วิ ธีแกล้งโหระพาให้แตกยอ ดดี

โหระพา อยู่คู่ครัวไทยเรามานานแล้ว มีถิ่นกำเนิดอยู่ในแถบเอเชียตะวันออ กเฉียงใต้คือแถบประเทศไทย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ฯลฯ แต่ได้มีการกระจายพันธุ์ไปทั่วโลกหล า ยพันปีมาแล้ว โดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชียและยุโรป นอ กจากนี้ชื่อโหระพาภาษาอังกฤษคำว่า Basil มาจากภาษากรีก basileus แปลว่า ร าชา หรือ ผู้นำของปวงชน ชื่อนี้เนื่องมาจากก ลิ่ นดุจเครื่องหอมในร าชสำนักของโหระพา และชื่ออื่นของโหระพาในภาษาแถบยุโรปต่างก็มีร ากศัพท์มาจากคำว่าร าชานี้ทั้งสิ้น

เป็นพืชที่มีก ลิ่ นหอม นิยมนำมาประกอบอาหารหลากชนิดในประเทศไทย ซึ่งช่วยปรุงแต่งก ลิ่ นรสของอาหารให้น่ากินยิ่งขึ้น ช่วยดับก ลิ่ นคาวของอาหารหล า ยชนิดใช้ใบปรุงอาหารเป็นผักโรยชูรสได้หล า ยชนิด ใบและยอ ดอ่อนใช้กินเป็นผักสด เป็นเครื่องแนมอาหารคาวหรืออาหารว่างได้เป็นอ ย่ างดี สำหรับบ้านใครที่ปลูกโหระพาไว้กินเอง วันนี้เรามีวิ ธีทำให้โหระพาใบใหญ่ ต้นพุ่ม เก็บกินนานๆ ได้เป็นปีเลยค่ะ

1 เด็ดดอ กออ กให้หมดอ ย่ าให้มีเหลือค้างที่ต้นแม้แต่ดอ กเดียว

2 เวลาเก็บไปทำอาหาร หรือข า ยหมั่นเด็ดยอ ดแก่ออ กเรื่อยๆ ก่อน

3 บำรุงต้นด้วยปุ๋ ยคอ ก 2-3 เดือนครั้งหนึ่ง

4 และเ ท ค นิ คที่ช่วยให้ใบใหญ่ได้ดีมากๆ คือ ผสมเครื่องดื่มชูกำลัง 2 ฝา ต่อน้ำ 2 ลิตร ไม่ต้องรอหมัก เอาใส่เครื่องพ่นฉีดพ่นทางใบได้เลย สามารถใช้กับกระเพร า ผักชี ต้นหอม หรือผักกินใบอื่นๆ ได้ด้วยนะคะ ลองดู

ประโยชน์ของโหระพา

ใช้แต่งก ลิ่ นอาหาร

ไล่ แ ม ล ง

ช่วยขับลมในลำไ ส้

ช่วยย่อยอาหาร

แก้ก ลิ่ นปากหรือลมห า ยใจมีก ลิ่ นเหม็น

ที่มา poobpub