หล า ยคนชอบทำ 5 สิ่งไม่ควรทำเมื่อสระผม

การสระผมเป็นการดูแลสุขอนามัยร่างกายที่สำคัญอ ย่ างหนึ่ง โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยในพื้นที่ซึ่งมีสภาพอากาศร้อน ทำกิจก ร ร มที่มีเหงื่อออ กมาก รวมถึงผู้ที่ต้องเผชิญฝุ่น มลภาวะ สิ่งสกปรก และใช้ผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผมเป็นประจำ อ ย่ างไรก็ต าม การสระผมบ่อย ๆ หรือ การใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส า รเคมีรุ น แ ร งก็อาจทำให้เกิดปัญหาต ามมาได้เช่นกัน จึงควรร ะ มั ด ร ะ วั งในการสระผมเพื่อรั ก ษ าสุ ข ภ า พเส้นผมและหนังศีรษะ

จะเป็นอ ย่ างไรถ้าสระผมบ่อยหรือน้อยครั้งเกินไป

การสระผมบ่อย ๆ จะชะล้างไขมันที่จำเป็นต่อเส้นผมและหนังศีรษะ ทำให้มีรังแค ผมแห้งเ สี ย หนังศีรษะแห้ง เกิดอาการคันศีรษะ โดยเฉพาะการใช้แชมพูที่มีส า รเคมีรุ น แ ร งจะทำล า ยสุ ข ภ า พเส้นผมและอาจทำให้ผมร่วงได้ สำหรับผู้ที่มีผมย าวก็อาจเลือ กสระด้วยแชมพูเฉพาะบริเวณโคนผมเพื่อลดการสูญเ สี ยไขมันบนเส้นผม เพราะผมส่วนที่เหลือก็จะถูกชะล้างไปในตัวเมื่อล้างออ กด้วยน้ำสะอาด

ในทางตรงกันข้าม การสระผมน้อยครั้งหรือไม่สระผมเลยก็อาจทำให้เกิดอาการคัน หรือเกิดรังแคได้เช่นกัน ซึ่งในกรณีที่รุ น แ ร งก็อาจทำให้เกิดการอุดตันของรูขุมขนที่หนังศีรษะได้ด้วย ดังนั้น จึงควรหมั่นดูแลสุ ข ภ า พเส้นผม และสระผมบ่อยเท่าที่จำเป็น เพื่อคงสภาพผมสวย และป้องกันปัญหาสุ ข ภ า พต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น

การดูแลเส้นผมด้วยการบำรุงการสระผมอยู่บ่อยๆนั้น โดยเฉพาะสาวๆทั้งหล า ย แต่สงสัยกันหรือไม่ว่าทำไมในบางทีที่เพิ่งจะสระผมไปเป็นเวลาไม่นานไม่กี่วันผมก็มีความมันยิ่งกว่าปลาทอ ด มีความมันเร็ว นั่นอาจจะเป็นเพราะว่าคุณ นั้นได้มีการสระผมที่ไม่ถูกวิ ธี บำรุงได้อ ย่ างไม่ทั่วถึงนั่นเอง

การสระผมแบบที่ถูกวิ ธีนั้น จะช่วยทำให้เส้นผมของคุณมีสุ ข ภ าพเส้นผมที่ดี หนังศีรษะแข็งแรง เส้นผมเป็นเงางามๆเรียงตัวกันสวยงาม ในวันนี้เราได้นำสิ่งที่ไม่ควรทำในขณะสระผม เพราะจะทำให้หนังศีรษะเกิดความเ สี ยห า ยรวมถึงเส้นผมของคุณ

1 ไม่เทแชมพูลงหนังศีรษะโดยตรง

โดยส่วน มากแล้วตอนที่ผมเปียกน้ำ ก็จะบีบแชมพูใส่ลงบนหนังศีรษะเลย ก่อนที่จะทำการบีบแชมพูนั้นให้เราใช้น้ำราดผมให้ทั่วๆหนังศีรษะและเส้นผม เพื่อเป็นการล้างทำความสะอาดออ กไปได้ จากนั้นให้ทำการบีบแชมพูลงบนฝ่ามือ ทำการถูให้เข้ากันแล้วนำมาชโลมให้ทั่วเส้นผม สระผมได้ต ามปกติ ล้างทำความสะอาดออ กให้หมด จะไม่แนะนำให้บีบแชมพูลงที่เส้นผมและหนังศีรษะโดยตรง เพราะในบางทีเราทำความสะอาดได้อ ย่ างไม่หมดจด จะเป็นสาเหตุของอาการ คั นได้ง่ายๆ

2 ล้างครีมนวดออ กไม่หมด

หล า ยคน มีความเชื่อว่าไม่จำเป็นที่จะต้องล้างครีมนวดเอาออ กให้หมดจด เพราะจะช่วยเคลือบเส้นผมเอาไว้ ซึ่งนั่นเป็นความเชื่อที่ผิ ด เพราะถ้าหากว่าเราเหลือครีมนวดอยู่บนเส้นผม จะทำให้สิ่งส ก ปรกรวมถึงฝุ่นต่างๆเกาะเส้นผมของคุณ ทำให้เส้นผมเหนียวง่าย และอาจทำให้หนังศีรษะเกิด การอุ ด ตันที่เป็นสาเหตุของผิว หนังอั ก เ ส บได้

3 ใช้ครีมนวดตั้งแต่โคนผม

ใช้ครีมนวด เป็นขั้นตอนของการบำรุงเส้นผมที่แห้งเ สี ย ควรเริ่มด้วยการชโลมครีมนวดจากปล า ยเส้นผมขึ้นไป ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ครีมนวด กับส่วนของหนังศีรษะหรือรากผมที่มากจนเกินไป

4 ไม่ใช้เล็บเกาหนังศีรษะแรงๆ

การสระผม หล า ยๆคนชอบสระผมแบบแรงๆ คิดว่าการเกาแรงๆนั้นจะทำความสะอาดได้ดี การใช้เล็บเกาหนังศีรษะย่อมทำให้เกิดเป็นรอย ข่ ว น หากเล็บไม่สะอาดนั่นก็จะทำให้หนังศีรษะติดเ ชื้ อได้อ ย่ างง่ายๆ วิ ธีการสระผมที่ดีคือเราควรใช้นิ้วมือนวดเบาๆให้ทั่วหนังศีรษะ เส้นผม ไม่ควรใช้เล็บเกาอ ย่ างแรงๆ

5 หวีผมก่อนสระผมทุกครั้ง

เส้นผมจะสวยหรือไม่สวยหนังศีรษะเป็นส่วนที่สำคัญมากๆ ก่อนที่จะสระผมในทุกๆครั้ง ให้ใช้หวีซี่ห่ า งหวีผมเพื่อเป็นการหวีฝุ่นและสิ่งส ก ปรกต่างๆออ กไปจากเส้นผมก่อน และให้ใช้น้ำล้างหนังศีรษะและเส้นผม 1 รอบ จากนั้นให้ทำการสระผมได้ต ามปกติได้เลย และล้างออ กให้สะอาดดี

การดูแลเส้นผมนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญ การดูแลหนังศีรษะก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นกัน หนังศีรษะแข็งแรงซึ่งผมก็แข็งแรงด้วย ทำให้เส้นผมดูสุ ข ภ าพดีมีความดำเป็นเงางาม จะช่วยบำรุงเส้นผมได้อ ย่ างเต็มประสิทธิภาพ ให้เลือ กใช้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกกับเส้นผมและหนังศีรษะของเรา

ที่มา krustory pobpad  postsod