วิ ธีเ พ า ะเมล็ดผักสวนครัว 10 ชนิด ปลูกง่ายโตเร็ว

ในช่วงที่เราต้องเก็บตัวอยู่ที่บ้าน รวมถึงปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ เราจึงอย ากชวนทุกคน มาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการปลูกผักสวนครัวกันค่ะ ถือเป็นการช่วยประหยัดค่าอาหารไปได้ส่วนหนึ่ง เพราะผักสวนครัวทั้ง 10 ชนิดนี้ สามารถนำมาประกอบอาหารได้หลากหล า ยแบบ แถมยังมีคุณค่าทางส า รอาหารมากอีกด้วย

การปลูกพืชผักสวนครัว ในปัจจุบันนี้ยังคงเป็นที่น่าสนใจและได้รับความนิยมกันอ ย่ างแพร่หล า ย เราสามารถปลูกทานเองได้โดยที่ไม่ต้องไปซื้ อ อีกทั้งยังสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวเป็นกอบเป็นกำ ปลูกง่ายโตเร็ว ถ้าเรามีพื้นที่น้อยก็สามารถปลูกได้เช่นเดียวกัน และที่สำคัญยังมั่นใจได้อีกว่าผักที่เราปลูกนั้นปลอ ดภั ยจริงๆ

สำหรับในวันนี้เราจะมาแนะนำวิ ธีการปลูกพืชผักสวนครัว ในแบบฉบับบ้านๆ เป็นเคล็ดลับการปลูกและขั้ น ต อ นการทำที่ง่ายมากๆ ได้ผลผลิตดีงอ กงามเร็ว สร้างผลกำไรได้ และวิ ธีการทำขั้ น ต อ นอ ย่ างไรมาดูกัน

1 ผักชีฝรั่ง

วิ ธีการเ พ า ะ

ขั้ น ต อ นแรกให้เรานำเมล็ดของผักชีฝรั่งที่เราซื้ อมา นำไปแช่ไว้ในน้ำอุ่น

เราจะใช้ระยะเวลาในการแช่ประมาณ 3 ชั่ วโมง หลังจากนั้นก็นำมาเ พ า ะปลูกลงในกระถางเ พ า ะชำได้เลย ผักชีฝรั่งนั้นโดยปกติทั่วไปจะใช้ระยะเวลาในการงอ กอยู่ประมาณ 7-8 วัน และใช้ระยะเวลาในการเ พ า ะปลูกอยู่ที่ประมาณ 4 เดือนถึงจะเริ่มเก็บเกี่ยวได้ต ามปกติ

2 แตงกวา

วิ ธีการเ พ า ะ แตงกวา

ในขั้ น ต อ นแรกนี้ให้เรานำเมล็ดแตงกวาที่เราเตรียมไว้ไปแช่ในน้ำอุ่นด้วยอุณหภูมิ 50 องศา

จากนั้นให้นำเมล็ดแตงกวาที่จมน้ำ มาวางลงบนกล่องพลาสติก โดยนำทิชชู่ชุบน้ำมารองก้นกลางพลาสติกก่อน

จากนั้นให้เราปิดฝากล่องให้แน่น

นำไปต ากแดดในช่วงเวลาเช้าประมาณ 2 ชั่ วโมง

เมื่อครบ 2 ชั่ วโมงแล้วให้เรานำเมล็ดไปเ พ า ะในภาชนะที่เราต้องการปลูกได้เลย แตงกวานั้นจะใช้เวลางอ กอยู่ที่ประมาณ 7 วัน

เราสามารถขึ้นไม้ไผ่นั่งร้านได้ ทำเป็นสามเหลี่ยมต ามรูปภาพ เพื่อให้ไม้เลื้อยขึ้นไปแล้วก็ห้อยผลแตงกวาลงมา

3 ผักชี

วิ ธีการเ พ า ะ

สภาพในขั้ น ต อ นแรกให้เราเริ่มจากการนำเมล็ดผักชี มาทำการห่อด้วยกระดาษ

หลังจากนั้นก็ให้เราใช้ขวดแก้วหรือว่าขวดพลาสติกแข็งก็ได้ นำมาบดเม็ดผักชีให้แตกเป็น 2 ชิ้น

เมื่อเมล็ดแตกทั้งหมดแล้วหลังจากนั้นก็ให้นำไปแช่ในน้ำอุ่น รอให้เมล็ดจมน้ำเท่านี้เราก็สามารถนำมาเ พ า ะปลูกได้ต ามปกติแล้ว

โดยปกติทั่วไปเม็ดผักชีนั้นจะใช้เวลางอ กประมาณ 7 วัน โดยผักชีไทจะใช้เวลาในการปลูกประมาณ 10 วัน เราก็สามารถเก็บเกี่ยวกินและนำไปข า ยได้แล้ว สวนผักชีลาวเราจะใช้ระยะเวลาประมาณ 60 วันก็สามารถเก็บเกี่ยวได้

4 คื่นช่าย

วิ ธีการเ พ า ะ คื่นช่าย

นำเมล็ดคื่นช่ายมาแช่น้ำจนจมน้ำ

จากนั้นก็นำเมล็ดมาห่อด้วยทิชชู่และใส่ในกล่องพลาสติก

ทำการปิดฝาแล้วแช่ตู้เย็นประมาณ 1 วันจึงจะสามารถนำมาเ พ า ะในกระถางได้

ซึ่งคื่นช่ายนั้นจะใช้เวลางอ กอยู่ที่ประมาณ 7 วันและใช้ระยะเวลาในการปลูกอยู่ที่ประมาณ 80 วันถึงจะเก็บเกี่ยวได้

5 พริก

วิ ธีการเ พ า ะ พริก

นำเมล็ดมาแช่น้ำอุ่นประมาณ 5-10 องศาจนเมล็ดจมน้ำ

แล้วเอากล่องพลาสติกที่มีฝาปิดมารองก้นด้วยกระดาษทิชชู่จุ่มน้ำ

จากนั้นก็นำเมล็ดมาใส่ลงไปในกล่องพลาสติก

ปิดฝากล่องให้แน่นและทิ้งไว้ 1 คืนเพียงเท่านี้ก็สามารถนำมาเ พ า ะปลูกได้

ซึ่งพริกนั้นจะใช้เวลาในการงอ กอยู่ที่ 10 วันและใช้เวลาในการปลูกอยู่ประมาณ 80 วันถึงจะเก็บเกี่ยวได้

6 ผักบุ้ง

วิ ธีการเ พ า ะ ผักบุ้ง

นำเมล็ดผักบุ้งมาแช่น้ำ

โดยให้เมล็ดผักบุ้งนั้นจมน้ำและใช้เวลาประมาณซัก 12 ชั่ ว โมง

จากนั้นก็นำผักบุ้งไปเพราะโรงกระถางได้

ซึ่งผักบุ้งนั้นจะใช้เวลางอ กอยู่ที่ประมาณ 14 วันและใช้ระยะเวลาในการปลูกอยู่ที่ประมาณ 25 วันถึงจะเก็บเกี่ยวได้

7 ปวยเล้ง

วิ ธีการเ พ า ะ ปวยเล้ง

นำเมล็ดไปแช่เย็นประมาณ 1 คืน

จากนั้นก็เอาเมล็ดนำมาใส่ในกล่องพลาสติกเตรียมเอาไว้ และใส่กระดาษทิชชู่พรมน้ำรองก้นกล่องพลาสติก

จากนั้นก็นำเมล็ดมาใส่ลงไปแล้วปิดฝาแล้วแช่ตู้เย็นในช่องปกติ

รอประมาณ 14 วันจน มีรากงอ กแล้วค่อยนำไปปลูก

ซึ่งใช้เวลางอ กอยู่ที่ประมาณ 14 วันและใช้เวลาในการปลูกอยู่ที่ประมาณ 45 วันถึงจะเก็บเกี่ยวได้

8 ถั่วงอ ก

วิ ธีการเ พ า ะ ถั่วงอ ก

นำเมล็ดถั่วเขียวมาแช่น้ำประมาณ 8 ชั่ ว โมง

จากนั้นก็เทน้ำออ กและเตรียมตะกร้าเอาไว้และใส่ทิชชูมาลองก้นตะกร้า

ใส่เมล็ดถั่วเขียวกระจายแผ่ไปทั่วตะกร้า

นำทิชชูชุบน้ำมาปิดทับชั้นแรก

เอาผ้าชุดน้ำ มาปิดทับอีกชั้นหนึ่งจากนั้นก็นำถุงดำมาครอบตะกร้าเอาไว้

เอาตะกร้าถั่วงอ กไปไว้ในที่ที่แดดส่องไม่ถึงและทำการรดน้ำวันละ 3 เวลา

ถั่วงอ กนั้นจะใช้เวลางอ กอยู่ที่ 1 วันและเก็บเกี่ยวได้โดยใช้เวลาประมาณ 4 วันเท่านั้น

9 ผักสลัด

วิ ธีการเ พ า ะ ผักสลัด

เอากล่องถนอมอาหารรองด้วยกระดาษทิชชูแล้วพรมน้ำให้เปียก

ใส่เมล็ดผักลงไปแล้วปิดฝากล่องให้แน่น

นำไปแช่เย็นประมาณ 2 วัน

เมื่อเช้าเย็นเสร็จแล้วก็ทำการปลูกลงดิน

10 ต้นหอม

วิ ธีการเ พ า ะ ต้นหอม

ในขั้ น ต อ นแรกนี้ให้เราเตรียมดินสำหรับการเ พ า ะปลูกให้เรียบร้อย

จากนั้นนำเมล็ดถั่วลิสงมาถูกแล้วผสมกับดินจนเป็นเนื้อเดียวกัน

นำเมล็ดต้นหอมโรยลงไปบนหน้าดิน

ให้เราทำการลดน้ำช่วงเช้าและช่วงเย็น

และเมื่อเวลาผ่านไปมีใบขึ้น ให้เราทำการลดน้ำเหลือครั้งละ 1 วันพอ ซึ่งต้นหอมนั้นจะใช้เวลาในการงอ กอยู่ที่ 5 วันและใช้เวลาปลูกอยู่ที่ 45 วันจึงจะสามารถเก็บเกี่ยวได้

สำหรับพืชผักสวนครัวทั้ง 10 ชนิดที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ หวังว่าจะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการเ พ า ะง่ายๆ เป็นแค่ท รั พ ย์ต่างๆที่จะทำให้พืชของคุณเจริญเติบโตได้อ ย่ างรวดเร็ว ปลูกเองก็ปลอ ดภั ย ง่ายๆเท่านี้คุณก็จะมีพืชผักสวนครัวเอาไว้กินได้ตลอ ดทั้งปี อีกทั้งยังสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและตัวคุณเองได้อีกด้วย เมื่อคุณทำเก่งแล้วก็สามารถนำไปประกอบอาชีพได้เช่นเดียวกัน

ที่มา postsara, บ้านเกษตร Postsod