วิ ธีแก้หลักหมุดเขตที่ดินถูกย้ายบ่อยๆ

หลักมุดที่ดิน คือ สิ่งที่บ่งบอ กอาณาเขตของที่ดินซึ่งที่เป็นส่วนที่สำคัญที่ทำให้เรารู้ว่าที่ดิน มีอาณาบริเวณถึงไหน ถ้าหากเกิดการเคลือนย้ายหรือโดนถอ ดออ กจากจุดเดิมก็จะทำให้เกิดปัญหากันของเจ้าของที่ดินที่มีเขตติดต่อ กันนั่นเองค่ะ

หล า ยครั้งที่มักมีกรณีการถูกย้ายหมุดที่ดินหรือหมุดห า ยต้องให้เจ้าหน้าที่มารังวัดใหม่ถ้าตกลงกันไม่ได้ก็กล า ยเป็นเรื่องใหญ่โตต้องให้กฏห ม า ยจัดการ ดังนั้นวันนี้จึงขอเสนอวิ ธีแก้ปัญหาเกี่ยวกับหลักหมุดที่ดินถูกย้ายหรือห า ยโดยเป็นวิ ธีง่ายๆได้ผลแน่นอนค่ะ วิ ธีนี้ได้รับการเผยแพร่มาจากเพจอิแม่ข่อยหิวข้าว ได้นำไ อ เ ดี ยดีๆมาฝากกันไปดูวิ ธีทำกันเลยค่ะ

1. เริ่มขั้ น ต อ นแรกด้วยการนำเหล็กเส้น มาเชื่อมเห็กต่อ กันในลักษณะกากบาทโดยให้พอ ดีกับหลักหมุดดังรูป

2. จากนั้นให้ทำการขุดห ลุ มบริเวณที่ปักหมุดแล้วนำหมุดปักลงในห ลุ ม โดยห ลุ มที่ขุดให้มีความใหญ่กว่าตัวหมุดเล็กน้อย

3. ขั้ น ต อ นสุดท้ายให้ผสมปูนซีเมนต์เททับกลบลงไปแต่อ ย่ ากลบมิดหมุดให้เหลือด้านบนเพื่อให้แสดงตัวเลขของหมุดได้ชัดเจน

เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยคราวนี้ใครจะมาย้ายหมุด จะเอาค้อนทุบ เอาชะแลงมางัด หรือจะเอาช้างมาฉุดหมุดนี้ก็ไม่ห า ยไม่ขยับเขยื้อนแล้วค่ะ

ที่มา postnoname