หล า ยคนทำบ่อย 6 ภาชนะ ที่ไม่ควรใช้กับไมโครเวฟ

ไมโครเวฟเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่หล า ยๆคนชอบใช้เ พ ร า ะง่ายสะดวก ประหยัดเวลาล ดก ลิ่ นของอาหารช่วยให้เราอุ่นอาหารได้เร็วในเวลาเร่งรีบ แต่ทุกคนอาจจะไม่ทราบว่าภาชนะบางอ ย่ างนั้นไม่ควรที่จะนำมาใช้กับเตาไมโครเวฟ

เชื่อได้เลยว่าหล า ยบ้านคงจำสิ่งนี้ผิ ดๆ ว่า ภาชนะที่ห้ามใสกับไมโครเวฟ ภาชนะที่ เป็นพลาสติกอย่ างเดียว บอ กเลยว่า มีอีกหล า ยอย่ างที่ไม่ควรนำไปใส่ และในวันนี้เราได้มี ความรู้ดีๆมากฝากท่านอีกเช่นเลย ถ้าอย ากรู้แล้วว่ามีสิ่งใดบ้างนั้น ก็ลองไปชมกันได้เลย

1 พลาสติกใสถนอมอาหาร

พลาสติกที่ใช้ในการปิดภาชนะบางชนิดเพื่อเป็นการป้องกันฝุ่นละอองตกลงไปในอาหารของเรา เมื่อเราต้องการนำอาหารอุ่นในไมโครเวฟ ความร้อนที่เกิดขึ้นจากไอน้ำหรือจากตัวอาหารจะลอยขึ้นไปโดนพลาสติก และเกิดเป็นหยดน้ำ พลาสติกนั้นจะเกิดการละล า ยของสา รแล้วหยดลงไปในอาหารของคุณได้ เ พ ร า ะฉะนั้นควรที่จะนำฝาพลาสติกออ กก่อนที่เราจะอุ่นอาหารในทุกครั้ง

2 ฟอยล์ห่ออาหาร

ฟอยล์ห่ออาหารที่ทำมาจากอลูมิเนียมนั้น เป็นสาเหตุที่จะทำให้เกิดไ ฟลุกไ ห ม้ในไมโครเวฟของเราได้ เ พ ร า ะฉะนั้นเราควรที่จะนำฟอยล์ออ กก่อนที่เราจะนำอาหารเข้าไปอุ่นในไมโครเวฟทุกครั้ง

3 ภาชนะกระเบื้องเคลือบ

เ พ ร า ะไม่สามารถทนทานต่อความร้อนสูงหรือแรงดัน หากใช้ในการอุ่นอาหารสามารถเกิดการร้าวได้ และภาชนะกระเบื้องเคลือบหล า ยชนิดมีส่วนผสมของโลหะเป็นส่วนประกอบในส่วนที่เป็นลวดล า ย ซึ่งอาจเกิดความร้อนสูงตรงจุดดังกล่าวทำให้ไ ห ม้ได้

4 พลาสติกและกล่องโฟม

กล่องพลาสติกหรือ กล่องโฟม ที่มีจุดหลอมเหลวต่ำ หากเรานำเข้าในไมโครเวฟความร้อนที่เกิดขึ้นจะเกิดการหลอมละล า ยจากภาชนะ ทำให้เกิดการเ สี ยรูปและเกิดการละล า ย สา รต่างๆก็จะปนอยู่ในอาหารของเรา เ พ ร า ะฉะนั้นควรเลี่ยงพลาสติกหรือ กล่องโฟมนำเข้าไมโครเวฟโดยเด็ดข า ด

5 ภาชนะที่เป็นโลหะ

คลื่นไมโครเวฟที่ผ่ านไปถูกกับตัวโลหะจะทำให้เกิดเป็นกระแสไฟฟ้า และเกิดเป็นความร้อนขึ้นบริเวณพื้นผิว เมื่อความร้อนสูงจะทำให้เกิดไฟลุ กไ ห ม้ขึ้น มาได้ อาจทำให้สา รอื่นๆที่มีอยู่ในภาชนะปนลงไปในอาหารของคุณได้ เป็นไปได้ก็ให้เลือ กใช้ภาชนะอื่นที่เหมาะสำหรับไมโครเวฟ

6 ฟองน้ำ

การทำความส ะ อ า ดเครื่องไมโครเวฟนั้นโดยใช้ฟองน้ำ เป็นเรื่องที่ต้องระวังให้มาก เ พ ร า ะฟองน้ำหล า ยชนิดมีส่วนผสมของสา รที่จะทำให้เกิดจุดหลอมเหลว เกิดการไ ห ม้ได้ เมื่อเราใส่เข้าไปในไมโครเวฟแล้วอุ่นจนร้อน นั่นจะทำให้เกิดไฟลุ กไ ห ม้ได้ง่ายๆ เ พ ร า ะฉะนั้นหากต้องการใช้ฟองน้ำในการทำความส ะ อ า ด เราควรล้างด้วยน้ำย าล้างจานให้ส ะ อ า ด บีบน้ำหมาดๆแล้วค่อยนำมาเช็ดเครื่องไมโครเวฟของเรา

ที่มา shar e-si 108archeepparuay