ออมเ งิ นแบบง่ายๆ ที่ทำแล้วมีเ งิ นเก็บไม่รู้ตัว

ในยุคเศรษฐกิจตกต่ำเช่นปัจจุบัน การออมเ งิ น ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม วันนี้มีวิ ธีการเก็บเ งิ น การจั ด ก า รเ งิ น และการแบ่งเ งิ น มาแบบง่าย ๆมาฝากกันจะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูกันเลย

1 เก็บเ งิ นจากส่วนลด

สมมติคุณมี เ งิ นสำหรับ ซื้ อ ของชิ้นนึงจำนวน 3,000 บ า ท แต่เมื่อ ซื้ อ ตอน ล ด ร า ค า + ใช้บัตรสมาชิกแล้ว ซื้ อ ได้ในร าค า 2,800 ก็ให้นำเ งิ น 200 ที่เป็นส่วนต่างนั้นเก็บไว้ แนะนำว่าให้เก็บ ลืมไปเลย อ ย่ า แอบเอาไป ซื้ อ อ ย่ า ง อื่นล่ะ

2 เก็บเหรียญ

ตอนเย็นพอ กลับ ถึงบ้านในทุกวัน ให้หยิบกระเป๋าสต างค์ มาเทเหรียญทั้งหมด ลงในกระปุกเหมือน จะดูว่าแค่ ห้าบ า ทสิบบ า ท แต่พอรวมๆ แล้วเดือนนึง ก็หล า ยร้อยนะ

3 เก็บเ งิ นต ามวันที่

วันนี้วันที่เท่าไหร่ ก็เก็บเ งิ นให้เท่า วันที่นั้นๆ เช่น วันที่ 3 ก็เก็บเ งิ น 3 บ า ท วันที่ 12 ก็เก็บ 12 บ า ท ฟังดูเหมือนง่าย แต่คุณจะเริ่มรู้สึกถึง ความท้าทายเมื่อปล า ยเดือน แต่บอ กเลยว่า ถ้าทำได้จริง เดือนๆ นึงได้ไม่น้อยเลยนะ

4 ลง โ ท ษ ตัวเอง

ใครๆ ก้รู้ว่า อ ย า ก เก็บเ งิ นให้ได้มากๆ ต้องตัดร า ยจ่าย ไม่จำเป็น ออ กไปให้หมด แต่มันก็มีบ้างที่เผลอใจ แอบ ซื้ อ ขน ม กาแฟ หรือ ช้ อ ป ปิ้ ง เกินโควต้าให้ คุณลงโ ท ษตัวเองที่ ฝ่ า ฝื น กฎโดยต้องเก็บเ งิ น ลงกระปุกให้เท่าร า ค า สิ่งของเหล่านั้นซะ บางคน โ ห ด ๆ หน่อย อาจจะปรับตัวเอง 2 เท่าไปเลย ห้าม ข ี้ โ ก ง ด้วย

5 แบ่งเ งิ นใช้เป็นวันๆ

อ ย่ า กดเ งิ น มา ใส่กระเป๋าสต างค์ ทีละมากๆ เพราะเชื่อเถอะว่า คุณใช้เรียบแน่ๆ กำหนดให้ชัดเจนเลยว่าวันนึง คุณจะใช้เ งิ นเท่าไหร่ แล้วแบ่งเ งิ นจำนวนเท่านั้น ออ กให้เท่าจำนวนวัน เช้ามาก็หยิบของวันนั้น ไปใช้ทั้งนี้ทั้งนั้น

6 อ ย่ า เก็บเ งิ นรวมกันเป็นก้อนเดียว

แต่ให้แบ่ง เป็นก้อนเล็กๆ ต ามเป้าหมายในการเก็บ โดยอาจจะ แยกใส่ขวดโหลเอาไว้ แปะป้ายให้ชัดเจนว่า โหลนี้เป็นเ งิ นเก็บ สำหรับ สำหรับไปเที่ยว โหลนี้สำหรับ ป่ ว ย ฉุ ก เ ฉิ น โหลนี้สำหรับ ของขวัญให้ตัวเอง แล้วแบ่งใส่โหลต ามอัตรา ส่วนความจำเป็น ไม่ว่าจะเลือ กออมเ งิ น วิ ธีไหนสุดท้ายแล้ว สิ่งที่จะทำให้เก็บเ งิ น สำเร็จก็อยู่ที่ ความมุ่งมั่นตั้งใจจริง ของเราเองนั่นแหละ สู้ๆ

ที่มา p r e d i c t – j 5 5, khobjainas sabuyjaijung