อาหาร 10 อ ย่ างทานเข้าไป ร่างกายไม่ชอบ

ในปัจจุบันนี้มีอาหารหลากหล า ยเมนู ให้เลือ กมากมาย ส่วนใหญ่แล้วนั้น มักจะปรุงแต่งรสชาติให้อร่อยเพิ่มมากขึ้น มีการเลียนแบบธรรมชาติ ทั้งในเรื่องของกลิ่น สี รสชาติ เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับอาหารเหล่านั้น และแน่นอนว่าบางสิ่งบางอย่ างก่อให้เกิดโ ท ษในระยะย าว

อาหารที่เราเลือ กทานในแต่ละมื้อ แต่ละวัน มีส่วนประกอบของเนื้อสั ต ว์เป็นส่วนหลักใหญ่ๆ โดยขั้นตอนวิ ธีการปรุงอาหารก็จะนิยมใส่บางสิ่งบางอย่ างลงไปเพื่อเป็นการเปลี่ยนรสชาติ เพิ่มรสชาติให้กลับมาหา ป้องกันไม่ให้อาหารบูดเร็ว บางคน บางอาหารก็ใส่ตัวที่ทำให้อาหารกรอบ ทำให้อาหารมีสีสดน่ารับประทาน และถ้าหากเรายังกินอยู่อาจจะเกิดผลเ สี ยอย่ างมากต่อร่างกาย ดังนั้นถ้าเราเ ลี่ ย งได้ควรเ ลี่ ย ง และจะมีอาหารประเภทใดบ้างลองไปชมกันดู

1 ผัก ผลไม้ดอ ง

ในปัจจุบันนี้อาหารทองต่างๆกล า ยมาเป็นแหล่งอุตสาหก ร ร มกัน มากขึ้น ทำให้พ่อค้ าแม่ค้ าบางคนยอมที่จะใส่บางสิ่งบางอย่ างเข้าไปในส่วนผสม เพื่อที่จะเป็นการเพิ่มรสชาติ ให้ดูหน้าต าน่ารับประทาน และเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับอาหารเหล่านั้น แต่เคยมีการตรวจพบต ามท้องตลาด ตรวจ 10 แห่งเจอ 10 แห่ง มีการใช้ขัณฑสกร ในปริมาณที่มากเกินกำหนด ซึ่งเจ้าตัวนี้เป็นวัตถุที่ให้ความหวานแทนน้ำต าล ให้ความหวาน มากกว่าน้ำต าลถึง 300 เท่า และแน่นอนว่าเมื่อรับประทานเข้าไปมากๆโดยไม่รู้ตัว จะก่อให้เกิดม ะ เ ร็ งได้เลย อีกทั้งยังเ สี่ ย งต่อ การเป็นโ ร ค หั ว ใ จได้ง่ายมากๆ

2 ปาท่องโก๋

ปาท่องโก๋นั้นเป็นของทอ ด แท้ที่จริงแล้วไม่ได้ดีต่อสุ ข ภ า พของร่างกายเราเลย เ พ ร า ะทอ ดด้วยน้ำมัน และแน่นอนว่าน้ำมันทอ ดไปเรื่อยๆหล า ยชั่ วโมง 8 ชั่ วโมง 10 ชั่ วโมง ทอ ดอยู่อย่ างนั้นโดยไม่มีการเปลี่ยน และมีฝุ่น มากมายลงไปในกระทะ ทั้งนี้นอ กจากจะทำให้ไขมันส่วนเกินที่สะสมในร่างกายเราแล้ว กินเข้าไปมากๆจะทำให้อาการค อแห้ง รู้สึกเ จ็ บค อ ส่งผลทำให้ความจำไม่ดีได้

3 อาหารประเภทปิ้ง

อาหารประเภทนี้มักจะใช้เนื้อสั ต ว์ที่มีไขมันแทรกอยู่ ในการปิ้งหรือว่าทำให้สุขนั้นจะก่อให้เกิดการสะสมที่นำไปสู่สุ ข ภ า พไม่ดีในอนาคตได้ ซึ่งมีการวิจัยแล้วว่า นี่แหละคือตัวหนึ่งที่ทำให้เกิดม ะ เ ร็ งได้อย่ างง่ายๆ วิ ธีการหลีกเ ลี่ ย งก็คือควรที่จะเลิกรับประทานหรือรับประทานให้น้อยกว่าเดิม รวมถึงหลีกเ ลี่ ย งการรับประทานอาหารกึ่งสุกกึ่งดิบด้วย

4 ไข่เยี่ยวม้า

ในไข่เยี่ยวม้าน้ำโดยปกติถ้าผู้บริโภค อย่ างเราไม่รู้วิ ธีในการทำ ก็คงจะกินไปต ามปกติไม่คิดอะไรมากมาย แต่มีพ่อค้ าแม่ค้ าบางคนควรใส มักจะเติมตะกั่วออ กไซด์ลงไป เพื่อใช้พอ กและแช่ ทำให้ไข่เยี่ยวม้านั้นเกิดผลสูง และแน่นอนว่ามีการตรวจพบสิ่งผิ ดปกติในไข่เยี่ยวม้าเป็นจำนวน มาก

ถ้าหากผู้บริโภคทานเข้าไปบ่อยๆอาจจะส่งผลเ สี ยต่อร่างกายในระยะย าวได้เลย ซึ่งมีผลโดยตรงต่อเ ซ ล ล์ก ะ ดู ก ระบบประสาท ระบบไ ต ทำให้มีอาการท้องผูก ท้องเ สี ย บางครั้งถึงขั้นชีวิตเลยก็ว่าได้ อาการดังกล่าวมักจะใช้เวลานานนับเดือนถึงปีถึงจะแสดงอาการออ กมาให้เห็นชัดเจน

5 ใส้กรอ ก และแปรรูป

อาหารประเภทแปรรูปเหล่านี้มักจะเป็นเนื้อผสมกับแป้ง ที่ผ่ านกระบวนการผลิตโดยการสังเคราะห์ในปริมาณที่สูง ยังมีโซเดียมที่มาก น้ำต าลที่มาก และที่สำคัญในการแยกเนื้อและไขมันออ กจากกัน จะต้องผลิตภายใต้ความร้อนและแ ร งดันที่สูงมาก ทำให้ส า รอาหารดังกล่าวที่มีประโยชน์สูงเ สี ยงแทบจะไม่เหลืออะไรเลย และแน่นอนว่าในฮอทด อ กนั้น มีส่วนผสมที่ก่อให้เกิดม ะ เ ร็ งสูงมากๆ ทางที่ดีเ ลี่ ย งได้จะเป็นการดีที่สุด

6 น้ำอัดลม

ในปัจจุบัน มีน้ำอัดลมค่อนข้างมาก ซึ่งดื่มมากๆจะมีน้ำต าลสูง ให้พลังงานที่สูง แม้ว่าบางชนิดมีแคลอรี่เท่ากับศูนย์ก็ต าม แต่ก็ไม่มีส า รอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเลยแม้แต่น้อย อีกทั้งแก๊สที่ทําให้เกิดความซ่า มีส่วนที่ร่างกายไม่ต้องการ นั่นก็คือ กำมะถัน เป็นตัวที่สามารถละล า ยตะปูได้ภายใน 4 วัน อีกทั้งยังเป็นสาเหตุของการมีหน้าท้อง มีพุงยื่นออ กมาอีกด้วย เมื่อเราดื่มไปนานๆอาจจะทำให้ดูกพรุน เดินไปเดิน มารู้สึกก๊อบๆแก๊บๆ และเมื่อ ดื่มมากๆจะเป็นตัวก่อให้เกิดม ะ เ ร็ งในร่างกายของเราอีกด้วย

7 เฟรนช์ฟรายด์ทอ ด

ตัวปกติแล้วมันฝรั่งเป็นอาหารที่ดีมีประโยชน์ แต่จะต้องทำให้สุกด้วยการเอามาต้มหรือนึ่งเท่านั้น แต่มันฝรั่งทั่วไปที่ข า ยต ามท้องตลาด มักจะทอ ดด้วยน้ำมันซ้ำแล้วซ้ำอีก เป็นตัวก่อให้เกิดสิ่งผิ ดปกติในร่างกายของเรา อย่ างเช่น ม ะ เ ร็ ง การโ ท ษที่ทำไปทำมาตลอ ดวัน ทำให้สุ ข ภ า พของเราย้ำแย่ในที่สุด

8 เบอร์เกอร์

ในแฮมเบอร์เกอร์นั้นในขณะที่ทำการผลิต จะต้องนำมาปรุงแต่งรสชาติมากมายเพื่อไม่ให้อาหารเ สี ยได้ง่ายๆ จึงมีผู้ผลิตบางรายนิยมใช้บางสิ่งเข้ามาช่วยในการจัดการกลิ่นและสีที่จะเปลี่ยนไปของแฮมเบอร์เกอร์ โดยมีการปรุงแต่งรสชาติด้วยผงชูรส และอื่นๆที่เราไม่รู้ ซึ่งก่อให้เกิดการมึนหัว ค อแห้ง อาการแพ้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้มักจะเกิดขึ้นต ามมาในทีหลังตอนที่เราไม่ทันรู้ตัว เริ่มจากทางเดินอาหารผิ ดปกติ อาจก่อให้เกิดม ะ เ ร็ งในระยะต่อมา

9 ขน มหวาน ขบเคี้ยว

อาหารประเภทนี้เป็นอาหารประเภทที่ให้พลังงานและไขมันที่สูง ไม่ดีต่อสุ ข ภ า พร่างกายของเรา เ พ ร า ะเมื่อเราทานอิ่ม เจ้าสิ่งนี้แหละจะเป็นตัวที่เข้าไปเกาะต ามผนังในร่างกายของเรา เมื่อรับประทานเข้าไปบ่อยๆจะก่อให้เกิดความอ้ ว นได้ ฟ นผุ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อตั บ และไ ตจนผิ ดปกติ ก่อให้เกิดม ะ เ ร็ งในตั บและไ ตได้

10 โดนัท

โดนัทเป็นอาหารที่เพิ่มความเ สี่ ย งในการเป็น ม ะ เ ร็ งสูงมากเป็นเท่าตัว เ พ ร า ะว่าโดนัทนั้นทำมาจากแป้งสาลี น้ำต าลทราย และการแต่งสีแต่งกลิ่น ซึ่งไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายของเราเลย และสิ่งที่สำคัญก็คือ น้ำมันที่ผ่ านการเติมไฮโดรเจน มานั้น น้ำมันทอ ดในอุณหภูมิที่สูงมากๆ จึงเป็นอาหารที่ควรหลีกเ ลี่ ย งมากที่สุด เ พ ร า ะว่ามีความเ สี่ ย งต่อ การเป็น ม ะ เ ร็ งและโ ร ค อื่นๆสูงมาก สำหรับอาหารที่เราได้กล่าวมานี้ มีงานวิจัยพบว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเกิดโ ร คต่างๆ ซึ่งถ้าเรารับประทานไปมากๆ จะเกิดผลเ สี ยที่ต ามมาอย่ างมากมาย

ที่มา Postsara 108archeepparuay