ห มั กเปลือ กกล้วย แค่ 7 วัน ใช้รดผักงามทั้งสวน

กล้วย เป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมในบ้านเราเป็นอ ย่ างมาก เพราะมีให้เลือ กหล า ยชนิด หาทานง่าย ร า ค าไม่แพง และยังอุดมไปด้วยเส้นใยและกากอาหาร อีกทั้งยังมีวิต ามินและแร่ธาตุนานาชนิด แต่นอ กจากผลกล้วยแล้ว เปลือ กกล้วยที่หล า ยๆคน มักจะทิ้งไป รู้หรือไม่ว่าเปลือ กกล้วยก็มีประโยชน์เหมือนกันนะ

กล้วยที่เราปอ กกินเนื้อด้านในหมดแล้ว เปลือ กกล้วยยังมีประโยชน์อีกด้วย นำมาทำเป็นน้ำห มักบำรุงพืชผัก ต้นไม้ดอ กไม้ประดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่ างดี ซึ่งมีขั้ น ต อ นในการทำสู ต รหมั กนี้ไม่ย า กเลย เพียงแค่เตรียมวัสดุให้พร้อมแล้วมาลุยกัน บำรุงให้ผักงามทั้งสวนได้จริง ๆ ช่วยประหยัดงบในการซื้ อปุ๋ ยไปได้ตั้งเยอะ มีขั้ น ต อ นในการทำอ ย่ า งไรบ้างมาติดต ามพร้อมกันได้เลย

สิ่งที่จะต้องเตรียม

1 เปลือ กกล้วย

2 น้ำต าลโมลาส

3 น้ำเปล่าสะอาด

4 โหลสำหรับหมั ก

ขั้ น ต อ นการทำ

นำเปลือ กกล้วยที่เตรียมไว้นั้น มาจัดการหั่นให้เรียบร้อย โดยให้หั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ เลย

พอหั่นเสร็จแล้วก็เอาใส่ลงไว้ในขวดโหลเตรียมทำการห มัก

ต่อด้วยใส่น้ำต าลโมลาส 1 ช้อนโต๊ะ น้ำเปล่านิดหน่อย แล้วคนให้เข้ากัน วางหมั กเอาไว้ 7 วัน

พอครบต ามวันที่กำหนดแล้วนำออ กมาใช้งานได้เลย

การนำไปใช้งาน

นำเอาน้ำห มักเปลือ กกล้วยมาในปริมาณ 5 ช้อนโต๊ะ ผสมกับน้ำเปล่าปริมาณ 1 ลิตร คนให้เข้ากัน เสร็จแล้วนำไปรดบำรุงต้นพืชผักได้เลย ใช้รด 1 – 2 ครั้ง/สัปดาห์ จะช่วยให้ผักเติบโตสวยงาม เขียว แข็งแรง

เป็นการทำสู ต รน้ำห มักที่ง่ายแสนง่ายเลยก็ว่าได้ สำหรับใครที่สนใจอย ากจะได้สู ต รที่ช่วยให้ผักเติบโตสวยงาม แข็งแรงเป็นที่ต้องการของตลาด นำไปขายได้ร า ค าดีและยังทำให้ผักมีความน่าทานอีกด้วย หากชอบสู ต รนี้อย่ าลืมแ ช ร์แบ่งปัน

ที่มา kasetchaoban