หล า ยคนไม่รู้ ปิดแอร์รถก่อน ดับเครื่อง

วันนี้เรามีความรู้ดีๆมาฝากเช่นเคยคือ เรื่องการปิดแอร์รถที่หล า ยๆคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อน บางคนอาจสับสนว่าเราต้องปิดแอร์ก่อนดับเครื่องหรือต้องดับเครื่องแบบไม่ต้องปิดแอร์ ฉนั้นเราไปดูกันว่าที่จริงแล้วเราต้องทำอ ย่ างไร

เผยการเปิดปิดแอร์สำหรับคนใช้รถ บางคนอาจจะยังสงสัยว่าควรจะเปิดปิดแอร์ ตอนไหนจะเป็นตอน ปิดเครื่องหรือตอนเปิดเครื่องแล้ววันนี้เราจะพาทุกคนไปทราบพร้อมกันว่าแบบไหนเป็นอ ย่ า งไรบ้าง เครื่องปรับอากาศรถยนต์ควรจะปิดก่อนปิดเครื่องหรือเปล่า

ต ามหลักแล้วการปิดแอร์หรือไม่ปิดก่อนดับเครื่องยนต์ไม่มีแบบไหนผิ ด เ พ ร า ะในรถยนต์ยุคปัจจุบัน การทำงานของเครื่องยนต์ถูกออ กแบบมาให้มีระบบตัดต่อไฟโดยจะแยกการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระหว่างการสต าร์ตรถ ทำให้ไม่เกิดไฟกระชากและสร้างความเ สี ยห า ยให้กับคอมเพรสเซอร์แอร์หรือ

เครื่องยนต์ได้นั่นเอง แต่ว่าหากเป็นในรถยนต์รุ่นก่อนๆที่มีอายุมากกว่า 20 ปีขึ้นไป การปิดเครื่องปรับอากาศก่อนที่จะมีการดับเครื่องยนต์เป็นเรื่องที่ควรทำ เ พ ร า ะว่ารถยนต์บางรุ่นยังไม่มี ระบบตัดต่อไฟ หรือหน่วงเวลาการทำงานของอุปกรณ์ ต่างๆทำให้เมื่อสต าร์ตเครื่องยนต์อาจจะทำให้

เกิดไฟกระชาก รวมทั้งมีการใช้กำลังไฟมากขึ้น อาจจะทำให้เครื่องยนต์สต าร์ตไม่ติดและก็ทำให้แบตเตอรี่ เสื่อมได้ เหตุนี้เองก็เลยน่าจะเป็นที่มาของคำแนะนำให้ ปิดเครื่องปรับอากาศก่อนดับเครื่องทุกครั้ง ไม่ปิดเครื่องปรับอากาศ แต่ควรจะปิด A/C

ถึงแม้เครื่องปรับอากาศรถยนต์ไม่จำเป็นที่ต้องปิดก็ได้ แม้กระนั้นสิ่งหนึ่งที่ควรจะปิด นั่นก็คือ A/C ระบบ ทำความเย็นหรือระบบปล่อยน้ำ ย า เครื่องปรับอากาศรถยนต์ ซึ่งพวกเราควรจะกดปิดปุ่ม A/C ก่อนเดินทาง ถึงที่ห ม า ยโดยประมาณ 3-5 นาที เพื่อเป็นการไล่ความชื้นออ กมาจากระบบเครื่องปรับอากาศรถยนต์ ป้องกัน

การเกิดกลิ่นเหม็นอับ เ ชื้ อ ร า หรือแบคทีเรียในช่องเครื่องปรับอากาศได้ อ ย่ า งไรก็ต ามระบบปรับอากาศรถยนต์เมื่อใช้งาน มาเป็นระยะเวลานานๆ อาจจะต้องเจอ กับปัญหาเครื่องปรับอากาศ ไม่เย็นส่วนใหญ่มักเกิดจากน้ำ ย า เครื่องปรับอากาศหมด หรือท่อสาย ย างต่างๆเกิดรอยรั่ว นำมาซึ่งการทำให้เครื่อง ปรับอากาศไม่เย็นได้ ควรหมั่นตรวจเช็กเป็นประจำอยู่เสมอ

ที่มา feedsod  sit-smiling