามมาในภายหลังได้

7 ไ ก่

การที่เรานำเนื้อไก่สุกแช่แข็งไปให้ความร้อนซ้ำๆ จะทำให้โปรตีนที่ซับซ้อนในไก่นั้นแปรสภาพเป็นอ ย่ า งอื่ นที่ไม่เหมาะสมกับร่างกายของเรา บางคนรับประทานเข้าไปเกิดปัญหาในเรื่องของระบบทางเดินอาหาร

8 ข้าว

อันที่จริงแล้วหล า ยคนก็อุ่นข้าวเป็นเรื่องปกติ แต่ขึ้นอยู่ว่าการเก็บข้าวส า รของเรานั้นส ะ อ า ดหรือเปล่า หากข้าวส า รของเรามีสิ่งที่ผิ ดปกติลงไป เมื่อหุงสุกแล้วก็ยังมีสิ่งที่ผิ ดปกติยังไม่สล า ยไปอ ย่ างแน่นอน

และสามารถเจริญเติบโตได้ถ้าทิ้งเอาไว้ในอุณหภูมิห้อง และแน่นอนเมื่อเรานำไปอุ่นซ้ำ เจ้าสิ่งนั้นก็จะทำให้เรารู้สึกอาเจียนและท้องเ สี ยได้ในเวลาต่อมา รู้แล้วอ ย่ าลืมที่จะตักออ กก่อนอุ่น หรือหากจำเป็นก็อ ย่ าอุ่นนาน อุ่นให้พอทานได้นะคะ เพื่อความ อร่อ ย และประโยชน์ของอาหารนั้นๆค่ะ

ที่มา 108archeepparuay