หามาวางบนโต๊ะทำงาน 5 ต้นไม้ความหมายดี ปลูกไว้เป็น มงคล

การปลูกต้นไม้นอ กจากจะทำให้การห า ยใจของเรานั้นสดชื่นแล้ว ยังมีต้นไม้ที่เป็น มงคลที่เชื่อ กันว่าถ้าปลูกติดบ้านหรือวางไว้บนโต๊ะทำงานจะช่วยเกื้อหนุนเรา การงานราบรื่น ไม่มีปัญหาติดขัด หล า ยคนคงอย ากทราบกันแล้วว่า ต้นไม้อะไรบ้างที่ปลูกหรือวางไว้บนโต๊ะทำงานแล้วจะเป็น มงคล ไปดูกันเลยจ้าาาา

1 ต้นพลูด่าง

เชื่อว่าหากนำมา ตั้งไว้ที่โต๊ะทำงานจะช่วยเสริม ให้ทำงานได้ราบรื่นไม่ ติ ด ขัด และมีคนคอยสนับสนุน และยังเชื่อ กันว่าจะช่วย เสริมบุญบารมีให้กับเจ้าของ สามารถปลูกต้นพลูด่าง ด้วยการแช่น้ำไว้ อ ย่ า ง เดียว

หรือปลูกในน้ำละล า ย ปุ๋ ย ก็ได้เช่นกัน และหากใส่แจกันสวยๆ ตั้งไว้บนโต๊ะทำงานก็จะช่วยส ร้ า ง บ ร ร ย า ก า ศ และความสวยงามให้กับโต๊ะทำงาน ได้อีกด้วยหากต้นไม่ที่เราเลือ กมา วางไว้ที่โต๊ะทำงานที่นอ กจาก จะช่วยสร้างความสดชื่น

ช่วยเพิ่ม บ ร ร ย า ก า ศ ในการทำงานแล้วนั้น ก็ยังเป็นไม้ที่ช่วยเสริมโชคเสริม ช ะ ต า ให้เราได้ก็คงดีไม่น้อย แต่ทั้งนี้ก็เป็นเพียงความเชื่อ แต่หากทำแล้วสร้างความสบายใจกับตัวเราเอง ก็ไม่มีปัญหาอะไรและยังได้ต้นไม่สวยๆ มาประดับไว้บนโต๊ะทำงาน ของเราอีกด้วย

2 ต้นลิ้น มังกรแคระ

เชื่อ กันว่าการปลูก ต้นลิ้น มังกรแคระจะช่วยปัดเป่าและปกป้องสิ่งไม่ดีต่างๆให้ออ กไปได้ นอ กจากนี้ยังมีงานวิจัยว่า ต้นลิ้น มังกรแคระนั้นสามารถ ช่วยฟอ กอากาศ และช่วยดูดซับสา รต่าง ๆ ได้ด้วยและนอ กจากตั้งไว้ ที่โต๊ะทำงานแล้ว

ก็ยังเหมาะกับการตั้งไว้ที่ห้องนอน เพราะต้นลิ้น มังกรจะคายออ กซิเจนออ กมา ในช่วงกลางคืนจึงช่วยทำให้หลับสบาย และต้นลิ้น มังกรแคระ ยังปลูกและดูแลได้ง่ายมากๆ ปลูกในที่แสงรำไร รดน้ำสัปดาห์ละครั้งก็เพียงพอ

3 ต้นกระบองเพชร

มีความเชื่อว่าเป็นต้นไม้ที่ช่วยเสริม โชคให้มีโอกาสและมีความก้าวหน้า ในหน้าที่การงานได้เร็วขึ้น และยังช่วยปกป้องจากสิ่ง ที่ไม่ดีต่างๆได้ และยังเชื่อ กันอีกว่าหากใคร ที่ปลูกต้นกระบองเพชรแล้ว ออ ก ด อ ก จะนำโชค

และลาภมาให้ ต้นกระบองเพชรนั้น เป็นไม้ที่ปลูกง่ายไม่ต้องการการดูแลมาก และถึงแม้จะไม่ต้องการน้ำมาก แต่ก็ต้องการน้ำต่อเนื่อง หากต้นโตเต็มที่แล้ว ควรห้น้ำ อ ย่ า ง น้อย 7-10 วันต่อครั้ง และวางให้โดนแดดโดยตรง ในช่วงที่กำลังโต ประมาณ 4-6 ชั่ ว โมงต่อวัน นอ กนั้นก็วางในที่ที่มีแดดรำไรเท่านี้ กระบองเพรชของคุณก็จะมี ด อ ก ออ กมา อ ย่ า ง แน่นอน

4 ต้นไผ่กวนอิม

เชื่อ กันว่าการปลูก ไผ่กวนอิมจะช่วยเสริม ทางด้ า น ก ารเงิน มีโชคและลาภ ช่วยให้กิจการเจริญรุ่งเรือง จึงเหมาะกับ ผู้ที่ทำงานด้านการค้ า ข า ย หากจะนำต้นไผ่กวนอิม มาตั้งที่โต๊ะทำงาน แนะนำให้ตั้งไว้ทางทิศตะวันออ ก หรือทิศตะวันออ กเฉียงใต้ ของโต๊ะทำงาน

5 ต้นคลาสซูล่า

คลาสซูล่า หรือเรียกอีกชื่อว่าต้นใบเงิน และ ต้นไม้สวรรค์ เชื่อ กันว่าเป็นพืชที่ช่วยเสริมพลังบวก ช่วยให้มีความก้าวหน้าใ นหน้าที่การงาน และยังเชื่อว่าจะช่วยเรียกเงิ นเรียกทองให้กับคนที่ ปลูกด้วยแนะนำ

ให้ตั้งทางทิศตะวันออ กเฉียงใต้ ยิ่งปลูกและมีใบเพิ่มขึ้นเท่าไรก็เชื่อว่า จะมีโชคและลาภมากขึ้นต ามไปด้วย การดูแลให้รดน้ำสัปดาห์ละครั้ง อาจสังเกตดูว่าดินยังชุ่มน้ำอยู่ หรือไม่ถ้าหากยังชุ่มอยู่ ก็ยังไม่ต้องรด ก็ได้

ที่มา sanook postsod  horoscopedaily99