หล า ยคนไม่เคยรู้ ล้างเครื่องซักแค่ผ้าปีละ 2 ครั้ง เหมือนได้เครื่องใหม่

วันนี้เราจะคุณแม่บ้าน มาดูการทำความส ะ อ า ดเครื่องซักผ้ากัน หล า ยคนอาจจะสงสัยว่าจะต้องทำความส ะ อ า ดด้วยหรอ แล้วจะทำอ ย่ างไรจะรู้ได้ไงว่าเครื่องส ก ป ร กเพราะมองภายนอ กก็ไม่เห็นจะเป็นอะไร ฉนั้นเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยจ้า

เชื่อว่าคุณแม่บ้านที่ต้องซักเสื้อผ้าให้เ ด็ กๆ วัยซน ต้องเคยป ว ดหัวกับปัญหาซักผ้าแล้ว ค ร า บ ส ก ป ร กยังคงอยู่ เนื้อผ้าสีหมอง มีก ลิ่ นอับ แม้จะพ ย า ย า มหาสาเหตุและลองเปลี่ยนวิ ธีก า ร ซัก โดยตั้ง program ซักให้นานขึ้น ปรับโหมดให้ซักแ ร งขึ้นหรือเปลี่ยนยี่ห้อผงซักฟอ กก็ยังพบว่ามีเศษและ ค ร า บ ส ก ป ร กติดกับเสื้อผ้ามาด้วยอยู่ดี

ทราบกันหรือไม่ว่า ปัญหาเหล่านี้อาจมีสาเหตุมาจากสิ่งเล็กๆ ที่เรามักมองข้ามอ ย่ างก า ร ไม่ล้างเครื่อง ซักผ้า หรือ เครื่องซักผ้าส ก ป ร ก ซึ่งไม่น่าเชื่อว่าจะทำให้ถังซักที่เราคิดว่าส ะ อ า ดกล า ยเป็นจุดห มั กหมมได้

สิ่งส ก ป ร กในเครื่องซักผ้ามาจากไหน

ค ร า บ เหงื่อไคล ค ร า บ อ า ห า ร ฝุ่นละออง ผิวหนังที่ต ายแล้ว ไอน้ำมันจากก า ร ประกอบอ า ห า ร ฯลฯ ที่ติดกับเสื้อผ้าในแต่ละวัน ซึ่งจะมีบางส่วนตกค้างสะสมอยู่ภายในถังหลังก า ร ซักผ้าในแต่ละครั้ง

ค ร า บ ผงซักฝอ ก น้ำ ย า ปรับผ้านุ่ม หรือสารเคมีต่างๆ ที่ใช้ในก า ร ซักล้าง ตกค้างอยู่ภายในเครื่อง หลังจากซักผ้าเสร็จ

ตะกอนและหินปูนในน้ำประปาที่เครื่องซักผ้าดูดมาใช้

วันนี้เรามีคำแนะนำก า ร ทำความส ะ อ า ดเครื่องซักผ้าด้วยตัวเอง แบบไม่ยุ่งย า กด้วยตัวเองที่บ้าน กับขั้ น ต อ นไม่กี่ขั้ น ต อ นใช้เวลาไม่มาก มาดูก า ร ทำความส ะ อ า ดเครื่องซักผ้าในแต่ละแบบกัน

1 ใช้เบกกิ้งโซดา

ให้ใช้เบกกิ้งโซดา 1 ถ้วย เทลงในเครื่องซักผ้าที่เปิดน้ำเอาไว้เต็มถัง จากนั้นให้เปิดเครื่องให้ทำ ง า น เป็นเวลา 5 นาที เพื่อให้ผงเบกกิ้งโซดาละล า ย จากนั้นให้หยุดเครื่องและปล่อยให้น้ำอยู่ในเครื่องซักผ้าเป็นเวลา 3 ชั่ วโมง จึงกดสวิทช์ให้เครื่องทำ ง า น อีกครั้งเป็นเวลา 5 นาที จึงปล่อยน้ำออ กจากเครื่อง

2 น้ำส้มสายชู

ใช้น้ำส้มสายชู 3 ถ้วย กับ น้ำอุ่น 2 ลิ ต ร ผสมทั้งสองส่วนเข้าด้วยกันแล้วใส่ลงในถังเครื่องซักผ้า wร้อมเปิดให้เครื่องทำ ง า น ต่อไปเป็นเวลา 3 นาที จากนั้นให้ปล่อยน้ำคาเครื่องเอาไว้ 2 ชั่ วโมง เพื่อให้น้ำส้มสายชูแ ท ร ก ซึ มเข้าไปทำความส ะ อ า ดด้านใน เมื่อครบ 2 ชั่ วโมง ให้เปิดสวิทช์ปั้นอีกครั้งและรอจนเครื่องปล่อยน้ำออ กมาต ามขั้ น ต อ นเป็นอันเสร็จก า ร ทำความส ะ อ า ด

ก า ร ทำความส ะ อ า ดเครื่องซักผ้าฝาหน้า

เครื่องฝาหน้าสามารถทำความส ะ อ า ดได้ด้วยก า ร ใช้ เบกกิ้งโซดา 1 ถ้วย กับ น้ำส้มสายชู 1 ขวด เทผสมกันและใส่ลงในเครื่องซักผ้าแล้วจึงเปิดให้เครื่องทำ ง า น เพียงเท่านี้ด้านในของเครื่องซักผ้าก็ส ะ อ า ดหมดจด

ก า ร ทำความส ะ อ า ดเครื่องซักผ้ารุ่นใหม่

ในเครื่องซักผ้ารุ่นใหม่ จะมี program ล้างถังเพิ่มขึ้น มา เราสามารถใช้ program ดังกล่าวนี้ได้เลย โดยอาจใช้น้ำเปล่าหรือใช้เบกกิ้งโซดาต ามขั้ น ต อ นก า ร ล้างเครื่องด้านบนก็ได้เช่นกัน โดยก า ร ล้างเครื่องซักผ้านี้ เราสามารถล้าง 3 เดือนต่อครั้ง เพื่อสุ ข อ น า มั ย ที่ดีของคนในครอบครัว

ก า ร ทำความส ะ อ า ดช่องใส่ผงซักฟอ กและช่องน้ำย าปรับผ้านุ่ม ใช้แปรงสี ฟั นอันเล็กทำความส ะ อ า ดโดยขัดให้ทั่ว และใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดซ้ำอีกครั้ง ในช่องนี้ควรทำความส ะ อ า ดซ้ำปีละ 2-3 ครั้ง ความส ะ อ า ดของเสื้อผ้าเป็นเรื่องสำคัญและเครื่องซักผ้าเองก็เช่นกัน ก า ร ดูแลทำความส ะ อ า ดเครื่องซักผ้าอ ย่ า งสม่ำเสมอจะช่วยให้เสื้อผ้าของเราส ะ อ า ดป ร า ศ จ าก เ ชื้ อ โ ร คและยืดอายุก า ร ใช้ ง า น ของเครื่องซักผ้าได้อีกด้วย

ที่มา krustory, homeguru.homepro  parinyacheewit