สอนปลูกถั่วงอ กในบ่อปูน ปลูกง่ายโตไว ร า ยได้งาม

ถั่วงอ ก คือ ต้นถั่วที่มีรากงอ กมาจากเมล็ดถั่วดำ ถั่วเขียว ถั่วลันเตา และถั่วเหลืองจัดว่าเป็นผักชนิดหนึ่ง ผักที่หล า ย ๆ คนอาจจะไม่ชอบกินและมักจะเขี่ยทิ้ง เพราะมีก ลิ่ นเฝื่อนและมีรสฝาดเฉพาะตัว ซึ่งถั่วงอ กที่เพาะมาจากถั่วดำหรือถั่วเขียวจะมีวิต ามินและเกลือแร่สูง ส่วนถั่วงอ กที่เพาะมาจากถั่วเหลืองจะมีโปรตีนและไขมันสูง ซึ่งประเทศแรกของโลกที่มีการเพาะถั่วงอ กหัวโตก็คือประเทศจีน

ในการเพาะถั่วงอ กนั้นใช้เวลาสั้นก็เจริญเติบโตได้ดีมาก ๆ แม้ไม่ต้องใช้วัสดุปลูกอะไรมากมายเลย ถั่วงอ กที่สดใหม่นั้นจะต้องไม่มีก ลิ่ นเ ห ม็ นเขียว ทำให้ถั่วงอ กนั้นได้รับความนิยมนำมาประกอบอาหารกัน สำหรับใครที่สนใจอ ย ากจะหาร า ยได้เสริมโดยการปลูกอะไรสักอย่ าง ถั่วงอ กก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือ กที่น่าสนใจเลยทีเดียว ถั่วที่จะเอามาทำเป็นถั่วงอ กนั้นจะเป็นถั่วเขียวกับถั่ ว แ ข ก แล้วแต่ว่าสะดวกหาซื้ อถั่ วอะไรได้ง่ายกว่ากัน

ขั้ น ต อ นในการทำ

เริ่มที่การเตรียมบ่อซีเมนต์ส่วนจะใช้เป็นขนาดไหนก็ต ามแต่สะดวกอีกด้วย จากนั้นก็ให้ตัดกระสอบป่านเป็นวงกลมต ามขนาดของบ่อที่มีได้เลย ต่อจากนั้นแล้วก็เอาตะแกรงมาเป็นตะแกรงพลาสติกหรือตะแกรงเกล็ดปลา ช่องรูขนาด 3 มิลลิเมตร แล้วก็ตัดให้เท่ากับก ร ะ ส อ บได้เลย

โดยให้ตัดตะแกรงลวดต าข่ายขนาด ½ นิ้ว จากนั้นเอาเมล็ดถั่วแขกมาร่อนเลยเอาส่วนแปลก ป ล อ มออ กแล้วก็ล้ าง ทำความสะอาด แล้วก็เอามาแช่น้ำอุ่นในอุณหภูมิ 40 – 45 องศา โดยให้แ ช่ ทิ้ ง ไ ว้ ประมาณ 6 – 8 ชั่ ว โ ม ง อุณหภูมิจะต้องไม่ต่ำหรือสูงกว่านี้

จากนั้นก็เอาตะแกรงลวดต าข่ายที่เตรียมไว้นั้น มาใส่ในก้ นบ่อซีเมนต์ได้เลย เป็นฐานป้องกันไม่ให้ต้นถั่วนั้นโดนก้ นบ่อ แล้วปูทับด้วยกระสอบป่าน ต ามด้วยตะแกรงพลาสติกเป็นชั้นที่ 3 แล้วก็เอาเมล็ดถั่วที่แช่แล้วมาโรยต ามลงไปเลย

โดยไม่ต้องหนาและอย่ าให้เมล็ดทับกัน จากนั้นก็ทำแบบเดิมอีกวันไปเรื่อย ๆ เหมือนคอนโด จากนั้นก็เอาน้ำธรรมดามารดเลย โดยให้รดทุก 3 ชั่ วโมง รดไปจนเมล็ดถั่วเปียกทั่วถึงทุกชั้น แล้วก็ทำแบบนี้ไปเรื่อย ๆ เลย ปลูกไปประมาณ 2 – 3 วันจะเห็นการงอ กออ กมาแล้วพร้อมจะเก็บไปข า ยได้เลย

การปลูกถั่วงอ กนั้นก็มีประมาณนี้จะได้กี่คอนโดก็แล้วแต่เลย โดยเมล็ดถั่ว 1 กิโลกรัม จะทำให้ได้ถั่วงอ กประมาณ 7 – 8 กิโลกรัม หากอย ากจะลองปลูกดูก็ลงมือได้เลย แล้วก็อย่ าลืมหาตลาดข า ยด้วย ไม่ใช่ว่าปลูกไว้เยอะแต่ไม่รู้จะไปข า ยที่ไหน พอหาต ล า ดข า ยได้แล้วก็ปลูกต ามความต้องการตลาดได้เลย

ที่มา kasetchaoban sites.google