สู ต รทำน้ำซาวข้าวรดผักให้งาม โตเร็ว

สำหรับวันนี้เรามี สู ต รน้ำซาวข้าว มาฝาก เป็นการทำ ปุ๋ ยน้ำ บำรุงต้นไม้แบบง่ายมาฝากกันใครอย ากจะมีต้นไม้สวย ๆ ทั้ง ด อ ก ใบ ลำต้นและผลผลิตแบบไม่ต้องพึ่ง ส า ร เ ค มี โดยวัตถุดิบหลักนั้นใช้เป็นน้ำซาวข้าวนั่นเอง ทุกคนสามารถไว้ใช้รดน้ำผัก รดต้นไม้จะไม้ผลไ ม้ ป ร ะ ดั บก็ได้หมดเลย

สิ่งที่จะต้องเตรียม

1 น้ำซาวข้าว

2 น้ำต าลทราย

3 กร ว ย

4 ขวดพลาสติก

ขั้ น ต อ นการทำ

1 เอาขวดน้ำพลาสติกเหลือใช้มาล้างทำความส ะ อ า ด

2 จากนั้นใส่น้ำต าลทรายแดงลงไป 3 ช้อนโต๊ะ

3 ต ามด้วยน้ำซาวข้าวใส่เกือบเต็มขวดเลย และเหลือพื้นที่ในขวดเอาไว้ด้วยสัก 8 เซนติเมตร เพื่อให้ระบายอากาศได้

4 ปิดฝาขวดให้แน่นแล้วเขย่ า ๆ ให้น้ำต าลละล า ย

5 พอน้ำต าลละล า ยหมดก็ให้คล า ยฝาขวดออ ก อย่ าปิดแน่นเกินไปแล้วก็หาที่วางไว้ หมั กเป็นเวลา 30 วัน ก็เอามาใช้ได้เลย โดย 100 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร รดต้นไม้ทุก ๆ 7 วันหรือพ่นก็ได้

สำหรับสู ต รนี้จะช่วยเ ร่ ง การ เจ ริ ญเติบโตของต้นไม้ได้ดี หรือจะใส่มะกรูดเพิ่มลงไปตอนหมั กแล้วใช้เป็นน้ำ ย า ล้ า งห้องน้ำก็ได้เช่นกันทำง่ายมาก สู ต รน้ำซาวข้าว เก็บได้ 3 เดือนใช้บำรุงได้ทั้งต้น

สู ต รน้ำซาวข้าวแทน ปุ๋ ย สู ต ร 16 – 16 – 16 บำรุงทุกส่วน

สิ่งที่จะต้องเตรียม

1 E M 1 ช้อนโต๊ะ

2 ซีอิ้วดำ/ซีอิ้วหวาน ½ ช้อนโต๊ะ

3 น้ำซาวข้าว 1 ลิตร

4 เ ห ยื อ กน้ำ

5 ขวดพลาสติก

ขั้ น ต อ นการทำ

1 เอาซีอิ้วดำมาผสมเข้ากับน้ำซาวข้าวและอ ีเ อ็ มในเหยือนน้ำที่เตรียมไว้

2 ผสมจนทุกอย่ างเข้ากันดีแล้วเทลงขวดพลาสติก โดยให้เหลือที่ว่างไว้ ¼ ของขวดเพื่อจะระบายอากาศได้ด้วย ไม่ควรใส่จนเต็มขวด

3 ทำการปิดฝาขวดให้แน่นแล้วอย่ าเปิดเด็ดข า ด

4 หมั กเอาไว้เป็นเวลา 7 วัน จากนั้นเก็บในที่ร่มอย่ าให้โดนแดด

5 ครบต ามกำหนดแล้วนำออ กมาใช้รดน้ำต้นไม้ได้เลย โดยจะใช้ในปริมาณ 2 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 10 ลิตร แล้วนำไปรดหรือฉี ดพ่นต้นไม้ทุก 7 วัน เป็นสู ต รบำรุงทุกส่ ว น ที่ แ ท น ปุ๋ ย สู ต ร 16 – 16 – 16 ได้เลย และควรใช้ให้หมดภายใน 3 เดือน ฉะนั้นแล้วก่อนจะทำปุ๋ ยสู ต รนี้อ ย่ าลืมกะปริมาณให้เพียงพอต่อต้นไม้ที่จะรดและจะต้องใช้ให้หมดภายใน 3 เดือนเพื่อให้มีคุณภาพที่สุด พอใช้หมดแล้วค่อยทำใหม่

ที่มา kasetchaoban