สอนข ย า ย พั น ธุ์ มะนาวด้วยกิ่งติดใบ

การขย ายพันธุ์มะนาวมีหล า ยวิ ธีให้เลือ กไม่ว่าจะเป็น การปักชำ ทาบกิ่ง ตอนกิ่ง และอื่นๆอีกมากมาย แต่วันนี้จะขอนำเสนอ การขย ายพันธุ์มะนาวด้วยกิ่งติดใบ จาก ครูติ่ง แห่งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ธ.ก.ส. บ้านเกาะเนียง จังหวัดสตูล มาให้ชาวสวน มะนาวหรือท่านที่สนใจได้ศึกษากันค่ะ ซึ่งเทคนิคนีเไม่ย ากและสามารถขย ายพันธุ์มะนาวได้ทีละมากๆอีกด้วยค่ะ

ข้ อ ดีในการขย ายพันธุ์มะนาวด้วยใบ

มีมะนาวพันธุ์ดีเพียงต้นเดียวก็สามารถขย ายพันธุ์มะนาวได้เป็นจำนวนหล า ยร้อยหล า ยพันต้นได้ ด้วยวิ ธีการง่ายๆและไม่เปลืองกิ่งพันธุ์อีกด้วย

สิ่งที่ต้องเตรียม

1.กิ่งติดใบมะนาว เลือ กที่ไม่อ่อนไม่แก่จนเกินไป

2.กาบมะพร้าว

3.น้ำย าเร่งร า ก

4.มี ด หรือ คัตเตอร์ ขนาดเล็ก

5.หนังย าง

6.ถุงร้อน

7.ห้องพ่นหมอ ก(ถ้ามี)

วิ ธีการทำ

1. เริ่มขั้ น ต อ นแรกโดยนำกาบมะพร้าวมาตัดเป็นท่อนให้มีความย าวประมาณ 2-3 เซนติเมตร แล้วนำไปกดแช่ลงในน้ำให้กาบมะพร้าวดูดน้ำจนชุ่ม เมื่อแช่น้ำแล้วให้ทุบกากมะพร้าวเบาๆให้นุ่มขึ้นเพื่อจะได้ม้วนเป็นรูปทรงง่ายขึ้น

2. ขั้นต่อมาให้เอากากมะพร้าวมาห่อม้วนเป็นรูปทรงกลม แล้วรัดด้วยหนังย างให้แน่น แล้วนำตะปูตอ กลงไปตรงลางเพื่อทำรูสำหรับเพาะกิ่งมะนาว กิ่งมะนาวจะได้ไม่เ สี ยห า ยเมื่อนำมาเพาะ

3. ให้เตรียมใบมะนาวโดยเลือ กกิ่งติดใบที่ไม่อ่อนไม่แก่จนเกินไป โดยการตัดใบให้ติดกับกิ่งด้านบนใบเล็กน้อย ให้ย าวประมาณ 1-2 เซนติเมตร ดังรูป

4. จากนั้นให้ตัดใบมะนาวออ กให้เหลือเพียงครึ่งใบ เพื่อลดการคายน้ำของใบมะนาวให้น้อยลงเมื่อนำไปเพาะ

5. ขั้นต่อมาทำการ ก รี ด เปลือ กหุ้มก้านของใบเล็กน้อย ซึ่งจะช่วยเพิ่มพื้นที่ในการออ กร า กของมะนาว โดยให้ใช้มีดกรีดต ามความย าวของก้าน มะนาว 1-3 รอย โดยต้องทำอ ย่ างเบามืออ ย่ าให้ก้าน มานานข า ดออ กจากกัน เทคนิคนี้ถือเป็นขั้ น ต อ นที่สำคัญเนื่องจากจะช่วยให้ร า กออ กได้มากยิ่งขึ้นและร า กจะไม่ออ กแค่เพียงรอยตัดด้านล่าง

6. นำกิ่งติดใบที่เตรียมไว้ไปจุ่มในน้ำย าเร่งร า กประมาณ 15 นาที แล้วเอาไปผึ่งลมให้แห้งสนิท ต้องมั่นใจว่าแห้งสนิทดี มิเช่นนั้นเมื่อนำไปเพาะอาจทำให้กิ่งเน่าได้

7. จากนั้นนำกิ่งมะนาวไปเ สี ยบในกาบมะพร้าวที่เตรียมไว้อ ย่ างเบามือจน มิดก้าน เมื่อเ สี ยบได้ 4 ก้อน ก็ให้นำนำมามัดรวมกันแล้ว ไปจุ่มน้ำให้ชุ่มแล้วใส่ไว้ในถุงร้อน ก่อน มัดให้ทำถุงร้อนให้พองออ กแล้วมัดปากถุงให้แน่น และระมัดระวังให้ใบมะนาวสัมผัสกับถุงร้อนโดยเด็ดข า ด ถ้าท่านใดมีห้องพ่นหมอ ก สามารถนำเข้าเพาะในห้องพ่นหมอ กได้เลย จะยิ่งเพิ่มอัตร า การเกิดร า กของกิ่งติดมะนาวได้ดียิ่งขึ้น

8. นำถุงเพาะไปวางไว้ใต้ต้นไม้ที่มีร่มเงา ให้โดนแสงรำไรบ้างเล็กน้อย เมื่อเวลาผ่านไป 30 วัน จะพบว่ากิ่งติดใบมะนาวจะเริ่มออ กร า กหรือเริ่มติดต ายอ ดให้เห็น หรือถ้าเพาะกิ่งติดใบมะกรูดจะใช้เวลานานประมาณ 3-4 เดือน จึงจะเริ่มออ กร า กและติดต ายอ ด ก็สามารถนำลงปลูกได้ต่อไปเลยค่ะ เป็นวิ ธีง่ายๆอุปกรณ์ไม่เยอะ แต่ได้ผลน่าประทับใจเลยใช่ไหมคะ ท่านใดอย ากปลูกมะนาวทีละมากๆแต่ไม่เปลือ กงต้นพันธุ์ก็ลองใช้วิ ธีนี้ดูเลยค่ะ

ที่มา คมชัดลึก, บันทึกลุยทุ่งกับ ธกส. Postnoname