สังคมทุกวันนี้คนขยันทำงานดี มักไม่ได้ดี เท่าคนชอบเสนอหน้า

เคยมั้ย ที่เห็นคนไม่ขยัน แต่พูดเก่ง นำเสนอได้ขั้นเทพ เสกหินให้เป็นทองได้ เคยมั้ย ที่เห็นคนเหล่านี้ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เ พ ร า ะเค้าโน้มน้าวใจคนได้ แล้วเคยมั้ย ที่เห็นคนขยัน ทำงานดี มีความตั้งใจ แต่เ สี ยโอกาสให้กับคนเหล่านี้

เคยสงสัยกัน มั้ยว่า ทำไมคนที่เขาตั้งใจทำงาน มากๆ กลับไม่ได้ดี แต่คนที่ได้ดี กลับเป็นคนที่ชอบเสนอหน้า ชอบเ ลี ยแข้งเ ลี ยขาคนอื่น และเรื่องเล่าที่จะเอามาให้อ่ า นในวันนี้ มันช่วยสะท้อนให้เห็นได้ว่า ในสังคมการทำงานที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้ มันเป็นอ ย่ างไร นั่นคือเรื่องของค ว า ยและห ม า ที่คนเสนอหน้า มักได้ดีกว่าคนทำงานงกๆ

เคยสงสัยกันไหมว่า เ พ ร า ะอะไร ทำไมค ว า ยที่ไถนา อาหารที่ได้กิน จึงไม่ใช่ข้าวล่ะ แต่ว่าห ม าที่ไม่ได้ออ กแ ร งทำนา เอาแต่นั่งๆ นอนๆ ทั้งวัน กลับได้กินข้าวอ ย่ างสำราญ คือเรื่องมัน มีอยู่ว่า เมื่อสมัยก่อน ชาวนาจะใช้ค ว า ยเพื่อไถนา เพาะปลูกข้าว พวกชาวนาได้เลี้ยงสั ต ว์ไว้ 2 ตัว ก็คือค ว า ยกับห ม านั่นเอง และในแต่ละวัน

สั ต ว์ทั้งสองก็จะมีหน้าที่ คือ การออ กไปทำนาตั้งแต่เช้าตรู่ พอเวลาใกล้เที่ยง ชาวนาก็จะออ กไปตรวจดูความเรียบร้อยต่างๆ อยู่มาวันหนึ่ง ในขณะที่ค ว า ยและห ม าไปทำนาแต่เช้าต ามปกตินั้น ค ว า ยจะเป็นผู้ไถนาอ ย่ างขยันขันแข็ง เดินวนไปวน มา ไถจนหมด ค ว า ยทั้งเหนื่อยและหมดแ ร ง จากการไถนามาทั้งวัน จึงได้ไปอาบน้ำ และนอนพักใต้ต้นไม้ใหญ่อยู่ครู่นึง

ส่วนห ม ามาถึงที่นา ก็เอาแต่นอนอ ย่ างเดียว พอเห็นว่าใกล้จะเที่ยงแล้ว คือช่วงเวลาที่ชาวนาจะมาตรวจงาน ก็รีบลุกออ กไปเดินย่ำบนผืนนา ที่ค ว า ยได้ไถไว้ทั่วจนเสร็จหมดแล้ว ทำให้ท้องนามีแต่รอยเท้าห ม า เมื่อชาวนามาถึง ห ม าก็รีบวิ่งไปหาด้วยเนื้อตัวที่เปื้อนโคลนเต็มไปหมด จากนั้นก็บอ กว่า ตนได้ไถนาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเหนื่อยมากจนแทบหมดแ ร ง

ชาวนาเห็นดังนั้นก็ชื่นชมห ม าเป็นการใหญ่ และเมื่อชาวนาผู้นั้นได้มองไปเห็นค ว า ย ที่กำลังหลับอ ย่ างสบายใจใต้ต้นไม้ใหญ่ ชาวนาก็รู้สึกโ ม โ หเป็นอ ย่ างมาก จึงเข้าไปต่อว่าค ว า ย ว่าเจ้านั้น มันขี้เกียจ ไม่สมควรได้กินข้าว และตั้งแต่นี้ต่อไป ให้เจ้าไปกินหญ้าแทนข้าวก็แล้วกัน ชาวนาได้ลงโ ท ษค ว า ย ด้วยการให้ไปนอนในคอ กที่ชื้นๆ แฉะๆ ส่วนไอเจ้าห ม าที่แสนตอแหลนั้น

ชาวนามองว่า เจ้าเป็นห ม าที่ช่างขยันขันแข็งเหลือเกิน รู้จักช่วยคนทำนา ทำมาหากิน จึงให้กินอยู่แบบเดียวกับคน อยู่ในบ้านที่อบอุ่น ทีนี้คุณเข้าใจหรือยังล่ะว่า ทำไมค ว า ยจึงกินหญ้า แต่ทำไมห ม าได้กินข้าว ก็เ พ ร า ะในยุคปัจจุบันนี้ ถ้าเปรียบกับการทำงาน เชื่อว่าหล า ยๆ คน คงพบเจอคนประเภทเดียวกับห ม า ที่ชอบทำงานเอาหน้า ชอบประจบประแจงเจ้านาย

ชอบพูดมากกว่าลงมือทำ เพื่อหวังผลประโยชน์ หรือได้รับการเลื่อนขั้นที่ดีกว่า ได้รับเงินเดือน มากกว่าคนที่ทำงานหนัก แต่ก็นะ มัน มีอีกหล า ยคนที่ทำงานหนักมาก ซื่อสัตย์กับงานที่ทำ ก้มหน้าก้มต าทำหน้าที่ตัวเองอ ย่ างเต็มที่ โดยไม่ได้คิดเสนอผลงานใดๆ จึงมักถูกเอาเปรียบประจำ หนำซ้ำยังถูกมองว่า เป็นคนขี้เ กี ย จอีก

ที่มา the-wayoflife  108resources