หล า ยคนชอบทำ การช า ร์ จแบตมือถือแบบผิ ดๆ

สำหรับการช า ร์ จแบตมือถือ บางคนก็ว่าควรช า ร์ จให้แบตเต็ม บางคนก็บอ กว่าช า ร์ จค้างคืนไว้แบตจะได้ไม่เ สี ยง่าย แล้วเพื่อนๆล่ะ ช า ร์ จกันแบบไหน วันนี้เราเลยจะพามาดูว่าเราควรและไม่ควรช า ร์ จ เราจะได้รูว่าที่เราทำอยู่นั้นถูกหรือไม่

คงเคยได้ยินใช่ไหมมีคนบอ กว่า ไม่ควรจะชาร์ตโทรศั พ ท์ ทิ้ งไว้ โดยเฉพาะจากผู้เชียวชาญในด้านแบตเตอร์รี่ เพราะว่าอาจจะทำให้เกิดอั น ต ร า ยต่าง ๆ ขึ้น มา

แต่บางคนก็บอ กว่าไม่เป็นไรช า ร์ ตทิ้งไว้ได้เลย เอ๊ะ มันยังไง ตกลงได้หรือไม่ได้กันนะ แต่ก็ล อ ง พิ จ า ร ณ า แบบง่าย ๆ ก็ได้ ดูจากข่ายที่มีอุบัติต่าง ๆ เกิดขึ้นจากการช า ร์ จมือถือทิ้งไว้ทั้งคืน

ลองอ่านดูแล้วจะพบว่านี่คือคำตอบที่ทุกคนหามานานว่ามันทำได้ไหม การช า ร์ จมือถือทิ้งไว้ทั้งคืน จะทำให้เกิดอัน ต ร า ย

จริงไหม ทางด้าน K y l e W i e n s ซึ่งเป็นประทานของ i F i x i t เป็นเว็บที่ชอบแกะชิ้นส่วน มือถือออ กมาได้มายืนยันแล้วว่า

การชาร์ตมือถือทิ้งไว้ทั้งคืนนั้นไม่ก่อให้เกิดอาการแบตเสื่อมแต่อ ย่ างดี รวมถึงอั น ต ร า ยต่าง ๆ ด้วย แต่ว่าจากที่มีข่าวมานั้นส่วน

มากจะเป็นเพราะการใช้งานหนักมากของมือถือ จึฃทำให้แบตเสื่อมเร็วหรือมือถือเกิดอาหารรวนต่าง ๆ นานาไป

ในด้านของรอบการช า ร์ จหรือ Cycle Count เ สี ยต่างหากที่ทำให้มือถือมีปัญหา โดยมือถือสมาร์ทโฟนนั้นจะมีจำนวนรอบการช า ร์ จอยู่ที่

ประมาณ 400 รอบ ก่อนที่จะเสื่อมสภาพไปอยู่แล้ว ระยะเวลาก็ประมาณ 1 ปีครึ่ง จากนั้นแบตเตอร์รี่ก็จะเก็บพลังงานได้น้อยลงไป ว่าง่าย ๆ ก็เสื่อมนั่นเอง

มันก็คงจะถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแบตเตอร์รี่ใหม่แล้ว หรือบางคนก็เปลี่ยน มือถือใหม่เลย มันจึงไม่แปลกอะไรนักที่มือถือจะเป็นระบบ IOS หรือ Android ก็ล้วนแต่จะต้องเสื่อมไปต ามเวลา ก็คือเมื่อถึงระยะเวลา 1 ปีครึ่งแล้วจะเริ่มเสื่อมไปนั่นเอง

มาดูในส่วนของการคำนวณจำนวนรอบการช า ร์ จกันบ้าง โดยจะมีการคำนวณไม่ย า กเท่าไหร่ แต่ว่าคนทั่วไปก็ไม่ค่อยจะมานั่งคิดเรื่องนี้กันเท่าไรนัก โดยถ้าเป็นของ A p p l e

นั้นก็เคยเผยข้อมูลการช า ร์ จนี้เป็น 2 ช่วง ซึ่งก็ได้แก่ 0 – 80 เปอร์เซน จะเป็นแบบช า ร์ จเร็ว แต่พอหลังจากนั้นแล้วก็จาก 80 – 100 เปอร์เซน ก็จะเป็นแบบช า ร์ จช้า

เป็นการผ้อนกระแสไฟฟ้าลงจะได้ช่ว ย ยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ แน่นอนว่าจะช า ร์ จตลอ ดเวลาก็ได้ เวลาไหนก็ได้โดยไม่ต้องรอให้แบตหมดก่อน ส่วนรอบช า ร์ จ

จะครบ 1 รอบก็ต่อเมื่อช า ร์ จครบ 100 เปอร์เซน นั่นเอง จะช า ร์ จกี่ครั้งก็ได้หากไม่ถึง 100 เปอร์เซน ก็ไม่นับ 1 รอบ ครบ 100 เปอร์เซน ตอนไหนก็นับรอบตอนนั้นนั่นเอง

การชาร์ทิ้งไว้ในตอนกลางคืนจึงไม่ได้ทำให้แบตเสื่อมแต่อ ย่ างใดเลย และยังสามารถทำได้เพียงแต่ว่าจะต้องระมัดระวังในเรื่องของอุปกรณ์ที่ใช้ด้วยว่าปลอ ด ภั ยดี

หรือไม่ สายช า ร์ จสมบูรณ์ดีไหม ปลั๊กเ สี ยบนั้นปกติดีไหม จะต้องเช็กทุกอ ย่ างเพราะว่าจะโ ท ษแต่แบตเตอร์รี่ก็คงไม่ได้

ที่สำคัญพ ย า ย ามอ ย่ า ใช้ของปลอม

อ ย่ าให้สมาร์ทโฟนอยู่ในที่อุณหภูมิร้อนสูงเกินไป และไม่ควรวางไว้ใกล้กับหัวนอน หรือก็ควรวางห่าง ๆ ไปเลยนั่นเอง เนื่องจากเวลานอนไม่ควรวางอะไรไว้ใกล้ ๆ

อยู่แล้วคลื่นจะรบกวนการทำงานของส ม อ ง อั น ต ร า ยต่าง ๆ อุบัติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งมาจากความประมาทของผู้ใช้เองด้วย ที่เลือ กใช้ของไม่มีคุณภาพ หรือไม่ยอมเช็คอุปกรณ์ให้ดีเ สี ยก่อน

รวมถึงเรื่องของไฟในบ้านด้วยที่จะทำให้เกิด อั น ต ร า ยต่าง ๆ เอาล่ะอ ย่ าง ไรก็ต ามการช า ร์ จมือถือข้ามคืนนั้นทำได้

แต่ว่าหากแบตไม่ได้เหลือน้อยจริง ๆ ก็ไม่ต้องช า ร์ จให้มันเปลืองรอบ หรอ ก เอาไว้มันใกล้จะหมดจริง ๆ ค่อยช า ร์ จก็ได้ และควรวางไว้ในที่ที่เหมาะสมด้วยนะ

ที่มา  krustory