สิ่งที่ไม่ควรนำเข้าไมโครเวฟ หล า ยคนชอบทำ

ในเรื่องของการนำอาหารเข้ามาอุ่นหรือทำในไมโครเวฟ รู้หรือไม่ว่าเราไม่ควรนำสิ่งใดบ้างเข้าไปในไมโครเวฟ หล า ยคนอาจจะไม่เคยรู้และกำลังทำอยู่ ฉนั้นเพื่อความปลอ ดภั ยของเราเองเราควรต้องรู้ไว้ วันนี้เรามีความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากเพื่อนๆว่าอะไรบ้างที่ไม่ควรใส่เข้าไปในไมโครเวฟ เพราะอาจทำให้เกิดอั น ต ร า ยได้

1.โลหะ

จะทําให้เกิดกระแสไฟฟ้าและความร้อนขึ้นบริเวณพื้นผิวนั้น โลหะจะเกิดความร้อนสูงและ สามารถเกิดการลุกไหม้ขึ้น มาได้ อาจทำให้ส า รอื่นๆ ที่มีอยู่ในภาชนะนั้นปะปนลงไปในอาหารได้

2.กล่องโฟม

เป็นสิ่งต้องห้ามสำหรับไมโคเวฟเพราะทั้งสองอ ย่ า งนี้มีอุณหภูมิในการหลอมเหลวที่ต่างกัน หากนำเข้าไมโครเวฟจะทำให้เกิดการหลอมละล า ย และทำให้พลาสติกละล า ยปะปนไปในอาหาร ทำให้เกิดอั น ต ร า ยกับร่างกายได้ หากจําเป็นต้องใช้ต้องสังเกตเครื่องหมายที่ติดอยู่กับภาชนะว่าสามารถนําเข้าเตาไมโครเวฟได้หรือไม่ และควรเลือ กยี่ห้อที่ไว้วางใจได้เสมอ

3.ฟอยล์ห่ออาหาร

ฟลอยล์ที่ทำจากอลูมิเนียม หากเรานำเข้าไมโครเวฟจะเกิดการลุกไหม้ได้ หากต้องการอุ่ นอ า หารควรแกะอาหารออ กจากฟลอยล์และจัดวางใส่ภาชนะใหม่ที่สามารถนําเข้าไมโครเวฟได้

4.พลาสติกใสถนอมอาหาร

พลาสติกชนิดบางที่ใช้ปิดภาชนะเพื่อป้องกันฝุ่นละอองตกลงไปในอาหาร เมื่อเราต้องการนําอาหารนั้นเข้าไปอุ่นในเตาไมโคเวฟความเสี่ยงที่อาจจะมีได้คือ ความร้อนที่เกิดขึ้นจากไอนํ้าหรือจากตัวอาหารจะลอยขึ้นไปที่พลาสติกบางนั้นและเกิดเป็น ห ย ดน้ำเล็กๆ พลาสติกนั้นก็อาจเกิดการละล า ยของส าร เ ค มีแล้วหยดลงไปในอาหารได้ หากจะอุ่นอาหารเพื่อรับประทานก็ควรนําพลาสติกนี้ออ กก่อน

5.ภาชนะที่เป็นกระเบื้องเคลือบ

ภาชนะปะเภทนี้จะไม่สามารถทนต่อความร้อนหรือแ ร งดันได้ ซึ่งหากใช้อุ่นอาหาก็อาจทําให้เกิดการแตกร้าวนอ กจากนี้ภาชนะเคลือบที่มีสีสันต่างๆที่อาจมีส่วนผสมของโลหะก็อาจทําให้เกิดการลุกไหม้ได้ด้วย

6.ฟองน้ำ

ฟองน้ำหล า ยชนิดและจะมีส่วนผสมของส ารที่จะทำให้เกิดจุดหลอมเหลว เกิดการไหม้ได้ เมื่อเราใส่เข้าไปในไมโครเวฟแล้วอุ่นจนร้อน นั่นจะทำให้เกิดไฟลุกไหม้ได้ง่ายๆ ฉะนั้นหากต้องการใช้ฟองน้ำในการทำความส ะ อ า ด เราควรล้างด้วยน้ำย าล้างจานให้ส ะ อ า ด บีบน้ำหมาดๆแล้วค่อยนำมาเช็ดเครื่องไมโครเวฟของเรา

7.ชามอุ่นอาหารที่ไม่มีฝาปิด

อ ย่ าคิดว่าอาหารที่นําเข้าไปอุ่นในไมโครเวฟจะออ กมาหน้าต าสวยงามหากไม่มีฝาปิดชาม โดยเฉพาะอาหารจำพวกที่มีน้ำเป็นส่วนผสม เช่น แกงต่าง ๆ หรือมีส่วนผสมของซอสมะเขือเทศเยอะ ๆ เพราะเมื่ออาหารร้อนจัดก็จะประทุตัวออ กจากชามและกระเด็นติดเต็มไมโครเวฟหากไม่อย ากต ามล้างต ามเช็ดไมโครเวฟทีหลังก็อ ย่ าลืมปิดฝาภาชนะที่เอามาใส่อาหาร

8.พริกเผ็ดร้อน

ใคร ๆ ก็รู้ดีว่าพริกนั้นเผ็ดร้อนขนาดไหน หากนําไปอบในไมโครเวฟโดยตรงแล้วละก็ตอนเปิดประตูไมโครเวฟไอร้อนก็จะพัดพาส ารที่ให้ความเผ็ดร้อนในพริกกระจายออ กมา และทำให้เกิดอาการแสบต า แสบคอ ถึงขั้นหายใจติดขัด หมดอารมณ์ทำกับข้าวต่อ กันเลยทีเดียว

9.เสื้อผ้า

อ ย่ าคิดแ ผ ล ง ๆ นำเสื้อผ้าไปฆ่าเชื้อโรคในไมโครเวฟโดยเด็ดข า ด เพราะแตกต่างจากการอบด้วยเครื่องอบผ้าโดยสิ้นเชิง เนื่องจากรังสีความร้อนจากไมโครเวฟจะแผดเผาเสื้อผ้าจนทําให้เกิดประกายไฟ หรือไม่ก็แห้งกรอบจนใส่ไม่ได้ ส่วนเสื้อผ้าที่มีย างยืดก็อาจจะย้วยจนเ สี ยทรง ฉะนั้นใช้วิ ธีต ากแดดหรือทางลัดอื่นเพื่อให้เสื้อผ้าแห้งเร็วขึ้นจะดีกว่า

10.ไข่

ไข่นั้นถือเป็นอาหารอีกชนิด ที่ถูกทำให้เกิดความร้อนด้วยคลื่นไมโครเวฟแล้วเกิดร ะ เ บิ ดขึ้น มา ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าไข่มีเปลือ กแข็งและมีเยื่อหุ้มไข่ข า วที่เหนียว ทำให้สามารถทนรับแ ร งดันได้สูง ไมโครเวฟทำให้น้ำในไข่ร้อนจนกล า ยเป็นไอ เมื่อมีใครไปกะเทาะเปลือ กไข่ แ ร งดันทั้งหมดก็จะพุ่งออ กมาจากจุดที่ถูกกะเทาะนั้นทําให้เกิดการพุ่ง ร ะ เ บิ ด ออ กมาพร้อมกันในคราวเดียว

ทั้งหมดนี้ก็เป็นข้ อควรระวังในการใช้ไมโครเวฟที่เราได้นํามาฝากกับทุกคน หวังว่าเรื่องที่นํามาฝากจะเกิดประโยชน์ เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยนะคะ

ที่มา 108archeepparuay สังคมออนไลน์