สิ่งที่ต้องทำ เมื่อโดนใบสั่งจากกล้องวงจรปิด

โดนใบสั่งจากกล้องวงจรปิดทำอ ย่ างไรดี ทุกวันนี้เราใช้รถบนถนน เราต่างก็ทราบดีกันอยู่แล้วว่า มีบริการถ่ายรูปรถของเราฟรี และส่งไปรษณีย์มาถึงนเรา ให้เราได้เห็นรถสวยๆและความเร็วรถของเราที่วิ่งเกินกว่ากฎห ม า ยกำหนด

ปัจจุบันบนท้องถนนนั้น มีกล้องตรวจจับความเร็วไปเ สี ยทุกที่ หากคุณขับรถเร็วเกินกำหนด ฝ่าไฟแดง หรือทำอะไรผิ ดกฎจราจร กล้องเหล่านี้ก็จะจับภาพของคุณไว้ หลังจากนั้นจะมีใบสั่งมาถึงที่บ้านคุณในรูปแบบของจดห ม า ย ซึ่งในนั้นจะมีภาพหลักฐานซึ่งคุณไม่สามารถที่จะปฎิเสธได้ และแน่นอนคุณต้องเดินทางไปชำระค่าปรับภายในระยะเวลา 7 วัน หากไม่ไปชำระต ามกำหนดเวลาที่จดห ม า ยกำหนดมา ก็จะมีค่าปรับเพิ่มขึ้น มาอีก

แล้วพอเราไม่ไปจ่ายต ามกำหนดเวลา จะเกิดอะไรขึ้นอีกหรือ ทางกรมตำรวจก็จะส่งข้ อมูลของเราไปยังกรมขนส่งทางบกเพื่อให้ทำการงดเว้นการต่อทะเบียนรถของเราเป็นการ ชั่ ว ค ร า ว มีผู้คนเป็นจำนวน มากที่ไม่สามารถชำระค่าปรับได้ทันต ามเวลาที่กำหนดไว้ เมื่อไปเ สี ยค่าปรับเกินวันที่กำหนด ก็จะถูกปรับค่าชำระล่าช้าอีก 1,000 บ า ท

ซึ่งมัน มากสำหรับประชาชนต าดำๆอ ย่ า งเราๆ บางคนหาเช้ากินค่ำด้วยซ้ำ แม้ใครอาจมองว่าเป็นจำนวนเ งิ นที่ไม่มากเท่าไหร่ แต่ก็มีอีกตั้งกี่คนที่ไม่มีเ งิ นไปชำระค่าปรับในทันทีเหมือนใครเขา เ งิ น 1,000 บ า ท อาจเป็นเ งิ นที่คนหล า ยคนต้องใช้จ่ายทั้งเดือนก็ได้

ทนาย เกิดผล แก้วเกิด ก็ได้มีการแนะนำว่า เห็นความพย า ย า ม ของตำรวจที่บังคับใช้กฎห ม า ยจราจรอ ย่ า งเข้มแข็งเหลือเกิน ผมเห็นด้วยกับการใช้กล้องและเทคโนโลยีแทนเจ้าพนักงานจราจร บาง อ ย่ างแก้ไขการใช้ดุลยพินิจที่ไม่ถูกต้องและการโต้เถียงของประชาชนได้เ พ ร า ะกล้องไม่โ ก ห ก แต่ไม่เห็นด้วยกับการบังคับให้ชำระค่าปรับล่าช้าอีก 1,000 บ า ท รวมเป็น 1,500 บ า ท มัน โ ห ด ร้ าย เกินไปไหมครับ ที่ตำรวจได้ค่าปรับและเปอร์เซ็นต์จากค่าปรับเพิ่มอีกเป็น 3 เท่า ภายในเวลา 30 วัน มันน่าเ ก ลี ย ดไปไหมครับ

พูดอีกก็ถูกอีก คุณทนายยังแนะอีกว่าถ้ามีประชาชนจำนวน 1,600 คนที่โดนใบสั่ง พากันลุกขึ้น มาต่อสู้ด้วยวิ ธีทางกฎห ม า ย และใช้สิทธิทางศาลแทน ความผิ ดลหุโ ท ษไม่ต้องประกันตัว พากันถือใบสั่งที่ทางตำรวจส่งไปให้ทางไปรษณีย์ แล้วบอ กพนักงานสอบสวนไปเลยว่าไม่ชำระค่าปรับที่โรงพัก แต่จะขอไปชำระค่าปรับที่ศาลแทน

แล้วเมื่อไปถึงขั้นตอนที่ต้องไปเ สี ยค่าปรับที่ศาล หากเรายอมรับความผิ ด อ ย่ า ลืมนะว่าโ ท ษจะลดลงครึ่งนึง และคุณไม่ต้องชำระค่าปรับใดใดเลยด้วย เ พ ร า ะฉะนั้นคุณจะต้องชำระค่าปรับที่ศาลเพียง 250 บ า ทเท่านั้น แล้วก็ไม่ต้องโดนอายัดทะเบียนอีกด้วย เ พ ร า ะถือว่าชำระต ามคำพิพากษาแล้ว

และที่สำคัญเลย ตำรวจจะไม่ได้เ งิ นที่เราชำระต่อศาลเลยแม้สต างค์แดงเดียว เ พ ร า ะฉะนั้นวิ ธีนี้เป็นวิ ธีที่ชำระค่าปรับได้ดีและเหมาะสมที่สุดแล้ว พวกเราลองช่วยกันลุกขึ้นสู้กันเถอะ แค่เ สี ยเวลาขึ้นศาลไม่มากเท่าไหร่หรอ ก ดีกว่าต้องคอยเ สี ยค่าปรับในส่วนที่เราไม่ควรจะเ สี ย เ งิ นแต่ละบ า ทกว่าจะหามาได้ ไม่ใช่ง่ายๆ อ ย่ า ให้ใครมาเอาเปรียบบนหย า ด เหงื่อแรงงานของเราเลย

เมื่อรู้แบบนี้แล้ว ก็คงหาทางออ กกันได้แล้วนะ แต่ถึง อ ย่ า งไร กฎห ม า ยจราจรก็ต้องเป็นกฎ ซึ่งเราทุกคนต้องช่วยกันยึดถือและปฏิบัติต าม มิเช่นนั้นอาจจะทำให้เกิ ด อุ บั ติ เหตุบนท้องถนน เพียงเ พ ร า ะคนหนึ่งคนฝ่าฝืนกฎห ม า ย ในเมื่อเราไม่อ ย า กให้เขาเอาเปรียบเรา เราก็ต้องไม่เอาเปรียบเขาด้วยเช่นกัน ขอให้เดินทางใช้รถกันให้ปลอ ด ภั ย กันทุกคนด้วย

ที่มา postsabaidee  krustory