วิ ธีแก้พริกงามแต่ใบ ไม่ติดดอ ก ติดผล

การปลูกพืชผักนั้นไม่ว่าจะเป็นพืชอะไรก็มักจะมีปัญหาเรื่องพืชทั้งนั้น อ ย่ างพริกก็มักจะมีปัญหาในเรื่องผลไม่ดก ใบเหลือง ดอ กร่วงและอีกหล า ยๆปัญหา ซึ่งนับว่าเป็นปัญหาของชาวสวนที่ต้องหาวิ ธีแก้

พริกที่เป็นอีกหนึ่งผักสวนครัวที่นิยมปลูกไว้รับประทาน แต่การปลูกพริกให้ได้ผลดีนั้นต้องอาศัยเ ท ค นิ คเล็กน้อย บางคนปลูกพริกแล้วงามจริงแต่งามเพียงใบไม่งามดอ กไม่ออ กผล ไม่มีผลผลิตให้เก็บ ดังนั้นวันนี้จึงขอนำเสนอวิ ธีการแก้พริกงามใบหรือพริกเฝือใบให้ออ กดอ กออ กกันค่ะ

พริกเฝือใบหรือพริกงามใบเกิดจากอะไร

เกิดจากการปลูกและการบำรุงต้นพริกโดยผิ ดวิ ธี อาจใช้ฮ อ ร์ โ ม นหรือปุ๋ ยบำรุงผิ ดชนิดที่มาเร่งต้นพริก แทนที่จะได้พริกงามผลกลับได้พริกงามใบ และทำให้ออ กดอ กน้อยลงเรื่อยๆอีกด้วยค่ะ

ชาวสวนปลอ ดส า รเคมีในจังหวัดศรีษะเกษจึงได้แนะนำวิ ธีการปลูกพริกให้พริกดกเต็มต้นแก้พริกเฝือใบมาฝากซึ่งไม่ต้องพึ่งปุ๋ ยหรือส า รเคมี ซึ่งวิ ธีนี้จะช่วยกระตุ้นให้ออ กผลเต็มต้นจนเก็บไม่ทันเลยทีเดียว

วิ ธีการทำ

1. เริ่มจากการเลือ กต้นพริกที่โตเต็มที่พร้อมที่จะออ กดอ กออ กผลแล้ว

2. จากนั้นให้ริดใบหรือเด็ดใบที่แก่จัดตรงโคนต้นกิ่งออ กประมาณ 50เปอร์เซน ของใบพริกทั้งหมดของต้นนั้นๆ

3. ขั้นต่อให้รดน้ำต ามปกติแต่งดการให้ปุ๋ ยและฮ อ ร์ โ ม นต่างๆโดยเด็ดข า ดเป็นเวลา 7-14 วัน

4. เมื่อเวลาผ่านไปไม่นานก็สังเกตได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงของต้นพริกเกิดขึ้นซึ่งพริกจะเร่งออ กดอ กและมีผลออ กมาให้เห็น

5. นอ กจากนี้พริกและลำต้นจะแข็งรงขั้วเหนียวไม่เปราะหักง่ายและทนทานต่อสภาพอากาศอีกด้วยค่ะ

ปลูกพริกในกระถาง

การปลูกพริกในกระถางเป็นอีกหนึ่งทางเลือ กของผู้อย ากปลูกพริกแต่มีพื้นที่น้อยและไม่ค่อยได้ดูแลนัก ซึ่งมีวิ ธีการปลูกง่ายๆ

สิ่งที่ต้องเตรียม

1. กระถางปลูก

2. ดินร่วนปนทราย

3. เมล็ดพริก

วิ ธีการปลูก

1. เริ่มขั้นตอนแรกด้วยการนำเมล็ดพริกมาแช่ไว้ในน้ำอุ่นแล้วทิ้งไว้เป็นเวลา 1 คืน เลือ กเมล็ดที่จมจากนั้นไปผึ่งแดดให้แห้งสนิท

2. จากนั้นให้นำดินร่วนปนทรายมาผสมกับปุ๋ ยคอ กในอัตราส่วน 3:1 มาใส่ให้เต็มกระถางแล้วทำหลุมแล็กๆสำหรับหยอ ดเมล็ด

3. หยอ ดเมล็ดพริกลงในหลุมแล้วกลบดินบางๆรดน้ำต ามให้ชุ่ม นำกระถางเพาะไปตั้งไว้ในที่แสงแดดส่องถีง

4. เมื่อต้นกล้าเริ่มโตขึ้นก็สามารถเลือ กต้นที่แข็งแ ร งที่สุดมาปลูกต่อไป เมื่อพริกเริ่มติดดอ กให้ลดการรดน้ำลง ไม่ต้องถี่เหมือนช่วงเพาะเมล็ดแรกๆ

5. หมั่นถอนวั ช พื ชรอบๆกระกระถางออ ก เมื่อเวลาผ่านไป 2-3 เดือน ก็สามารถเก็บผลผลิตได้แล้วค่ะ พริกเป็นพืชที่ปลูกง่ายแต่ต้องอาศัยการดูแลเอาใจใส่รู้ว่าต้นพริกชอบหรือไม่ชอบอะไรก็สามารถออ กผลเยอะเต็มต้นให้ได้เก็บกัน

ที่มา Postnomame