สอนปลูกผักไฮโดรโปนิคในกะละมัง

เมื่อพูดถึงการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ หรือ การปลูกผักแบบไม่ใช้ดิน หล า ยคนคงต้องส่ายหน้าแน่นอนว่าปลูกย าก ขั้นตอนเยอะ ใช้ต้นทุนในการเพาะปลูกสูง แต่จริงๆแล้วมีวิ ธีการปลูกผักแบบไฮโดรโปรนิกส์ที่ง่ายและประหยัดมาฝากทุกท่านค่ะ โดยสู ต รนี้ปราศจากส า รเคมี100เปอร์เซน ด้วยนะคะ

วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

1.กะละมัง

2.ตะกร้าที่มีรูใหญ่หน่อย

3.ใยสังเคราะห์

4.เมล็ดพันธุ์ผัก 1 ซอง

5.ฮอร์โมนไข่ 250 มิลลิลิตร

6.จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง 250 มิลลิลิตร

7.น้ำส ะอ า ด 20 ลิตร

8.ขุยมะพร้าว

วิ ธีทำ

1.เตรียมน้ำส ะอ า ดใส่กะละมัง แล้วต ามด้วย ฮอร์โมนไข่และจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง แล้วคนส่วนผสมให้เข้ากัน

2.จากนั้นนำตะกร้ามาใส่ลงในกะละมังโดยให้ก้นสัมผัสน้ำเล็กน้อย

3.ขั้นต่อมานำใยสังเคราะห์ มารองไว้ก้นตะกร้าโดยน้ำจากกะละมังจะเริ่มซึมเข้าสู่แผ่นใยสังเคราะห์

4.นำเมล็ดพันธุ์พืชมาโรยลงไปบนใยสังเคราะห์ให้ทั่ว

5.นำขุยมะพร้าวโรยต ามลงไปบางๆ กลบให้มิดเมล็ดพันธุ์

6.จากนั้นนำกะละมังเพาะไปวางให้โดนแสงแดดรำไร ถ้ารู้สึกว่ามีความชื้นไม่พอสามารถรดน้ำเพิ่มได้ค่ะ

7.รอระยะเวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์ ผักก็จะโตแล้วค่ะ

เพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับประทานผักไฮโดรโปรนิคไร้ ปลอ ดส า รพิ ษ ในร า ค าประหยัดแล้วค่ะ

ที่มา ยูทูปชาแนลช่อง PAKORN BUAYAM postnoname