วิ ธีเ พ า ะเ ม ล็ ดผัก ให้งอ กเร็ว มือใหม่ก็ทำได้

เคยเป็นไหมซื้ อเ ม ล็ ดผักมาหว่านเพื่อหวังปลูกผักไว้กินเอง แต่แล้วหว่านไปตั้งเยอะแต่กลับงอ กแค่ไม่กี่ต้น หรือบางคนไม่งอ กเลย โดยเฉพาะมือใหม่ที่หัดลองปลูกผักเอง ฉนั้นวันนี้เราจึงมีความรู้ในการเ พ า ะเ ม ล็ ดผักมาฝากกัน ซึ่งมือใหม่ก็สามารถทำได้ จะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูกันเลย

การหว่านเ ม ล็ ดพันธุ์ลงแปลงเลยนั้น อัตราการงอ กอาจจะไม่ดีเท่าที่ควร แม้กระทั้งเมื่อต้นกล้างอ กมาแล้วก็อาจจะต้องเจอ กับอากาศร้อนจัด ฝนตก หรืออากาศหนาว ทำให้ต้นกล้าที่กำลังจะโตนั้นพาลต ายเอาง่าย ๆ สำหรับขั้ น ต อ นการเ พ า ะเ ม ล็ ดสำหรับผู้ที่เริ่มต้นนั้น วันนี้เราจึงมาสอนวิ ธีการเ พ า ะต้นพืชด้วยเ ม ล็ ด อ ย่ างละเอียดมาฝากกัน ใครสนใจก็ลองทำต ามนี้ได้เลย รับรองว่างอ ก 100เปอร์เซน แน่นอน

วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

เ ม ล็ ดพันธุ์ที่ต้องการปลูก

แ ก ล บดำ 1 ส่วน

ดิน 1 ส่วน

ขุยมะพร้าวละเอียด 1 ส่วน

ห ลุ มปลูก ถ า ดปลูก กะละมัง หรือถ า ดไข่กระดาษ วัสดุที่สามารถระบายน้ำได้ดี

ขั้ น ต อ นในการทำ

1.นำเ ม ล็ ดพันธุ์แช่น้ำ หากเป็นชนิดที่ต้องแช่น้ำก่อน

2.เตรียมดินสำหรับปลูก โดยผสมส่วนผสมดังนี้ ดิน แกลบดำ และ ขุยมะพร้าวละเอียด ในอัตราส่วน 1:1:1 แล้วนำไปใส่ถ า ด ภาชนะ หรือห ลุ มปลูก

3.โรยเ ม ล็ ดลงไปในถ า ดปลูก โดยอ ย่ าให้กระจุกกัน มากเกินไป แล้วใช้มือตบเบาๆเพื่อให้เ ม ล็ ดลงไปติดดิน ใช้ดินกลบบางๆ

4.รดน้ำให้พอชุ่มวางไว้ในที่ อ า ก า ศ ถ่ายเทมีแสงแดดส่องถึง รดน้ำเช้า-เย็น ประมาณ 20-24 ชั่ วโมง ในบางชนิดอาจใช้เวลา 48 ชั่ วโมงกว่าจะงอ ก และควรหมั่นตรวจสอบดินให้มีความชื้นอยู่เสมอ

5.ใช้เวลา 4-5 วัน ต้นกล้าจะเริ่มงอ ก ในช่วงนี้อาจจะใส่ปุ๋ ยน้ำเพิ่มเข้าไปได้

6.ในวันที่ 6-7 ให้ย้ายต้นกล้าลงถ า ดห ลุ มที่เตรียมไว้ โดยคัดเอาส่วนต้นที่แข็งแรงก็ลงปลูกในห ลุ ม

7.วิ ธีการนำต้นกล้าลงห ลุ ม ให้ใช้ ห า ง ช้ อ น แกงขุดดินส่วนรากขึ้น มา แล้วใช้มือเกลี่ยดินออ กให้เหลือแต่ราก แล้วนำต้นกล้าไปวางในถ า ดห ลุ ม ใช้ไม้จิ้มฟันกดส่วนรากลงห ลุ ม โดยให้ต้นตั้งตรง เมื่อใส่ต้นกล้าครบทุกห ลุ มในถ า ด ก็ให้รดน้ำจนชุ่ม แล้วทิ้งไว้ 1 คืน

8.จากนั้นก็ให้รดน้ำแค่เช้า-เย็น จนครบ 2 สัปดาห์ โดยเคล็ดลับในการย้ายห ลุ ม ควรทำช่วงเย็น เพราะอากาศไม่ร้อนและให้ต้นกล้าได้ฟื้นตัว

9.ให้นำต้นกล้าออ กมารับแสง เมื่อเข้าสู่ สั ป ด า ห์ ที่ 3 จะเริ่มเห็นใบงอ กออ กมา ซึ่งตอนนี้จะสามารถให้ต้นไม้รับแสงได้ตลอ ดทั้งวันแล้ว แต่ควรหาแสลน มาคลุมด้านบนไว้ด้วย

10.เมื่อถึง ป ล า ย สัปดาห์ที่ 3 ก็ให้ทำการย้ายลงปลูกในแปลงได้เลย โดยเตรียมแปลงให้พร้อมสำหรับจะลงปลูก ใช้หางช้อนจิ้มต้นกล้าออ กจากห ลุ มนำไปลงในแปลง ใช้ดินกลบพอประมาณ แล้วรดน้ำเช้า-เย็นพอให้ชุ่ม

11.ให้ปุ๋ ย 1-2 ครั้งต่ออาทิตย์ รวมถึงดูแลจัดการวั ชพื ชให้เรียบร้อย จากนั้นก็รอวันเก็บเกี่ยวได้เลย

ที่มา organicfarmthailand  poobpub