สิ่งที่ไม่ควรเชื่อศูนย์รถ จะได้ไม่ต้องเปลืองเ งิ นโดยไม่จำเป็น

หล า ยๆท่านยังไม่รู้ว่า บางอ ย่ างทำที่ร้านข้างนอ กก็ได้ และ ถูกกว่าศูนย์บริการ เช่น ร า ค าอะไหล่ ค่าแรง ซึ่งให้ผลลัพธ์ หรือ คุณภาพกลับไม่แตกต่างกันเท่าไรนัก วันนี้เราจึงรวมสิ่งต่างๆได้ 5 สิ่งที่ไม่ควรเชื่อศูนย์บริการ ไว้ให้เพื่อพิจารณาต ามสมควร ดังนี้

คนที่มีรถเป็นของตัวเองย่อมรู้ดีอยู่แล้วว่า ในทุกครั้งที่ได้มีการเข้าศูนย์รถ จะต้องเ สี ยเ งิ นเ สี ยทองไปเป็นจำนวน มาก ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเช็คระยะรถยนต์ การเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน การเช็คเครื่องต่างๆ การ ต ร ว จ สภาพรถยนต์ ดูความผิ ด ป ก ติของเครื่องยนต์ต่างๆ การซ่อมแซมและการแก้ไขในส่วนต่างๆนั้น ค่าใช้จ่ายต ามมาอ ย่ างมากมาย

แต่ในความเป็นจริงและของบางสิ่งบางอ ย่ างที่เกี่ยวกับรถยนต์นี้ เราสามารถทำได้เองหรือทำได้จากร้านข้างนอ กโ ดยที่ไม่ต้องเข้าศูนย์บริการให้เ สี ยเ งิ นเ สี ยทองเป็นจำนวน มาก สิ่งที่เห็นได้ชัด นั่นก็คือในเรื่องของ ร า ค า เราจึงได้นำความรู้ที่ดีมาฝากกัน ที่จะช่วยให้คุณทั้งหล า ยประหยัดเ งิ นในกระเป๋าได้มาก ว่าอุปกรณ์ที่จะสามารถเปลี่ยนจากศูนย์บริการและร้านข้างนอ ก ซึ่งก็ได้มีคุณภาพที่เหมือนกัน แต่สิ่งที่แตกต่างกันไปในเรื่องของร า ค า จะมีอะไรเราต ามมาชมกันเลย

1 น้ำย าล้างหั ว ฉี ด

เวลาที่เข้าบริการจากศูนย์บริการรถนั้น มักจะได้ยินคำถามที่ว่า ให้ใส่น้ำ ย าล้างหัว ฉี ด ด้วยไหม และนั่นคือน้ำมัน เ บ น ซิน ที่จะมีส่วนผสมในแบบพิเศษ จะช่วยทำให้เครื่องยนต์ทำงานได้ดียิ่งขึ้น สิ่งสำคัญของน้ำ ย าล้าง หั ว ฉี ดนี้แล้วก็ยังสามารถหาซื้ อได้ต ามร้านข้างนอ กทั่วไป ซึ่งจะมีร า ค าที่ถูกกว่าครึ่งเลย

2 แบตเตอรี่เครื่องยนต์

พอได้เข้าบริการ ทางศูนย์บริการรถยนต์เช็คดูแบตเตอรี่ใกล้หมดอายุ ทางศูนย์บริการก็จะมีการแจ้งให้เปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่ใหม่ คนที่ใช้รถอยู่เป็นประจำนั้นควรที่จะ ตรวจ เช็คแบตเตอรี่ของรถยนต์ตัวเองอยู่เสมอ เมื่อได้เห็นว่าแบตเตอรี่ใกล้ที่จะหมดอายุแล้วก็ควรมีการเปลี่ยนการใช้งาน เพื่อที่จะใช้งานได้อ ย่ างมีประสิทธิภาพ แต่สำหรับแบตเตอรี่นี้แล้วก็ยังสามารถเปลี่ยนได้จากร้านข้างนอ กได้ และยังนำแบตเตอรี่เครื่องเก่ามาข า ยเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นเ งิ น มาซื้ อแบตเตอรี่ลูกใหม่ได้ด้วย คือจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้

3 หลอ ดไฟรถยนต์

สำหรับการซ่อมหลอ ดไฟเองนั้นเป็นตัวเลือ กที่เราจะสามารถทำได้เองอ ย่ างง่ายๆ การหาซื้ อหลอ ดไฟก็ให้ซื้ อหลอ ดไฟแบบเก่ามาใส่แทนที่ ซึ่งจะมีวีดีโอในการสอนสามารถหาดูได้เลย วิธีการเปลี่ยนนั้น ง่ายมากๆ สามารถทำได้เองไม่ต้องเข้าศูนย์รถ ไม่ต้องเ สี ยเ งิ นค่าบริการ ไม่ต้องเ สี ยเ งิ นจำนวน มาก เราก็เปลี่ยนได้

4 เปลี่ยนย างรถยนต์

ย างรถยนต์สามารถซื้ อได้ต ามร้านข้างนอ ก เปลี่ยนร้านข้างนอ กได้เลย ย างรถยนต์นั้นเมื่อเราได้ใช้งานไปนานวันเข้า ความ เ สื่ อ มสภาพก็จะเกิดขึ้น เป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว หากเราเข้าศูนย์บริการทางศูนย์ก็จะมีการแนะนำให้เปลี่ยนย างใหม่ในทันที สิ่งที่จะแตกต่างกันกับร้านข้างนอ กนั้นก็ คือในเรื่องของร า ค านั่นเอง ย างรถยนต์ที่นำมาใช้เปลี่ยนก็เหมือนเหมือนกัน ยี่ห้อเดียวกัน เราไม่ต้องไปเ สี ยเ งิ นจำนวน มากกับค่าบริการที่สูงกว่า

5 น้ำมันเครื่อง

คนจำนวน มากมักจะมีความเชื่อว่า ของแพงจะดี กว่าเสมอไป แต่ในความเป็นจริงแล้วทางศูนย์บริการก็จะใช้น้ำมันเครื่องที่เหมือนกับร้านข้างนอ ก ไม่ได้มีความแตกต่างกัน และที่สำคัญนั้น น้ำมันเครื่องเรายังสามารถหาซื้ อมาเปลี่ยนเองได้ด้วย หากมีความชำ นาญที่มากพอก็ จะช่วยให้คุณประหยัดเ งิ นในกระเป๋าได้หล า ย บ า ท

ที่มา bitcoretech  postsod