วิ ธีแก้มะละกอยอ ด ใบเหลือง ห งิ ก ง อ ด้วยของในบ้าน

การปลูกพืชแน่นอนย่อมมีปัญหา ไม่ว่าจะเป็นโ ร คพืช เ ชื้ อร า โดนแมลงกัดกิน มากมายหล า ยๆอ ย่ าง วันนี้เราจะจะขอยกตัวอ ย่ างเช่น การปลูกมะละกอ ที่ปลูกไปสักพักจะมีอาการยอ ดใบเหลือง ห งิ ก ง อ ทำให้ไม่ติดลูก แต่ไม่ต้องกังวลไปจ้า เพราะวันนี้เรามีวิ ธีแก้มาฝากกัน จะเป็นอ ย่ างไรไปดูกันเลย

ต้น มะละกอนั้นปลูกไม่ย า กแต่ก็มีไม่รอ ดเหมือนกันหากโดนโ ร ครามารุ กราน วันนี้มีวิ ธีในการปลูกต้น มะละกอมาให้ทุกคนได้อ่ า น และยังมีสู ต รการแก้ต้น มะละกอใบเหลือ งแบบไม่ย ากด้วย โดยจะใช้เกลือเพียง 1 กำมือเท่านั้นเอง เกษตรกรที่ปลูกมะละกอต่างก็รู้เ ท ค นิ คนี้ดี ใครที่อ ย า กจะลองใช้ก็นำไปทำต ามกันได้เลย ช่วยได้ไม่มากก็น้อยและยังปลอ ดส า ร พิ ษ อีกด้วย

การปลูกมะละกอ

สำหรับหลุมปลูกนั้นขุดเป็นแบบสี่เหลี่ยมขอบหลุมห่างจากกลางสัก 25 เซนติเมตร ความลึก 50 เซนติเมตร แล้วเอาดิน มาไว้บนปากหลุมพย าย ามอย่ าให้โดนหลักเล็ก 2 หลักที่เป็นหลังบังคับ เอาปุ๋ ยคอ กเก่ามาประมาณ 1 พลั่วผสมกับดินที่ขุดขึ้น มา

ใส่ร๊อ กฟอสเฟตต ามลงไปด้วยอีก 100 กรัม หรือจะใช้กับ ปุ๋ ย 15 – 15 – 15 ก็ได้ 20 กรัม ผสมให้เข้ากันกับดินปลูกแล้วกลบดินลงหลุมให้เสมอ กับปากหลุมเลย เวลาปลูกกลบดินให้แน่นพอ ดี โดยเอาต้นกล้ามะละกอมาวางเรียงไว้ในแต่ละหลุมได้เลย อ ย่ า ลื มเอาถุงเพาะออ กด้วย

จากนั้นเอาต้นกล้าไปวางไว้ที่ตำแหน่งกลางหลุม กลบดินอย่ าให้โยกคอนต้องแน่นจะทำให้รากต้น มะละกอเดินหาอาหารได้สะดวก ในช่วงฤดูที่เหมาะแก่การปลูกมะละกอจะเป็นหน้าฝนเพราะจะได้ไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีน้ำรด ฝนตกลงมาช่วยรดอยู่แล้ว

แต่ถ้าหากฝนไม่ค่อยตก ทิ้งช่วงไปนานก็ควรจะมีน้ำเพียงพอด้วยเพราะมะละกอข า ดน้ำก็ไม่รอ ดเหมือนกัน และการปลูกหน้าฝนนั้นจะช่วยทำให้ตั้งต้นได้เลย โดยเฉพาะในช่วงที่ติดด อ กผลจะต้องการน้ำเยอะเป็นพิเศษเลย หากน้ำไม่พอจะทำให้ดอ กร่วงได้ง่ายมากผลก็เช่นกัน

สู ต รแก้ต้น มะละกอใบเหลือง

สิ่งที่จะต้องใช้ก็มีเพียงเกลือ 100 กรัมหรือประมาณ 20 ช้อน จากนั้นก็เอามาโรยที่บริเวณโคนต้นได้เลย เสร็จแล้วให้รดน้ำต ามในทันที บำรุงแบบนี้ 3 เดือน/ครั้ง จะช่วยเสริมในส่วนที่ต้น มะละกอข า ดไปได้นั่นเอง

เป็นอีกหนึ่งเ ค ล็ ดที่ไม่ได้ลับอะไร นำไปลองปรับใช้ต ามกันได้ ลองกับต้น มะละกอที่มีอาการใบเหลือง ซึ่งมันจะไม่ได้ใบที่เหลืองให้กลับมาเขียวแต่ว่าจะลดการเกิดเป็นใบเหลืองจากใบอื่น ๆ ได้ แต่ก็ไม่ได้นับใบที่แก่ไปต ามอายุนะ แบบนั้นปกติดีไม่ได้ข า ดธาตุอะไร

ที่มา kasetchaoban