สร้างร า ยได้หลังเกษียณ มีเ งิ นใช้ไม่ต้องพึ่งลูกหลานด้วย 16 อาชีพ

หล า ยคนเมื่อถึงวัยเกษียณแล้ว คงอย ากใช้เวลาไปกับการหยุดพักผ่อน จากการทำงานหนักมาตลอ ดชีวิต แต่เชื่อว่าคงมีผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อย ที่แม้จะเกษียณแล้ว ก็ไม่อย ากหยุดทำงาน ยังมีไฟที่จะออ กไปทำสิ่งที่ตัวเองรัก เพื่อชีวิตจะได้ไม่เงียบเหงาแถมยังเป็นการหาร า ยได้แบ่งเบาภาระ ของลูกหลานอีกทาง วันนี้ จึงได้รวบรวมอาชีพวัยเกษียณ น่าสนใจทำแก้เหงาก็ได้ เพิ่มร า ยได้เสริมก็โดน มาฝากคนวัยเกษียณที่กำลังมองหาว่าจะทำอะไรดี

1.ขับรถรับ-ส่ง/ขับรถพาผู้สูงอายุ

ไปโรงพย าบาลถ้ามีใบขับขี่ขับรถ เป็นใช้สมาร์ตโฟนได้ จะทำอาชีพขับรถส่งของหรือส่งอาหารก็ไม่ เ ล ว แถมยังร า ยได้ดีมาก เ พร า ะตอนนี้เป็นยุคที่คนสั่งอาหาร และซื้ อสินค้ าอ อ น ไ ล น์กัน มากขึ้น หรือถ้าไม่ถนัดแบบนี้ แนะนำให้ไปขับรถรับ-ส่งพา ผู้ ป่ ว ยหรือผู้สูงอายุ ไปโรง พ ย า บ า ล เชื่อไหมว่าอาชีพนี้ มีลูกค้ า รอใช้บริการจำนวนไม่น้อยเลย เ พร า ะต้องการคนขับรถที่ไว้ใจได้ คอยดูแล ผู้ ป่ ว ย ระหว่างเดินทางและสามารถเป็นลูกค้ าขาประจำได้ในอนาคต รับรองว่าทำร า ยได้ดีทีเดียว

2.รับจ้าง เลี้ยงเ ด็ ก

ผู้สูงอายุ หล า ยคน มีประสบการณ์เลี้ยง ลูกเลี้ยงหลาน มาก่อนจึงเข้าใจเ ด็ กๆเป็นอ ย่ างดี ก็เหมาะเลยกับงานรับจ้างเลี้ยงเ ด็ กในยุคที่พ่อแม่ต้องออ กไปทำงานนอ กบ้านไม่มีเวลาดูแลลูกเล็ก แต่ถ้าเดินทางไม่สะดวกหรือไม่อย ากเดินทางไกล ก็สามารถเลือ กรับเลี้ยงเ ด็ กที่อยู่ในหมู่บ้านหรือในกลุ่มคนรู้จักแถวละแวกบ้าน

3.ทำอาหาร-ทำขน มข า ย

ใครที่ปกติชื่นชอบ การเข้าครัวทำอาหาร ทำขน มให้ลูกๆ หลานๆ กินกัน เป็นประจำอยู่แล้ว อาจจะลองนำเ งิ นเก็บที่มี มาล ง ทุ นทำอาหารข า ยก็ไม่ เ ล ว นะไม่แน่ถ้ารสชาติอร่อย ถูกอ กถูกใจลูกค้ า คงช่วยเพิ่มร า ยได้ในช่วงวัยเกษียณได้ไม่น้อยเลย

4.ล ง ทุ น ตู้หยอ ดเหรียญ

เดี๋ยวนี้เราเห็นตู้หยอ ดเหรียญ ต ามจุดต่างๆ เต็มไปหมดแน่นอนว่าผู้สูงอายุ ที่มีเ งิ นทุนจำนวนหนึ่ง อาจเจียดเ งิ นบางส่วน มาล ง ทุ นในธุรกิจตู้หยอ ดเหรียญ ก็น่าสนใจเหมือนกันนะเ พร า ะไม่ต้องดูแลมากล ง ทุ นทีเดียวรอรับ ผลตอบแทนได้เลย แถมธุรกิจตู้หยอ ดเหรียญสมัยนี้ก็มีให้เลือ กล ง ทุ นกันสารพัด เช่น ตู้กดน้ำตู้เติมเ งิ นตู้เติมน้ำมันหรือจะเป็นตู้เติมลมย างรถถ้าคิดว่าทำเลของเราเหมาะกับการติดตั้งตู้หยอ ดเหรียญประเภทไหนก็ลองหาข้ อมูลแล้วล ง ทุ นกันดู

5.ข า ยของอ อ น ไ ล น์

ยุคนี้ที่อินเทอร์เน็ต กล า ยเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต ประจำวันไปแล้ว การข า ยของอ อ น ไ ล น์ จึงเป็นหนทางสร้างร า ยได้ที่คนสนใจอ ย่ างมาก ด้วยความที่เริ่มต้นง่าย ใช้เ งิ นล ง ทุ น ไม่มากแถมมีโอกาสทำเ งิ นได้สูงจึงเป็นอาชีพเสริม ที่เหมาะกับผู้สูงอายุเลยทีเดียว ถ้าไม่รู้จะข า ยสินค้ าอะไรดีก็อาจจะลองเลือ กข า ยสินค้ า ที่ตัวเองมีความสนใจหรือมีความรู้ในผลิตภัณฑ์นั้นๆดูก่อน

6.เปิดบ้านพัก โฮมสเตย์

หากมีพื้นที่ในบ้าน มีห้องพักเหลือไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไร ละก็ลองเอามาปล่อยเช่าสร้างร า ยได้ เป็นแนวบ้านพักโฮมสเตย์ดูก็เข้าท่า ยิ่งถ้าใครมีบ้านอยู่ต ามแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะยิ่งดีเข้าไปใหญ่ เชื่อว่าคงมีลูกค้ านักท่องเที่ยว แวะเวียนเข้ามาใช้บริการ ไม่ข า ดสายเลยล่ะอีกทั้งยังจะได้เพื่อนเอาไว้พูดคุยแก้เหงาอีกด้วย

7.ช่างซ่อม

อาจจะเป็นงาน ที่ต้องใช้กำลังแรงกายมาก สักหน่อย แต่ถ้าใครที่ยัง สุ ข ภ า พ ร่ า ง ก า ย แข็งแรงดีคล่องแคล่วว่องไว ไม่มี โ ร ค ภั ย ไ ข้ เ จ็ บ และมีทักษะความสามารถด้านงานช่างติดตัวอยู่แล้วละก็การรับจ้างซ่อมอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์ภายในบ้านต่างๆก็เป็นแหล่งร า ยได้ที่ดีทีเดียว แถมยังออ กกำลังไปในตัว ทำให้ ร่ า ง ก า ย กระปรี้กระเปร่าตลอ ดเวลา

8.ปลูกต้นไม้-ปลูกผัก-ทำเกษตร

เชื่อแหละว่า หล า ยคน พอถึงวัยเกษียณแล้ว ก็อย ากใช้ชีวิตเรียบง่าย ปลูกผักจัดสวนอยู่กับธรรมชาติในช่วงบั้นปล า ย งั้นลองมาปลูกผักง่ายๆ ไว้บริโภคเองเหลือเท่าไหร่ค่อยเก็บไปข า ยสร้างร า ยได้กันดูสิ หรืออาจจะเลือ กปลูกไม้ด อ กไม้ประดับ ต้นไม้ขนาดเล็ก ที่ดูแลไม่ย ากและไม่ต้องใช้แรงมากเกินไปเอาไว้ทำสวนแก้เหงา แถมส่งข า ยสร้างร า ยได้แบบชิลๆก็ยังได้อีก

9.อาจารย์/วิทย ากรพิเศษ/

นักฝึกอบรมคลังความรู้ ที่เก็บสะสมมาทั้งชีวิตถ้าจะปล่อยให้สูญห า ย ไร้ประโยชน์ คงน่าเ สี ยดาย แ ย่ สู้นำไป แ บ่ ง ปั น ให้คนรุ่นหลังน่าจะดีกว่าไม่น้อย เราจึงเห็นว่ามีคนวัยเกษียณจำนวน มาก ที่ผันตัวมาเป็นอาจารย์หรือวิทย ากรพิเศษต่างๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้ประสบการณ์ที่ทรงคุณค่าต่างๆให้คนรุ่นใหม่

10.เปิดร้านข า ยของ-ร้าน

อาหาร-ร้านกาแฟ การเปิดร้านค้ า ข า ยของ ร้านอาหารหรือร้านกาแฟ ก็เป็นอีกช่องทาง สร้างร า ยได้ที่น่าสนใจ สำหรับผู้สูงอายุ ที่มีที่มีทางมีทำเลดีๆ เป็นของตัวเอง โดยอาจจะไม่ต้องเปิดร้านใหญ่โตมากมายก็ได้แค่เป็นร้านเล็กๆพอให้มีร า ยได้ใช้จ่าย ในชีวิตประจำวันนอ กจากนั้นการเปิดร้านข า ยของยังดี ตรงที่ทำให้เราได้มีโอกาสพบปะพูดคุย กับลูกค้ ามากหน้าหล า ยต าช่วยให้ชีวิตไม่น่าเบื่อ ดีต่อ สุ ข ภ า พ กาย สุ ข ภ า พ ใจอีกด้วย

11.ทำงานฝีมืองานศิลปะ

จะดีแค่ไหน ถ้าได้ทำสิ่งที่ ตัวเองชอบ แถมได้เ งิ นอีกต่างหากอ ย่ างงานฝีมืองานศิลปะต่างๆ คงเป็นสิ่งที่คนจำนวนไม่น้อยอย ากทำแต่ติดตรงที่ ช่วงทำงานประจำไม่มีเวลามากพอจึงเห็นคนวัยเกษียณหัน มาจับงานศิลปะ งานฝีมือทำเป็นงานอ ดิเรกเพิ่มร า ยได้กันไม่น้อย ไม่ว่าจะเป็นถักโครเชต์ ถักนิตติ้งทำดอ กไม้ประดิษฐ์ผ้าบาติกวาดภาพเหมือน วาดภาพการ์ตูนเป็นต้น สร้างสรรค์ผลงานเสร็จแล้วจะนำไปวางข า ยที่ตลาดนัดหรือโพสต์ข า ยในอินเทอร์เน็ตก็ได้เหมือนกัน

12.พนักงาน ชั่ ว คราว

ในแต่ละปี มีห้างร้านหล า ยแห่ง ประกาศจ้างงานผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อย ซึ่งหน้าที่ส่วนใหญ่ ก็ไม่ต้องใช้แรงงาน มากอ ย่ างเช่นแคชเชียร์ พนักงานประจำจุดบริการลูกค้ า พนักงานข า ยพนักงานครัวพนักงานเสิร์ฟ พนักงานบริการต่างๆเป็นต้น ทั้งนี้คณะกร รมการค่าจ้างได้กำหนด ให้ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป จะได้รับอัตราค่าจ้างร า ย ชั่ ว โมง (PartTime)ไม่ต่ำกว่า45บาท/ชั่ วโมงเท่ากันทุกพื้นที่ทั่วประเทศโดยทำงานไม่เกิน 7 ชั่ วโมง/วันและไม่เกิน6วัน/สัปดาห์

13.เป็นตัวแทนประกัน

เดี๋ยวนี้ มีตัวแทน ข า ยประกันภั ย ประกัน สุ ข ภ า พ ประกันรถยนต์ ฯลฯ มากมายข า ยทางอ อ น ไ ล น์ก็ยังได้ ยิ่งผู้สูงอายุที่ไม่ได้ทำงานประจำแล้ว ก็จะมีเวลาว่างมาดูแลตรงนี้เต็มตัว

14.ซื้ อแฟรนไชส์

ถ้าคิดไม่ออ กจริงๆ ว่าจะเริ่มต้น เปิดร้านอ ย่ างไรดีแนะนำ ให้มองหาแฟรนไชส์ที่ตัวเองสนใจ เ พร า ะแฟรนไชส์ ส่วนใหญ่จะมีอุปกรณ์และคู่มือไว้ให้พร้อมแล้วแค่ล ง ทุ นก็เปิดร้านได้เลย บางร้านจ่ายแค่หลักพันต้นๆก็เป็นเจ้าของธุรกิจได้แล้วด้วย

15.ทำงานในบริษัทเอกชน

แม้อายุจะถึงวัยเกษียณแล้ว ก็ไม่ได้หมายความว่า เราต้องออ กจากงานไปเลยซะเมื่อไหร่ เ พร า ะสมัยนี้บริษัทเอกชน หรือโรงงานหล า ยๆ แห่งหัน มาจ้างคนวัยเกษียณทำงานต่อ กันเยอะมาก เ พร า ะได้ทั้งประสบการณ์ที่สั่งสมมาอ ย่ าง ย าวนาน แถมไม่ต้องเ สี ยเวลาไปฝึกพนักงานใหม่มาทดแทนอีกด้วย

16.ล ง ทุ น

สำหรับคน ที่มีเ งิ นเก็บอยู่จำนวนหนึ่ง แล้วอย ากนำเ งิ นที่มีไปต่อยอ ดให้เพิ่มพูน อาจเลือ กการล ง ทุ น มาเป็นตัวช่วยแต่ สิ่งสำคัญของการล ง ทุ นวัยเกษียณ คือต้องไม่เลือ กการล ง ทุ นที่ เ สี่ ย ง เกินไปและต้นทุนไม่ห า ยอาจล ง ทุ น ในสินท รั พ ย์ที่มีความ เ สี่ ย ง ต่ำ เช่น พันธบัตร รั ฐ บ า ล สลากออมท รั พ ย์เ งิ นฝากประจำหรือตราสารห นี้ก็ได้

แต่ถ้าใครที่มั่นใจว่า มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการล ง ทุ นอ ย่ างดี ก็อาจจะเลือ กการล ง ทุ นที่มีความ เ สี่ ย ง สูงขึ้น มาหน่อยแต่ได้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น อ ย่ างกองทุนหุ้นปันผล หรือล ง ทุ นในหุ้นปันผล เพื่อจะได้มีเ งิ นปันผลออ กมา ไว้ใช้จ่ายในช่วงที่ไม่มีร า ยได้ ซึ่งต้องขอย้ำว่าหากเลือ กล ง ทุ นในตลาดหุ้นละก็ ต้องรู้จักศึกษาข้ อมูลอ ย่ างดี มีความรอบคอบ ติดต ามข่าวสารอยู่เสมอ ไม่เช่นนั้นเ งิ นที่เก็บมาทั้งชีวิตอาจจะห า ยหมด ในพริบต าก็ได้

ที่มา s m a r t j o b yindeeyindee