สอน มือใหม่ปลูกฝักทองไว้กินเอง

ฟักทอง ผักสวนครัวพื้นบ้านที่เราทุกคนต่างรู้จักและคุ้นเคยกันเป็นอ ย่ างดี มีการใช้ฟักทองในการทำอาหารมากมาย ทั้งของคาว ของหวาน และเครื่องดื่ม หรือจะต้มกินเล่น ๆ เป็นอาหารว่าง อาหารล ดน้ำหนักก็เยี่ยมไปเลย ปัจจุบันนี้เริ่มมีคนนิยมหัน มาปลูกฟักทองไว้กินเองที่บ้าน วันนี้เราเลยจะพามือใหม่หัดปลูกฟักทองมาเตรียมตัวกัน

ฝักทอง มีหล า ยท่านสอบถามกัน มาเยอะมากว่าปลูกอ ย่ างไรให้ได้ผล ปลูกแล้วไม่งามลูกงามใบ วันนี้จึงมีเ ท ค นิ คจากเกษตรกรมืออาชีพมาฝากค่ะ ซึ่งปลูกต ามวิ ธีนี้รับรองมามีลูกฝักทองไว้กินแน่นอน

ขั้ น ต อ นการปลูกฝักทอง

ขั้ น ต อ นแรก คัดเลือ กเมล็ดฝักทอง

ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญอันดับแรกๆเลยนะคะ เมล็ดฝักทองที่จะนำมาปลูกต้องเป็นเมล็ดสมบูรณ์ดีและมีรสชาติที่ดี เลือ กเมล็ดแล้วได้แล้ว ให้นำไปต ากแดดให้แห้งประมาณ 1-2 วัน แล้วจึงค่อยนำไปลงปลูกได้ค่ะ

ขั้ น ต อ นที่ 2 การเตรียมพื้นที่ในการปลูกฟักทอง

ผู้ปลูกต้องทำค้างผัก ค้างไม้ ให้ต้นฝักทองเลื้อย เมื่อปลูกฟักทองลงดินไปได้ได้ประมาณ 7-10 วัน จะเริ่มมีรากงอ กออ กมา ช่วงนี้ให้เริ่มทำค้างไม้ไว้รอบๆกล้าฟักทองได้เลยและสถานที่ปลูกต้องมีแสงแดดส่องถึง

ขั้ น ต อ นที่ 3 การเตรียมดินและการปลูก

ดินที่เหมาะสำหรับปลูกฟังทองต้องเป็นดินร่วนปนทรายทรายเนื่องจากต้องระบายน้ำได้ดี แล้วเสริมด้วยปุ๋ ยคอ กหรือปุ๋ ยห มั กหรือฮอร์โมนจากธรรมชาติต่างๆ และเมื่อเตรียมดินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ขุดหลุมปลูกลึกประมาณ 2-5 ซ.ม. แล้วใส่เมล็ดฟักทองลงหลุมปลูกจำนวน 3 เมล็ด/หลุม กลบดินรดน้ำต ามให้ชุ่มแล้วคลุมด้วยฟางเพื่อรั ก ษ าความชื้น

ขั้ น ต อ นที่ 4 ถอนต้นกล้า

หลังจากปลูกฟักทองได้ 7-10 วัน จะมีใบเลี้ยงออ กมาประมาณ 3 ใบ ในขั้ น ต อ นนี้ให้จัดการถอนต้นที่โตมาแล้วที่ไม่สมบูรณ์ออ กไป และเหลือไว้แต่ต้นแข็งแรงเท่านั้น วิ ธีนี้จะทำให้ต้นฝักทองไม่แย่งอาหารและแร่ธาตุกัน ไม่ย ากเลยใช่ไหมคะ ท่านที่อย ากทดลองปลูกดูก็ลองทำเ ท ค นิ คต่างๆเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในการปลูกได้เลยค่ะ

ที่มา Postnoname เกษตรยุคใหม่