สำเนาบัตรประชาชนอ ย่ าถ่ายด้านหลัง

สำหรับเอกสารสำคัญที่เราใช้ติดต่อราชการหรือหน่วยงานต่างๆก็หนีไม่พ้นบัตรประชาชน ซึ่งบางเรื่องอาจจะต้องใช้สำเนาบัตรจึงต้องถ่ายเป็นเอกสารยื่น แต่ก่อนเราจะเห็นว่าให้ถ่าทั้งด้านหน้าและหลัง แต่วันนี้เราจะมาบอ กว่าเขาห้ามให้ถ่ายด้านหลังกันแล้ว เ พ ร า ะอะไรนั้นเราไปดูกัน

เมื่อไม่นาน มานี้มีข่าว ลุงทนายใจดี ปรึกษากฎห ม า ยฟรี โ พ ส ต์ เ ตื อ นว่า สำเนาบัตรประชาชนรุ่นปัจจุบัน ไม่ควรถ่ายด้านหลังบัตรของเราไปพร้อมกับด้านหน้าเด็ดข า ด เ พ ร า ะด้านหลังบัตรจะมีชุดตัวเลข เรียกว่า Laser ID ซึ่งปัจจุบันภาครัฐ เช่น สรรพากร, ตำรวจ, กระทรวงฯ, กรมฯ ต่างๆ รวมถึงภาคการ เ งิ น บังคับใช้ Laser ID นี้ในการทำธุรก ร ร ม ตรวจสอบ ยืนยันตัวตน ควบคู่กับเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

มหาดไทย ระบุถ่ายสำเนาบัตรประชาชนแบบสมาร์ตการ์ดที่ใช้เป็นหลักฐาน เฉพาะด้านหน้าด้านเดียว ด้านเพจทนายเตือนข้ อมูลหลุดไปอยู่ในมือมิ จ ฉ า ชี พ เสี่ยงถูกสวมรอยใช้ข้ อมูล

เรียกว่า e-KYC (Electronic – Known Your Client) APP ที่เกี่ยวข้ องกับ เ งิ น หรือ กระเป๋า เ งิ น อิเลคทรอนิกค์ (Wallet) ต้องใช้ทั้งหมด (แบงค์ชาติควบคุม) หากข้ อมูลหน้าบัตรประชาชนหลุดไปก็ อั น ต ร า ย มากพอแล้ว ยิ่งข้ อมูล Laser ID หลุดไปด้วย ยิ่ง อั น ต ร า ย เป็นทวีคูณ เหมือนเลขบัตรเครดิตหลุดไปพร้อมกับ CVV หลังบัตร

ทั้งนี้ หากสถานที่ไหนไม่เข้าใจ ยืนยันว่าต้องถ่ายบัตรหน้าหลัง ให้เราถ่ายจากบัตรคนละใบให้เขา ด้านหน้าบัตรเรา ด้านหลังบัตรคนอื่น หรืออ ย่ างน้อยปิดเลขตอนถ่าย ส่วนเว็ปหรือ App ไหนให้กรอ ก Laser ID ก็ต้องร ะ มั ด ร ะ วั งเช่นกัน หากเป็นสถานที่ที่เชื่อถือได้

เช่น หน่วย ง า น ราชการ, สถาบันการ เ งิ น , Wallet ของบริษัทใหญ่น่าเชื่อถือ ก็ใส่ได้ แต่ต้องระวังเจอเว็ปป ล อ ม App ป ล อ ม หรือ ฟิ ช ชิ่ ง ดูให้แน่ใจว่าใช่หน่วย ง า น นั้นจริงๆ สมัยก่อนวันหมดอายุบัตรประชาชนจะอยู่ด้านหลังบัตร จึงต้องถ่ายทั้งหน้าและหลัง สมัยนี้จริงๆ ไม่ควรใช้สำเนาแล้ว ควรดึงข้ อมูลจากชิพการ์ดหน้าบัตร แต่ยังไม่แพร่หล า ย ก็ยังใช้สำเนากันอยู่ แต่ด้านหลังไม่ควรต้องถ่ายแล้ว

ด้านกระทรวงมหาดไทยเคยทำหนังสื่อส่งถึงหน่วย ง า น ต่างๆ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556 ที่ต้องขอสำเนาบัตรประชาชนเป็นหลักฐาน เฉพาะบัตรประชาชนแบบอเนกประสงค์หรือสมาร์ทการ์ด ให้ถ่ายสำเนาบัตรด้านหน้าเพียงด้านเดียวเท่านั้น เ พ ร า ะเป็นด้านที่มีตัวเลข 13 หลักกำกับไว้

รวมถึงมีข้ อมูลหลักฐานครบถ้วนอยู่แล้ว อีกทั้งปัจจุบันได้มีการนำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) เข้ามาใช้ในระบบอ ย่ างทั่วถึงแล้ว จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องถ่ายถึงสองหน้าแบบเดิมอีก

ที่มา ข่าวโมโน29 MONO29NEWS, ลุงทนายใจดี ปรึกษากฎห ม า ยฟรี  parinyacheewit